Portill

Rechtsrubriek:

 Nederland

  Links

  •   Titel: Milieudefensie trans
  •   Titel: Milieu- en Natuurplanbureau trans
Auteur:  Informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier
Beschrijving:  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNp) voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier. Het MNP vormt hiermee de schakel tussen wetenschap, beleid en politiek.
  •   Titel: Nederlandse Emissieautoriteit - NEa trans
Auteur:  De NEa is toezichthouder op emissiehandel
  •   Titel: SenterNovum - Agentschap voor duurzaamheid en innovatie trans
  •   Titel: Stichting Natuur en Milieu trans
  •   Titel: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer- STOWA trans
  •   Titel: Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid trans
  •   Titel: Vereniging Natuurmonumenten trans
  •   Titel: Vereniging voor Milieurecht - VMR trans
Auteur:  De VMR houdt zich zowel bezig met regelgeving op het gebied van de milieuhygiëne als regelgeving op het gebied van natuur- en landschapsbehoud