Portill

Topic:

 Foundations

  Resources

  •  Title: RechtenOnline trans
Abstract:  Doel van de stichting RechtenOnline is bij te dragen aan het afleveren van academisch gevormde juristen die meer ICT-competent zijn dan thans het geval is. Uitgangspunt is dat een rijke digitale leeromgeving de beste manier is om juridische studenten meer ICT-bewust en ICT-competent te maken en dat de beste manier om tot die leeromgeving te komen is te investeren in docenten en in de gereedschappen die hen ten dienste staan.
  •  Title: JURIX, The Foundation for Legal Knowledge Systems trans