Portill

Rechtsrubriek:

 Overheid

  Links

  •   Titel: Klachteninstituut Verzekeringen trans
Beschrijving:  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.
  •   Titel: Toezicht op verzekeraars trans
Auteur:  De Nederlandsche Bank (DNB)