Portill

Rechtsrubriek:

 Overheid

  Links

  •   Titel: Belastingdienst trans
  •   Titel: Waarderingskamer trans
Beschrijving:  De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een juiste uitvoering van de Wet WOZ.