Portill

Rechtsrubriek:

 Organisaties

  Links

  •   Titel: Advocaten voor advocaten trans
Beschrijving:  Databank van de stichting Advocatenvooradvocaten met informatie over de VN Basic Principles on the Role of Lawyers
  •   Titel: Juridische problemen oplossen trans
Auteur:  Raad voor de Rechtsbijstand
Beschrijving:  Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt scheiden of uw uitkering is stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.
  •   Titel: Landelijk Studenten Rechtsbureau trans
  •   Titel: NMI Nederlands Mediation Instituut trans
Beschrijving:  De doelstellingen van het NMI
- het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland
- het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators
- het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation
- kwantificering en onderzoek inzake mediation
- het bieden van een overlegstructuur voor en over mediation
  •   Titel: NOVA, Nederlandse Orde van Advocaten trans
  •   Titel: Raad voor Rechtsbijstand trans
Beschrijving:  De Raad voor Rechtsbijstand heeft toezicht op en draagt zorg voor de organisatie van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door met name het Juridisch Loket, mediators en advocaten. Dat betekent dat mensen die een advocaat of mediator niet kunnen betalen subsidie kunnen krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarvoor zijn speciale voorwaarden van toepassing die ook op deze website vermeld staan.
  •   Titel: Rechtshulp Nederland trans
  •   Titel: Rechtwijzer trans
Beschrijving:  Rechtwijzer is een online tool waarmee de burger een advies of verwijzing kan krijgen bij het oplossen van zijn conflict of probleem.
  •   Titel: Stichting Adviesgroep Bijstandgerechtigden trans
Beschrijving:  SOCIALE ZEKERHEID WET- EN REGELGEVING
  •   Titel: The International Legal Aid Group (ILAG) trans
Beschrijving:  The International Legal Aid Group (ILAG) is a network of legal aid specialists including chief executives and managers from legal aid commissions, high ranking civil servants and leading academics in over two dozen countries. Its mission is to improve evidence-based policy-making in the field of poverty legal services through discussion and dialogue relating to international developments in policy and research.