Portill

Rechtsrubriek:

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: "Gelijkheid" in het internationaal privaatrecht. Een kritiek op de gangbare structurering van het debat trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nemesis
Jaar:  2003
  •   Titel: Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)?! Mogelijkheden tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering trans
Auteur:  V. Van Den Eeckhout
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: An Introduction into the Regional Economic Integration Process of the Americas trans
Auteur:  Lavranos, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS), Vol. 4, No. 1, pp. 127-164.
Jaar:  2001
  •   Titel: Communitarization of International Family Law as seen from a Dutch perspective: what is new? A prospective analysis. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2005
  •   Titel: Competing norms and European Private International Law trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2008
  •   Titel: De Europese Executoriale Titel: een nieuw instrument ter verwezenlijking van het Europees procesterritoir trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2005, p.375-383
Jaar:  2005
Samenvatting:  Ter uitvoering van de Tampere Conclusies (1999) en het Programma van maatregelen voor de wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2000) is de verordening tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET-Vo) tot stand gebracht, welke per 21 oktober 2005 in werking treedt. Op grond hiervan kan de rechter van de lidstaat van herkomst op verzoek een beslissing waarmerken als EET indien aan bepaalde minimumnormen is voldaan, en deze is daarmee zonder exequatur in de gehele EU (behalve Denemarken) executabel. De verordening is tamelijk complex en lijkt een compromis tussen enerzijds een vrij verkeer van beslissingen in de EU en anderzijds het behoud van enige nationale controle over buitenlandse beslissingen. De vraag is of zij in de praktijk effectief zal zijn.
  •   Titel: De forumkeuze als betrouwbaar alternatief voor het arbitraal beding in de internationale handelspraktijk? trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2006(5), p. 165-172
Jaar:  2006
Samenvatting:  In dit artikel wordt het Haags Forumkeuzeverdrag (HFV) 2005 geanalyseerd. Bekeken wordt voorts in hoeverre dit verdrag vergelijkbaar is met het succesvolle Verdrag van New York betreffende arbitrage, en of het Haags Forumkeuzeverdrag de afdwingbaarheid van de forumkeuze en daarop gebaseerde beslissingen op eenzelfde wijze gefaciliteerd wordt als het arbitragebeding wordt door het Verdrag van New York. Geconcludeerd wordt dat het Haags Forumkeuzeverdrag, mits veel landen het zullen ratificeren, een belangrijke rol kan gaan spelen in de internationale handelspraktijk en hiermee een evenwichtigere keuze tussen overheidsrechtspraak en arbitrage kan worden gemaakt. Abstract: [Could the choice of forum agreement become a reliable alternative to an arbitration agreement in international business? The new Hague Convention on Choice of Forum Agreements] In this article the Hague Convention on Choice of Forum Agreements of 2005 is reviewed. In what sense it is comparable to the successful New York Convention on Arbitration, and does the Hague Convention on Choice of Forum Agreements equally facilitate the enforceability of forum agreements and judicial decisions based on these, as the New York Convention does for arbitration agreements? It is concluded that the Hague Convention could play an important role in international business, provided that many countries ratify it, and that it enables making a more balanced choice between court litigation and arbitration.
  •   Titel: Die Rechtswirkungen von WTO panel reports im Europäischen Gemeinschaftsrecht sowie im deutschen Verfassungsrecht. trans
Auteur:  Lavranos, N.,
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Europarecht, Vol.34, No. 3, May-June 1999, pp. 289-308.
Jaar:  1999
Samenvatting:  Spaetestens seit der Einfuhrung der EG-Bananenmarkt-Verordnung Nr. 404/93 ist die Frage nach dem Verhaeltnis von Voelkerrecht, EG-Recht und Nationalem Verfassungsrecht ins Zentrum der Wissenschaftlichen Diskussion geraten. Obwohl der Streit um die Bananenmarkt-VO vordergrundig eher ein Randgebiet betrifft, liegt diesem Streit doch ein fundamentaler und vielschichtiger Fragenkomplex zugrunde. Die zentrale Frage ist, in welchem rechtlichen Verhaeltnis stehen Voelkerrecht, EG-Recht und Verfassungsrecht zueinander und wie ist ein derartiger rechtlicher Konflikt zu loesen.
  •   Titel: Dutch Private International Law – Overview 1998-August 2002 trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  IPRax 2002, no. 6, p. 537 - 546
Jaar:  2002
Samenvatting:  This article provides an overview of the most important developments in Dutch private international law during the period January 1998-August 2002. The stormy codification of Dutch pri-vate international law in separate acts during the 1990’s was in a slower pace continued in the year 2000 and is today almost completed. A complication is the ongoing international codification. The on-going activities of the European legislator, add a third layer to the traditional ‘convention - national law’ scheme, namely those of the regulations. The paper concludes that there will be three important tasks for Dutch private international law and its practitioners in the years to come. The first one is to interpret all the new laws and EU- regulations. The second task will be to bring about a Consolidated law, including all the conflict of laws regulations. The third challenge will be to integrate private inter-national law into the bigger framework of international law, European law and uniform law, since the borderline between these fields will inevitably become less distinct.
  •   Titel: Enkele aandachtspunten aangaande de omgang met ipr-regels en vreemd recht volgens het voorgestelde boek 10 BW. Een nationale codificatie in een context van europeanisatie van het ipr. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Evolving General Principles of International Commercial Contracts: The Unidroit Principles and Favor Contractus trans
Auteur:  Nicole Kornet
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 07/2011
Jaar:  2011
Samenvatting:  It has been suggested that favor contractus constitutes a basic idea or general principle underlying the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC). This principle aims to preserve the contractual relation by limiting the number of situations in which the existence or validity of the contract is questioned or in which it may be terminated. The focus of this paper is on the interplay between favor contractus and the traditional principles of freedom of contract and pacta sunt servanda. This is done by focusing on two particular problems in international contract practice: the battle of forms and unforeseen changed circumstances (hardship). Addressing these problems is particularly interesting because the UPICC introduce innovative provisions to deal with these situations. Within these innovative provisions, it is possible to detect the underlying idea of favor contractus, in particular the policies to favour the existence of a binding agreement in the context of the battle of forms and to preserve the contractual relation in case of hardship. At the same time, the rules dealing with the battle of forms seem to stretch the traditional rules on contract formation and challenge to a certain degree, the principle of freedom of contract. Likewise, the provisions dealing with hardship tend to clash with the principle of pacta sunt servanda. It is consequently interesting to see how these innovative rules dealing with particular problems relevant to international trade practice lead to the adaptation – or the evolution – of traditional principles of contract law or even the emergence of a new principle.
  •   Titel: Het beroep op het bezit van een nationaliteit in geval van dubbele nationaliteit. Enkele aantekeningen naar aanleiding van de uitspraak Hadadi (C-168/08) van het Hof van Justitie trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Jaar:  2009
  •   Titel: Het nieuwe Haags Forumkeuzeverdrag trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2006, p. 109-118
Samenvatting:  Deze bijdrage bevat een grondige analyse van het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Aandacht wordt besteed aan de moeizame totstandkoming van het verdrag, het doel en de structuur van het verdrag, het toepassingsgebied, de voorwaarden voor de exclusieve forumkeuze, de regeling van de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van het gekozen gerecht en de verhouding tot andere regelingen, in het bijzonder de EEX-Vo. Op sommige punten is de tekst van het verdrag onduidelijk en het verdrag is duidelijk het resultaat van een compromis. Een nadeel is verder het (noodzakelijkerwijs) beperkte toepassingsgebied van het verdrag. Niettemin is dit verdrag zeer welkom en kan verdrag bij een groot aantal ratificaties een belangrijke rol gaan spelen in de internationale handelspraktijk, vergelijkbaar met het Verdrag van New York voor arbitrage.
  •   Titel: Het ontwerp-Gemeenschappelijk Referentiekader (GRK) voor een Europees privaatrecht trans
Auteur:  Jan Smits
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr) 6741 (2008), pp. 109-111
Jaar:  2008
  •   Titel: How to predict the differences in uniformity between different areasof a future European private law? An evolutionary approch trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this article, it is investigated whether it is possible to predict the evolution of (parts of) national European private law systems toward a uniform private law. In doing so, insights of evolutionary theory, economic analysis of law and (socio)biology are taken into account in what is essentially an interdisciplinary approach toward the evolution of European private law.
  •   Titel: Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen vrij verkeer van personen, vrij trans
Auteur:  Veerle Van Den Eeckhout
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Enkele aantekeningen vanuit ipr-perspectief bij de uitspraken Viking, Laval, Rüffert en C./Luxemburg
  •   Titel: Internationaal privaatrecht in migratierecht. De evolutie van een tweesporenbeleid trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nemesis
Jaar:  2002
  •   Titel: Internationale milieuverontreiniging en enkele andere ipr-aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een case-study naar de vermaatschappelijking van het internationaal privaatrecht anno 2010: ontwikkelingen aan het begin van een nieuw decennium (International Environment Pollution and some other PIL-Issues of Transnational Corporate Social Responsibility) trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report
Jaar:  2010
  •   Titel: Overview of Dutch Private International Law 2002-2006 trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht (IPRax)
Jaar:  2007
Samenvatting:  This article provides an overview of the most important developments in Dutch private international law, including international procedural law, during the period August 2002-June 2006. Evaluating the developments in the codification of Dutch private international law, the implementation and application of European private international law rules and the low participation of Dutch scholars in the (national and international debate) it is concluded that for both the Legislative Department, practitioners and academics there is still a lot of work to do. As for the bringing about of a Dutch consolidated law in private international law the question might be what the right time is. However, since it is rather unpredictable and doubtful whether there will be a right time in the near future and since international development will continue, it would in my view be best to just go ahead with it. Furthermore an active participation of the Netherlands in international and European developments, and more intensive deliberation by Dutch academics would be desirable.
  •   Titel: Plurality of Sources in European Private Law, or: How to Live with Legal Diversity? trans
Auteur:  Jan M. Smits
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 14/2011
Jaar:  2011
Samenvatting:  Private law is no longer primarily governed by rules produced by national legislatures and courts. The emergence of new types of rules, emanating from both international (including European) and private law makers, sits uneasily with traditional theory that is largely based on the monopoly of national states in making law. The main argument of this contribution is that this prompts the need for a fundamental rethinking of our idea of private law sources. After an overview of the multiplication of sources that we have witnessed over the last decades, two questions are discussed. The first is whether we are able to identify a ‘best’ level of regulation for a certain topic. It is proposed that this requires a functional view of the regulation of relationships between private parties: what are actually the functions that private law at the ‘natural’ national level serves and could these functions not be achieved in a better way at another level? The second question is what strategy should be adopted in dealing with a variety of sources out of which private law flows. The proposed strategy is not to eliminate pluralism or to try to create a coherent system out of conflicting sources, but to allow competition between diverging sets of norms with a relatively large role for parties to adopt the set of rules they like best. The necessary counterweight to this enhanced party choice is that its limits should be clearly defined: legislatures should be more explicit about what counts as mandatory law.
  •   Titel: Preliminary draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters trans
Auteur:  The Hague Conference on Private International Law
  •   Titel: Rapport Advies internationaal goederenrecht trans
Auteur:  Ministerie van Justitie
  •   Titel: Rechtsmacht en forumkeuze in het internationaal verzekeringsrecht trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Verzekerings-Archief, 2006, nr. 4, p. 110-117
Jaar:  2006
Samenvatting:  In dit artikel wordt ingegaan op enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsmacht en de forumkeuze in internationale verzekeringszaken. Aandacht wordt besteed aan art. 8-14 EEX-Verordening, het Peloux-arrest (HvJ EG 12 mei 2005, C-112/03) betreffende de forumkeuze en de positie van de verzekerde (derde) die het beding niet aanvaard heeft, het GIE Réunion-arrest (HvJ EG 26 mei 2005, C-77/04) inzake samenloop van verzekeringen en vrijwaring, alsmede het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Abstract: [Jurisdiction and choice of forum in international insurance matters. Latest devel-opments] This article deals with several recent developments concerning jurisdiction and choice of forum agreements in international insurance matters. Attention is paid to Art. 8-14 Brussels I Regulation, the Peloux ruling (ECJ 12 May 2005, C-112/03) concerning choice of forum and the position of an insured person that did not approve of it, the GIE Réunion ruling (ECJ 26 May 2005, C-77/04) relating to multiple insurance and third party proceedings, as well as the Hague Convention of Choice of Forum Agreements 2005.
  •   Titel: The international and interregional law of succession in the Kingdom of the Netherlands since October 1, 1996 trans
Auteur:  Wolde, prof. mr. M.H. ten
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2001
  •   Titel: The promotion of fundamental rights by the Union as a contribution to the European legal space : the role of European Private International Law trans
Auteur:  V. Van den Eeckhout
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2006
  •   Titel: The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued. trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, p. 414-424
Jaar:  2008
Beschrijving:  Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, p. 414-424 - The establishment of Regulation No 864/2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II) is a landmark for European Private International Law. The regulation of torts in the European Union has a history of forty years, starting with the preparation of the Rome Convention in 1967. As was the case with its thorny counterpart, the Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I), negotiations have been difficult. It is also for the first time, that the efforts to develop European conflict-of-law rules and the negotiations have attracted such serious cross-Atlantic attention, especially from scholars in the United States (US). Not only have Americans and other non-Europeans bothered to publish on the (draft) Rome II Regulation, they have also interacted in the Brussels negotiations, at the invitation of the European Parliament's rapporteur for Rome II. This contribution provides an outline of the background (section 2), scope (section 3), and system of the Regulation (section 4) and an analysis of the two general conflict rules laid down in Article 4 (section 5) and 14 (section 6). The question is whether in methodology and content this Regulation stands in the European tradition, or whether it takes a new direction. Another question is whether it offers a predictable but at the same time a sufficiently flexible system of conflict rules. The Rome II Regulation proves that it is difficult to reach a satisfactory compromise between legal certainty and flexibility in order to do justice in an individual case, while fulfilling the law and economics criteria of simple and predictable rules. The Regulation provides many special rules as well as general and special exceptions that are occasionally ambiguous and make the outcome sometimes unpredictable. Nevertheless, it is concluded that the Rome II Regulation in spite of its flaws, is an acceptable instrument that furthers the harmonization of conflict of laws in Europe.
  •   Titel: Tien jaar Europees internationaal privaatrecht. Een verrassende metamorfose van exotisch muurbloempje tot goed geïntegreerde deelnemer in diverse gezelschappen. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Jaar:  2005