Portill

Rechtsrubriek:

 Organisaties

  Links

  •   Titel: BVOM, Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie trans
Auteur:  Openbaar Ministerie
Beschrijving:  Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) werkt hard om het aantal verkeersovertreders en het aantal verkeersongevallen omlaag te brengen.
  •   Titel: CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen trans
Beschrijving:  Het CBR is een privaatrechtelijke stichting. Ze is door de minister van Verkeer en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
  •   Titel: KNV, Koninklijk Nederlands Vervoer trans
Beschrijving:  Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de werkgeversvereniging voor het beroepsgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer
  •   Titel: ProRail trans
Beschrijving:  ProRail verdeelt de ruimte op het Nederlandse spoorwegnet onder de vervoerders en de beheerder. Ze stelt veilige rijwegen beschikbaar in het operationele verkeersproces. ProRail beheert en onderhoudt de Nederlandse railinfrastructuur en stations. Bovendien voert ProRail verkenningsstudies en planstudies uit ten behoeve van eventuele uitbreiding van het Nederlandse spoorwegnet en realiseert ze nieuwe railinfrastructuurprojecten.
  •   Titel: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit trans
  •   Titel: SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid trans
Beschrijving:  De SWOV wil bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. De SWOV is een inhoudelijk onafhankelijk, wetenschappelijk instituut. Kennis van de SWOV is openbaar en wordt beschikbaar gesteld aan een ieder, die zich beroepsmatig bezighoudt met verkeer en verkeersveiligheid in Nederland.