Portill

Rechtsrubriek:

 Organisaties Nederland

  Links

  •   Titel: CEG, Centrum voor Ethiek en Gezondheid trans
  •   Titel: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg trans
Beschrijving:  Op deze website treft u informatie aan over de taak, werkwijze en samenstelling van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Tevens wordt op de site jurisprudentie gepubliceerd.
  •   Titel: Centre for Bio-Ethics and Health trans
Auteur:  Utrecht University
  •   Titel: College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o trans
Beschrijving:  Het College tarieven gezondheidszorg / de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) stelt tarieven en budgetten in de gezondheidszorg vast. Ook volgt de organisatie dat deel van de zorg waar marktwerking wordt geïntroduceerd, zoals nu al in de fysiotherapie en in een deel van de ziekenhuiszorg, het zogenaamde 'B-segment'.
  •   Titel: Gezondheidsrecht Organisaties trans
Auteur:  Recht.nl
  •   Titel: Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie ( NVVE ) trans
  •   Titel: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn trans
  •   Titel: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg trans
Beschrijving:  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor parlement en regering. Hij zet zich in voor de gezondheid van de burger en de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De Raad brengt hierover strategische adviezen uit. Durf, visie en realiteitszin kenmerken deze adviezen. Hij stelt zijn kennis beschikbaar aan de zorgsector.
  •   Titel: Stichting Pandora trans
  •   Titel: Trimbos-instituut trans
  •   Titel: www.healthlaw.nl trans
  •   Titel: Zorgverzekeraars Nederland trans