Portill

Topic:

 Organisations Netherlands

  Resources

  •  Title: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg trans
Description:  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor parlement en regering. Hij zet zich in voor de gezondheid van de burger en de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De Raad brengt hierover strategische adviezen uit. Durf, visie en realiteitszin kenmerken deze adviezen. Hij stelt zijn kennis beschikbaar aan de zorgsector.
  •  Title: Centre for Bio-Ethics and Health trans
Author:  Utrecht University
  •  Title: Gezondheidsrecht Organisaties trans
Author:  Recht.nl
  •  Title: College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o trans
  •  Title: Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie ( NVVE ) trans
  •  Title: Stichting Pandora trans
  •  Title: www.healthlaw.nl trans
  •  Title: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg trans
  •  Title: CEG, Centrum voor Ethiek en Gezondheid trans
  •  Title: Trimbos-instituut trans
  •  Title: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn trans
  •  Title: Zorgverzekeraars Nederland trans