Portill

Rechtsrubriek:

 Nederland

  Links

  •   Titel: Consumentenbond trans
Beschrijving:  vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten
  •   Titel: De Geschillencommissie trans
Beschrijving:  De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
  •   Titel: ECP.NL, Electronic Commerce Platform Nederland trans
Beschrijving:  ECP.NL is een publiek-private non-profitorganisatie die op professionele en daadkrachtige wijze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van eNederland. Dit doet zij door een objectief en betrouwbaar platform te bieden waar deelnemende bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om kennis te delen op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van ICT.
  •   Titel: Europees Consumenten Centrum trans
  •   Titel: KiFiD, Klachteninstituut Financiele Dienstverlening trans
Beschrijving:  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners
  •   Titel: Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken trans
Beschrijving:  Het doel van De Geschillencommissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen
  •   Titel: VWA, Voedsel en Waren Autoriteit trans
Beschrijving:  De Voedsel en Waren Autoriteit zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en dier. Zij houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren. De VWA werkt binnen de hele productieketen: van grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie.