Portill

Topic:

 General

  Resources

  •  Title: EU. Governance in the European Union: A White Paper trans
  •  Title: WWW. CataLaw : Administrative Law trans
  •  Title: EU. Europese Ombudsman De Code van Goed Administratief Gedrag trans
  •  Title: EU. Freedom of information in the EU trans
  •  Title: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) trans
Description:  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
  •  Title: NL. Mediation in bezwaar trans
Author:  K.J. de Graaf e.a.
  •  Title: BE. Gids voor juridische opzoekingen trans
  •  Title: Publiekrecht en politiek trans
Description:  Groepsblog Publiekrecht en Politiek stelt zich tot doel met een juridische blik commentaar te geven op de politieke actualiteit. Het oogmerk is om gedegen en ge├»nformeerd commentaar te geven, dat ook begrijpelijk is voor de juridische leek. Bijzonderheden: de rubriek grondrechten en de rubriek Haagse vierkante kilometer.
  •  Title: Tweede Kamer der Staten-Generaal politieke websites trans
Description:  Een overzicht van politieke websites. Vanuit deze site ook toegang tot de sites van de wetenschappelijke instituten van de politieke partijen. De diverse websites zijn gerangschikt naar onderwerp.
  •  Title: WWW. Government contracts law (LLRX) trans
  •  Title: IT. Giust.it - Guistizia amministrativa trans
  •  Title: US. US federal legal system guide/administrative law sources (LLRX) trans
  •  Title: US. JURIST - administrative law trans
  •  Title: NL. Kennisnet.nl trans
  •  Title: WWW. FindLaw: Administrative Law trans
  •  Title: WWW. Hieros Gamos: Administrative law trans
  •  Title: Steunpunt Handhavingsbeleid trans
Author:  Samenwerkingsverband van de VNG en het rijk
  •  Title: NL. IntegriteitOverheid trans