Portill

Rechtsrubriek:

 Organisaties

  Links

  •   Titel: CEFL, Commission on European Family Law trans
Auteur:  Utrecht University
  •   Titel: Commission internatioale de l'etat civil trans
  •   Titel: Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht - IFJR trans
Beschrijving:  Het IFJR vormt een onderdeel van de Afdeling Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven. Het IFJR coördineert de leeropdrachten in het Belgische Personen- en Familierecht en verricht onderzoek naar diverse onderdelen van het Belgische en rechtsvergelijkende personenrecht, familierecht en jeugdrecht.
  •   Titel: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen trans
Beschrijving:  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. De kerntaak van het LBIO ligt in het innen van alimentatiebijdragen en in het vaststellen en innen van ouderbijdragen jeugdhulpverlening.
  •   Titel: Nederlandse Vereniging van Burgerzaken trans
  •   Titel: Transgender law & Policy Institute trans
  •   Titel: UCERF, Utrecht Centre for European Research into Family Law trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) bundelt en bevordert onderzoek op het terrein van het familie- en erfrecht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering. Het kenniscentrum besteedt naast het onderzoek ook aandacht aan activiteiten op de terreinen onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.
  •   Titel: VFAS, Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars trans
Beschrijving:  De VFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsbemiddelaar. De scheidingsbemiddelaar begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.