Portill

Topic:

 Legislation

  Resources

  •  Title: Internationale instrumenten betreffende de rechten van de mens trans
  •  Title: International human rights instruments trans
Author:  United Nations High Commissioner for Human Rights(UNHCR)
  •  Title: Convention on the Elimination of Discrimination against Women trans
Author:  UN
Description:  the Division for the Advancement of Women (DAW) advocates the improvement of the status of women of the world, and the achievement of their equality with men ┬ľas equal actors, partners, and beneficiaries of sustainable development, human rights, peace and security.
  •  Title: African Resource Center trans
Author:  University of Minnesota Human Rights Library
  •  Title: Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues trans
Source:  United Nations
  •  Title: African Human Rights Instruments trans
Source:  University of Minnesota
  •  Title: Multilaterals Project trans
Author:  Fletcher School of Law and Diplomacy
  •  Title: Mensenrechtenverdragen trans
Source:  Ministerie van Buitenlandse Zaken
Description:  Deze pagina van de Verdragensite geeft u rechtstreeks toegang tot relevante informatie, c.q. verdragsgegevens, zoals partijgegevens, verbanden en voorbehouden en bezwaren, alsmede de Nederlandse geconsolideerde teksten van de voor het Koninkrijk der Nederlanden belangrijkste normstellende instrumenten op het terrein van de rechten van de mens. Naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat het in het bijzonder om een achttal verdragen, inclusief protocollen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is of van plan is in de toekomst partij te worden.
  •  Title: The UN Human Rights Treaties trans
  •  Title: Treaty Body Database trans
Author:  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
  •  Title: Human Rights trans
Author:  Fletcher School of Law and Diplomacy
  •  Title: Human rights treaties and other instruments trans
Author:  University of Minnesota
  •  Title: Human Rights Instruments trans
  •  Title: Universal Islamic Declaration of Human Rights trans
  •  Title: Vrouwenverdrag.nl trans
  •  Title: Women's Human Rights Database Group: DIANA at the University of Toronto trans
  •  Title: Legislationline trans
Description:  Legislationline is a free-of-charge online service provided by the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). It compiles international texts and domestic legislation in the OSCE region (55 countries located in the Caucasus, Central Asia, Europe and North America) dealing with the rule of law and the protection of human rights and fundamental freedoms.