Portill

Topic:

 General

  Resources

  •  Title: Bestuurskunde.nl / Vereniging voor Bestuurskunde trans
  •  Title: Binnenlands Bestuur online trans
  •  Title: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) trans
Description:  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
  •  Title: XPIN, Expertisebureau Innovatieve Beleidsvorming trans
  •  Title: ARCHIPOL, ARCHIef van websites van Nederlandse POLitieke partijen trans