Portill

Rechtsrubriek:

 Wetgeving in voorbereiding

  Links

  •   Titel: Comité van de regio's: Adviezen trans
  •   Titel: EUR-Lex: COM-documenten trans
  •   Titel: EUR-Lex: Zoeken in de voorbereidende werkzaamheden trans
  •   Titel: European Union: A Guide to Tracing Working Documents trans
Auteur:  Patrick Overy; GlobaLex
  •   Titel: Europees Economisch en Sociaal Comité: Adviezen trans
  •   Titel: Europees Parlement: Aangenomen teksten trans
  •   Titel: Green papers trans
Auteur:  Europa
  •   Titel: OEIL, The Legislative Observatory - Procedure tracking: search trans
  •   Titel: PreLex : overzicht van het besluitvormingsproces tussen de Commissie en de andere instellingen trans
  •   Titel: Register van Raadsdocumenten trans
Auteur:  Raad van de Europese Unie
  •   Titel: White papers trans
Auteur:  Europa