Portill

Rechtsrubriek:

 Nederland

  Links

  •   Titel: Aanhangige wetgeving trans
Bron:  Tweede Kamer
Beschrijving:  Op deze website vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen, uitgezonderd begrotingswetsvoorstellen. In de loop van de behandeling zijn mogelijk wijzigingen aangebracht (Nota’s van Wijziging en/of Nota’s van Verbetering en/of door de regering overgenomen amendementen). Als dit het geval is, zijn deze wijzigingen verwerkt in de teksten op de site. Wanneer de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aanvaard of verworpen, staan de teksten niet meer op de pagina. De wetsvoorstellen staan op volgorde van het Kamerstuknummer. Dit komt meestal overeen met de volgorde in tijd. Het oudste wetsvoorstel staat bovenaan, het meest recente onderaan.
  •   Titel: Bekendmaking trans
Beschrijving:  Op deze site staan de officiële publicaties die conform de Bekendmakingswet in de Staatscourant en het Staatsblad gepubliceerd worden.
  •   Titel: ErasmusLaw : inleiding in het Nederlandse recht trans
  •   Titel: Grondwet en Statuut trans
Beschrijving:  De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument van Nederland. Wat de Grondwet is voor Nederland is het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen). De Grondwet bevat de fundamentele regels voor onze staatsinrichting en legt tevens de grondrechten van de burgers vast. Het is de hoogste nationale wet voor de Nederlandse staat; andere wetten dienen haar bepalingen in acht te nemen.
  •   Titel: ikregeer.nl trans
Samenvatting:  Ikregeer is een website van Stichting Scartabello.Deze stichting heeft als doel publieke informatie van de overheid op een gebruikersvriendelijke manier te ontsluiten.
  •   Titel: Internetconsultatie trans
Auteur:  Overheid.nl
Beschrijving:  Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen. Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding bieden alle ministeries tenminste 10% van hun voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie aan op deze website.
  •   Titel: liigl trans
Samenvatting:  liigl is een zoekmachine voor vrije Nederlandse en Europese juridische bronnen (wetten.nl, Parlando, statengeneraaldigitaal.nl, rechtspraak.nl en EUR-Lex). U kunt er rechtspraak, kamerstukken vanaf 1945, Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen vinden
  •   Titel: Overheid.nl trans
Auteur:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beschrijving:  De website Overheid.nl is de kortste weg naar overheidsinformatie. Deze website is de eenvoudige toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Overheid.nl is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere overheidsorganisaties worden onderhouden. De betreffende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor deze websites.
  •   Titel: Parlando (parlementaire documenten) trans
Beschrijving:  op deze site ziet u het overzicht van alle definitieve Parlementaire publicaties die sinds de laatste werkdag zijn verschenen. Boven het overzicht ziet u het scherm "Zoek beperkt". Hiermee kunt u direct een andere selectie van documenten oproepen, bijvoorbeeld de Kamervragen die sinds een week zijn toegevoegd. Met een "klik" op akkoord wordt uw selectie uitgevoerd en krijgt u het gewenste overzicht.
  •   Titel: Researching Dutch Law trans
Auteur:  Dorien Snoek en Henk Zonneveld
  •   Titel: Resolutiën Staten-Generaal 1576-1625 trans
Beschrijving:  Dit is de digitale versie van de eenentwintig delen uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën van de serie Resolutiën Staten-Generaal.
  •   Titel: Startpagina wetgeving trans
Auteur:  Ministerie van Justitie
  •   Titel: Staten-Generaal Digitaal 1814-1995 trans
Samenvatting:  Op dezew website vindt u alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van 1814-1815 tot 1995
  •   Titel: Uw Wet trans
Beschrijving:  Uwwet.nl zorgt voor toegang tot alle belangrijke wetgeving en informatie die daarmee nauw verbonden is
  •   Titel: Verdragenbank trans
Auteur:  Ministerie van Buitenlandse Zaken
Beschrijving:  Via het linkermenu heeft u toegang tot de Verdragenbank en diverse andere informatiebronnen, zoals de maandberichten van het Tractatenblad en depositaire notificaties. Daarnaast zijn er nog aparte pagina's gecreëerd voor enkele categorieën verdragen, zoals de Verdragen van de Europese Unie en de belangrijkste mensenrechtenverdragen.
  •   Titel: Wet- en regelgeving trans
Auteur:  Overheid.nl
  •   Titel: Wetgevingskalender trans
Auteur:  Ministerie van Justitie
  •   Titel: Wetten en besluiten trans
Bron:  Recht.nl