Portill

Topic:

 Netherlands

  Resources

  •  Title: Staten-Generaal Digitaal 1814-1995 trans
Abstract:  Op dezew website vindt u alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van 1814-1815 tot 1995
  •  Title: Wetten en besluiten trans
Source:  Recht.nl
  •  Title: Verdragenbank trans
Author:  Ministerie van Buitenlandse Zaken
  •  Title: Uw Wet trans
Description:  Uwwet.nl zorgt voor toegang tot alle belangrijke wetgeving en informatie die daarmee nauw verbonden is
  •  Title: liigl trans
Abstract:  liigl is een zoekmachine voor vrije Nederlandse en Europese juridische bronnen (wetten.nl, Parlando, statengeneraaldigitaal.nl, rechtspraak.nl en EUR-Lex). U kunt er rechtspraak, kamerstukken vanaf 1945, Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen vinden
  •  Title: Grondwet en Statuut trans
Description:  De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument van Nederland. Wat de Grondwet is voor Nederland is het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen). De Grondwet bevat de fundamentele regels voor onze staatsinrichting en legt tevens de grondrechten van de burgers vast. Het is de hoogste nationale wet voor de Nederlandse staat; andere wetten dienen haar bepalingen in acht te nemen.
  •  Title: Wet- en regelgeving trans
Author:  Overheid.nl
  •  Title: Bekendmaking trans
  •  Title: Wetgevingskalender trans
Author:  Ministerie van Justitie
  •  Title: Resolutiën Staten-Generaal 1576-1625 trans
Description:  Dit is de digitale versie van de eenentwintig delen uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën van de serie Resolutiën Staten-Generaal.
  •  Title: Parlando (parlementaire documenten) trans
  •  Title: ikregeer.nl trans
Abstract:  All the public documents of the Dutch parliament (First and Second Chamber) since 1995 are easily accessable and searchable through ikregeer.nl.
  •  Title: Aanhangige wetgeving trans
Source:  Tweede Kamer
Description:  Op deze website vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen, uitgezonderd begrotingswetsvoorstellen. In de loop van de behandeling zijn mogelijk wijzigingen aangebracht (Nota’s van Wijziging en/of Nota’s van Verbetering en/of door de regering overgenomen amendementen). Als dit het geval is, zijn deze wijzigingen verwerkt in de teksten op de site. Wanneer de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aanvaard of verworpen, staan de teksten niet meer op de pagina. De wetsvoorstellen staan op volgorde van het Kamerstuknummer. Dit komt meestal overeen met de volgorde in tijd. Het oudste wetsvoorstel staat bovenaan, het meest recente onderaan.
  •  Title: Internetconsultatie trans
Author:  Overheid.nl
Description:  Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen. Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding bieden alle ministeries tenminste 10% van hun voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie aan op deze website.
  •  Title: Overheid.nl in English trans
Author:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Description:  Overheid.nl is the central access point to all information about government organisations of the Netherlands. Since not all of this information is available in English, these pages provide only a selection of all the information that is on offer. 'Dutch government websites' provides a selection of interesting websites on subjects such as tourism, trade and culture. You will also find links to the English-language pages of the websites of Dutch government organisations. Under 'About the Dutch government' you will find information on how Dutch government services are organised. Finally, under 'About this website', you will find general information about Overheid.nl.
  •  Title: Startpagina wetgeving trans
Author:  Ministerie van Justitie
  •  Title: ErasmusLaw : inleiding in het Nederlandse recht trans
  •  Title: Researching Dutch Law trans
Author:  Dorien Snoek en Henk Zonneveld