Portill

Rechtsrubriek:

 Universiteit Maastricht

  Links

  •   Titel: ICGI, Institute for Corporate Law, Governance and Innovations Policies trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  ICGI is an institute for corporate law research. We focus on corporate governance and innovation policies as international phenomena.
  •   Titel: Institute for Globalisation and International Regulation (IGIR) trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  The Institute for Globalisation and International Regulation (IGIR) is an interdisciplinary institute of Maastricht University, embedded in its Faculty of Law. The mission of the Institute is to conduct research, to offer courses and seminars and to give advice on the role of international regulation in addressing problems and challenges resulting from the process of economic globalisation.
  •   Titel: Ius Commune Research School trans
Beschrijving:  De onderzoekschool Ius commune is een samenwerkingsverband van de juridische faculteiten van de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
  •   Titel: Maastricht Centre for Human Rights trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  The Centre has two research programs: Globalisation and Human Rights; and Criminal Law and Criminology in an International Context. The Centre organises conferences, seminars and lectures, sponsors publications and assists in grant applications. The Centre also maintains a modest Documentation Centre containing key books, and reports by intergovernmental organizations and NGOs in the field of human rights.
  •   Titel: Maastricht Graduate School of Law trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  The Maastricht Graduate School of Law offers PhD researchers and talented honours students a stimulating and internationally oriented environment for legal research in the field of European law, comparative law, human rights and international economic law.
  •   Titel: METRO, the Institute for Transnational Legal Research trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  METRO, the Institute for Transnational Legal Research (Maastrichts Europees instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek), was founded in 1991 by the Faculty of Law of the Universiteit Maastricht. METRO initiates and stimulates comparative and transboundary legal research and organizes conferences about various legal themes. Moreover, the institute publishes the Maastricht Journal of European and Comparative Law, and the Ius Commune Europaeum Book Series.
  •   Titel: Montesquieu Institute Maastricht trans
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In the spirit of Charles Montesquieu, constitutional thinker and founder of the separation of powers theory, the Montesquieu Institute is an inter-university research centre for European parliamentary history and constitutional development. It aims at supporting those involved in fostering and strengthening democracy. Founded in 2007 by four leading Dutch universities, the Institute has offices in The Hague and Maastricht. Montesquieu Institute Maastricht is located at Maastricht University's Faculty of Law. Dedicated to European and comparative parliamentary studies, MI Maastricht started its research and educational programmes in 2008.
  •   Titel: SIM, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een afdeling van het Departement Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van het SIM valt onder het onderzoeksprogramma Human Rights in a World of Conflict and Diversity en daarmee in het Universitaire onderzoeksprogramma Focus en Massa in het focusgebied Conflicts and Human Rights.
  •   Titel: TMFI, The Maastricht Forensic Institute trans
Beschrijving:  The Maastricht Forensic Institute (TMFI) verenigt alle wetenschappers die binnen de UM actief zijn op het gebied van forensisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en zaaksonderzoek. Het Maastrichts Forensisch Instituut biedt een forum voor alle forensisch onderwijs en onderzoek, stimuleert gemeenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprojecten en ziet toe op de kwaliteit van het forensisch zaaksonderzoek. TMFI zoekt naar wegen om de unieke combinatie van gedragswetenschappelijke, rechtspsychologische en natuurwetenschappelijk georiënteerde expertise verder te ontwikkelen en inzetbaar te maken in de praktijk van de opsporing, vervolging en strafrechtspleging.