Portill

Rechtsrubriek:

 Universiteit van Tilburg

  Links

  •   Titel: CCL, Center for Company Law trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The Tilburg Center for Company Law (CCL) combines research in the fields of corporate, securities, tax, and property and insolvency law. Its current research programme is concentrated around national, international and European aspects of the 'firm', its various legal forms, financing, governance, reorganization and accounting. The research of the Center for Company Law is supported by the Anton Philips Fund.. Through this website you can access information about performed activities and events organised by the Center for Company Law. It is also a portal to articles, papers and books produced by our researchers. Please contact our Office Manager for further information about the Center for Company Law and all academic output. .
  •   Titel: CCP, CompetenceCentre for Pension Research trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Pensioenen en overige toekomstvoorzieningen staan steeds meer in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het Nederlandse pensioensysteem in de meest brede zin van het woord heeft de afgelopen decennia een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In zijn algemeenheid kan Nederland een goed pensioenland genoemd worden, maar de ontwikkelingen zijn zeker niet ten einde (zeker als naar de andere landen van de Europese Unie gekeken wordt). Tegen deze achtergrond opereert het CompetenceCentre for Pension Research (CCP).
  •   Titel: CTLD, Center for Transboundary Legal Development trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  On this website you can access all information about CTLD, i.e. from its early history to its present-day research programme. Furthermore, you can find past and recent publications of the CTLD members on this website. Lastly, upcoming events – such as the periodic CTLD colloquia – will be announced on the website.
  •   Titel: CvP, Centrum voor Procesrecht trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  In de periode 2003-2008 wordt binnen het Centrum van Procesrecht primair aandacht besteed aan onderzoek op het terrein van het strafprocesrecht. Dit onderzoek is ondergebracht in het COF-onderzoeksprogramma Nederlandse strafrechtspleging in Europa en wordt vormgegeven en uitgevoerd door de departement Strafrechtswetenschappen.. Naast voornoemd strafrechtelijke onderzoek, vindt een aantal departementoverschrijdende activiteiten plaats, waarbij met name de departementen Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht en Strafrechtswetenschappen betrokken zijn. Het betreft gezamenlijk te ontwikkelen projecten voor promotieonderzoekers, gezamenlijk te organiseren congressen en gemeenschappelijke onderzoeksprojecten die aansluiten bij of voortvloeien uit reeds afgerond monodisciplinair onderzoek. .
  •   Titel: CvW, Centrum voor Wetgevingsvraagstukken trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Binnen het CvW worden tal van vraagstukken op wetgevingsgebied onderzocht. De diversiteit aan achtergronden van de onderzoekers leidt tot een brede, interdisciplinaire aanpak.. Veel onderzoekers van het CvW verzorgen ook onderwijs binnen de rechtenfaculteit. De meesten doen dit vanuit het departement Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis of Staats- en Bestuursrecht, enkelen vanuit het departement Privaatrecht, Sociaal Recht en Sociale Politiek of Strafrechtswetenschappen.
  •   Titel: Deprivation of Freedom Research Group trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Europe and Social Security trans
Beschrijving:  In 2006, the Dutch Stichting Instituut Gak (SIG) awarded Professor Frans Pennings with a subsidy for a research programme on the Impact of International and European Law on Dutch social security. The programme is carried out by the Department of Social Law and social Policy of the Faculty of Law at Tilburg University. The site 'Projects in Progress' gives information about the researchers, four Ph.D. students, that participate in the three projects of the programme.
  •   Titel: INTERVICT trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.
  •   Titel: Onderzoek trans
Beschrijving:  Het onderzoek van de Faculteit Rechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg vindt plaats in een organische onderzoeksorganisatie waar ruimte is voor diversiteit. Kwaliteit en vitaliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Naast juristen uit de eigen discipline participeren ook onderzoekers uit andere disciplines uit binnen- en buitenland, waaronder economie, psychologie, ethiek en wijsbegeerte, in de diverse onderzoeksprogramma’s. De Tilburg Graduate Law School van de Faculteit Rechtswetenschappen is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de onder haar ressorterende promovendi en onderzoeksmasterstudenten.
  •   Titel: Onderzoeksgroep Politie en Kansspelen trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  De onderzoeksgroep Politie en Kansspelen doet onderzoek op twee deelterreinen. Op het terrein van kansspelen worden studies verricht met betrekking tot de regulering van kansspelen in Europees perspectief. Binnen het deelgebied politie en justitie worden studies verricht naar criminaliteitsvraagstukken en de aanpak daarvan, met de nadruk op zware en georganiseerde misdaad en internationale strafrechtelijke samenwerking.
  •   Titel: ReflecT trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University, to be referred to as ReflecT, is a inter-facultary and multi-disciplinary research institute initiated and coordinated by the Faculty of Law of Tilburg University in which also the Faculty of Economics and Business Administration and the Faculty of Social and Behavioural Sciences are involved.
  •   Titel: Research Group for Methodology of Law and Legal Research trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The Research Group for Methodology of Law and Legal Research strives for an internationally renowned cutting edge position in the field of methodology of judicial lawmaking and the methodology of legal research.
  •   Titel: TICOM, Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  TICOM is the Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law. TICOM aims to be a leading institute for scholarly research into law as an international phenomenon. Since the beginning of the nineteenth century, the study of law has primarily been national as a result of legal science’s focus on national legislation and case law. TICOM’s main mission is to move away from this focus on law as a product of national institutions and to explore the consequences of Europeanization and globalisation for the classical areas of law (such as private law and constitutional law). In doing so, TICOM questions the relevance of territorial and dogmatic borders delineating both national jurisdictions and the classical areas of law. Where useful, it also involves other disciplines (such as political science, economics and psychology).
  •   Titel: Tilburg Graduate Law School trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The mandate of Tilburg Graduate Law School is to ensure and monitor the overall quality of the Research Master and PhD programmes of the Faculty of Law. Our research is internationally oriented and we collaborate closely with international partners, such as Leuven University.
  •   Titel: TILEC, Tilburg Law and Economics Center trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  TILEC supports and stimulates research activities related to the economic regulation of markets by scholars associated with the Faculties of Law and Economics of Tilburg University. By its scientific work, events and contract research, TILEC aims to belong to the top in Europe and to be recognized as a leading centre in its areas of activity also in the US..
  •   Titel: TILT, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  TILT's expertise covers a wide range of topics related to developments in ICT, biotechnology, and other technologies. TILT’s research activities are concentrated on the interaction between law, technology, and society.
  •   Titel: TISCO, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law, and Conflict Resolution Systems) focuses on justice needs in civil law. Key to our research are the individuals and corporations who use, are involved with, or are influenced by the law and the civil justice system
  •   Titel: TSC, Tilburg Sustainability Center trans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  The multidisciplinary Sustainability Center (TSC) is hosted by Tilburg University. The ambition is to become an internationally leading center for scientific expertise in the field of sustainability and to help understanding society. We aim to provide support to companies, governments and other organisations in their quest for a sustainable development.
  •   Titel: TSPB, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. trans
Beschrijving:  De TSPB kenmerkt zich door aandacht voor de menselijke dimensie in het openbaar bestuur en de menselijke maat in het onderwijs. Dat is te merken in onze opleidingen, onze Bachelor- en Masteropleidingen, die zich onderscheiden door intensief, kleinschalig onderwijs en door vernieuwende onderwijsmethoden. In elk semester, bijvoorbeeld, trekken we met kleine groepjes studenten de wereld van het openbaar bestuur in. De personal touch is ook te merken in ons onderzoek, dat zich niet zozeer op het technocratische en instrumentele als wel op het culturele en interpersoonlijke in politiek en bestuur: bij uitstek iets wat in sociale relaties voortgebracht wordt.