Portill

Topic:

 Utrecht University

  Resources

  •  Title: G.J. Wiarda Instituut trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  Het G.J. Wiarda Instituut is de thuisbasis van het onderzoeksbestuur van het departement Rechtsgeleerdheid en co├Ârdineert al het juridische onderzoek.
  •  Title: SIM, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een afdeling van het Departement Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van het SIM valt onder het onderzoeksprogramma Human Rights in a World of Conflict and Diversity en daarmee in het Universitaire onderzoeksprogramma Focus en Massa in het focusgebied Conflicts and Human Rights.
  •  Title: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  De onderzoeksgroep richt zich op de vraag hoe duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving via gerichte be├»nvloeding van maatschappelijke activiteiten, processen en structuren kan worden bevorderd en welke juridische randvoorwaarden daarvoor gelden. Deze vraag wordt vanuit een juridische en bestuurskundige invalshoek benaderd.
  •  Title: NILOS, Netherlands Institute for the Law of the Sea trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  The Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) is a nationally and internationally renowned research institute. NILOS - established in 1984 - operates within Utrecht University in the framework of the Department of Public International, Social and Economic Law (ISEP), Utrecht School of Law, as well as within the Centre for Environmental Policy and Law (CELP)/NILOS.
  •  Title: Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  In het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing bundelt de Universiteit Utrecht multidisciplinaire expertise op het terrein van rechtspleging en geschillenbeslechting. Het centrum is ondergebracht bij het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.
  •  Title: Europa Instituut trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  Het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar Europees recht en verzorgt opleidingen op dit gebied. Het instituut bestudeert het Europese recht met oog voor de economische en politieke context. Daarbij is een multidisciplinaire en rechtsvergelijkende benadering van onderwijs en onderzoek vaak nodig en het instituut stimuleert deze. Het instituut werkt daarbij waar nodig nauw samen met andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht en externe organsiaties.
  •  Title: Ius Commune Research School trans
Description:  De onderzoekschool Ius commune is een samenwerkingsverband van de juridische faculteiten van de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
  •  Title: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen trans
Author:  Universiteit Utrecht
  •  Title: Centre for Information and Research on Organised Crime trans
  •  Title: CIER, Centre for Intellectual Property Law trans
Description:  The Centre for Intellectual Property Law (CIER) aims at enhancement and dissemination of knowledge about intellectual and industrial property. CIER focuses on all areas of intellectual and industrial property, but has particular expertise in respect of copyright law, patent law, competition law, media and advertisement law.
  •  Title: UCERF, Utrecht Centre for European Research into Family Law trans
Source:  Universiteit Utrecht
Description:  The Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) collates and promotes research in the field of family and inheritance law from a comparative, international and multidisciplinary approach. This expertise centre also devotes attention to teaching and other service activities, such as the provision of legal advice.