Portill

Rechtsrubriek:

 Universiteit Leiden

  Links

  •   Titel: Coherent privaatrecht trans
Bron:  Graduate School of Legal Studies
Beschrijving:  Het Nederlands vermogensrecht wordt overstroomd met direkt en indirekt werkende regelgeving van supranationale en internationale aard. De kwaliteit en de inpassing van die regelgeving in ons Nederlands vermogensrecht laten dikwijls zeer te wensen over.
  •   Titel: Criminal justice trans
Bron:  Graduate School of Legal Studies
Beschrijving:  Vanaf 1 april 2009 is het jongste onderzoekprogramma van de faculteit van start gegaan. Het programma draagt de naam Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity, en beoogt onderzoekers vanuit ondermeer het strafrecht, de criminologie, de rechtseconomie, de rechtspsychologie en de rechtssociologie samen te brengen.
  •   Titel: Graduate School of Legal Studies trans
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  De Graduate School of Legal Studies verzorgt de onderzoeksopleiding voor promovendi (de promovendi-opleiding) en een selecte groep getalenteerde masterstudenten (het Talentprogramma).
  •   Titel: Grenzen van fiscale soevereiniteit trans
Bron:  Graduate School of Legal Studies
Beschrijving:  Het begrip fiscale soevereiniteit suggereert macht – de macht om een inbreuk te maken op eigendomsrechten van burgers via heffing van belastingen. Maar deze macht is op verschillende manieren begrensd.
  •   Titel: Hervorming van sociale regelgeving trans
Bron:  Graduate School of Legal Studies
Beschrijving:  Wat zijn de gevolgen van maatschappelijke trends voor regelgeving en instituties op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt? Karakteristieken onderzoeksprogramma: multidisciplinair onderzoek, zowel nationaal als internationaal gericht (in het bijzonder op de Europese Unie), substantiële externe financiering.
  •   Titel: Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction trans
Bron:  Graduate School of Legal Studies
Beschrijving:  Naar aanleiding van de visitatie van ons onderzoeksprogramma, én met het oog op de komende fellowronde (die betrekking heeft op de periode 2007-2009), gaan we met vijf in plaats van drie deelprogramma’s verder.