Portill

Topic:

 Law: other 86.19

  Resources

  •  Title: Verslag van de vergadering van de Nederlandse vereniging voor trans
Author:  Dam-Lely, J.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Year:  2009
Abstract:  Mr. J.H. van Dam-Lely doet verslag van de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht van 21 november 2008 over de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht. De inleidingen van prof. mr. F.A.W. Bannier, mr. H.F.M. Hofhuis en prof. mr. A.T. Ottow worden beknopt samengevat; van de discussie wordt uitgebreid verslag gedaan. Aan de orde komen ondermeer de aan de tuchtrechtrechtspraak te stellen eisen, nut en noodzaak van de harmonisering van het tuchtrecht, de catalogus van tuchtmaatregelen, de samenstelling van de tuchtcolleges, de verhouding tussen toezicht en tuchtrecht.
  •  Title: The Strict Liability Principle and the Human Rights of the Athlete in Doping Cases trans
Author:  Soek, J.W.