Portill

Rechtsrubriek:

 Bestuursrecht 86.55

 Rubrieken

trans
trans
trans
trans
trans

  Links

  •   Titel: Gedogen door bestuursorganen (samenvatting) trans
Auteur:  Vermeer F.R.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2010
Beschrijving:  Nederlandstalige samenvatting van Gedogen door bestuursorganen.
  •   Titel: Overheids- en burgertoezicht in de kennissamenleving: pleidooi voor een LAT-relatie trans
Auteur:  Meijer A.J., Erp J.G. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
Beschrijving:  De vraag die wij in onze bijdrage willen onderzoeken is hoe overheidstoezicht en burgertoezicht zich tot elkaar kunnen verhouden. Overheids- en burgertoezicht hebben steeds naast elkaar bestaan en zijn op verschillende manieren met elkaar vervlochten. Interessant aan deze tijd is echter dat praktijken van zowel onder toezicht gestelden als van toezichthouders steeds transparanter worden. Op het Internet kunnen burgers allerlei informatie krijgen over de kwaliteit van scholen, ziekenhuizen, financiële instellingen en supermarkten. Kunnen overheids- en burgertoezicht met elkaar worden verbonden? Zijn er mogelijkheden voor co-creatie van toezicht? Wat zijn daarbij de voor- en nadelen? Wat zijn de kansen en risico's?