Portill

Rechtsrubriek:

 Faillissementsrecht 86.28

 Rubrieken

trans

  Links

  •   Titel: American Bankruptcy Institute trans
Beschrijving:  The American Bankruptcy Institute is the largest multi-disciplinary, non-partisan organization dedicated to research and education on matters related to insolvency.
  •   Titel: Bankruptcy Lawfinder - bankruptcy law resources on the Internet. trans
  •   Titel: Curatoren-net : faillissementsverslagen trans
  •   Titel: InterNet Bankruptcy Library trans
Beschrijving:  The IBL includes six subject areas related to large-scale business restructurings targeted to the bankruptcy professional seeking information on the Internet.
  •   Titel: Vereniging voor jonge insolventieadvocaten trans
  •   Titel: Wsnp, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen trans
Beschrijving:  De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch voert namens de Raden voor Rechtsbijstand een aantal wettelijke taken uit in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
In het kader van de Wsnp worden de volgende taken uitgevoerd: Selectie van
  • bewindvoerderorganisaties
  • Beheer van het register
  • bewindvoerders
  • Betaling van de bewindvoerdersubsidies
  • Inzet van ondersteuningssubsidies