Portill

Rechtsrubriek:

 Personenrecht, familierecht 86.21

 Rubrieken

trans
trans
trans
trans
trans
trans

  Links

  •   Titel: Tien jaar internationaal namenrecht in Nederland trans
Auteur:  Boele-Woelki, K.
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  FJR : tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, Issue: 6 (2000), pp. 133-141
Jaar:  2000
Beschrijving:  Article
Samenvatting:  Sinds tien jaar gelden in Nederland verdragsregels aangevuld met commune regels voor het IPR inzake namen. De wettelijke regeling is sinds begin vorig jaar gewijzigd. De invoering van de naamskeuze in het Nederlandse materiële namenrecht (artikel 1:5 leden 2-4 BW) gaf hiertoe aanleiding. In deze bijdrage worden vooral de nieuwe bepalingen in de Wet conflictenrecht namen besproken. Verder wordt de vraag gesteld of op het gebied van het IPR inzake namen niet meer uniformiteit in de vorm van een Europees internationaal namenrecht nodig en mogelijk is.