Portill

Topic:

 Personal law, family law 86.21

 Topics

trans
trans
trans
trans
trans
trans

  Resources

  •  Title: Tien jaar internationaal namenrecht in Nederland trans
Author:  Boele-Woelki, K.
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  FJR : tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, Issue: 6 (2000), pp. 133-141
Year:  2000
Description:  Article
Abstract:  Sinds tien jaar gelden in Nederland verdragsregels aangevuld met commune regels voor het IPR inzake namen. De wettelijke regeling is sinds begin vorig jaar gewijzigd. De invoering van de naamskeuze in het Nederlandse materiĆ«le namenrecht (artikel 1:5 leden 2-4 BW) gaf hiertoe aanleiding. In deze bijdrage worden vooral de nieuwe bepalingen in de Wet conflictenrecht namen besproken. Verder wordt de vraag gesteld of op het gebied van het IPR inzake namen niet meer uniformiteit in de vorm van een Europees internationaal namenrecht nodig en mogelijk is.