Portill

Topic:

 Sources of law 86.08

  Resources

  •  Title: Understanding the Law: a method for legal knowledge dissemination trans
Author:  Mommers, L., Koelewijn, W.I., Kielman, H.H.
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Considerable attention has been given to the (on-line) accessibility of legal documents, such as legislation and case law, both in legal information retrieval (query formulation, search algorithms) and in legal information dissemination practice (numerous examples of on-line access to formal sources of law). However, only limited attention has been given to making legal texts themselves more accessible to those without a legal education. This article presents a theory about translating sources of law into information accessible to persons without a legal education.
  •  Title: Beelden doen er toe trans
Author:  Voermans, W.J.M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2008
  •  Title: Zwijgen wegens verstrengeling van recht en feiten trans
Author:  Memelink, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  BW Krant Jaarboek vol. 25
Year:  2009
Abstract:  Met enige regelmaat laat de Hoge Raad aan hem in cassatie voorgelegde vragen onbeantwoord. Dit is onder meer soms het geval in zaken waarin in lagere instantie een beslissing van deels feitelijke, deels juridische aard is gegeven. De auteur van deze bijdrage aan het BWKJ getiteld: 'Het zwijgen van de Hoge Raad', signaleert een roep om meer uispraken van algemene aard. Zij beziet of de verandering in het denken over de functie van het cassatie-instituut gevolgen kan en zou moeten hebben voor de manier waarop de Hoge Raad omgaat met zogenaamde 'gemengde beslissingen'. Memelink bepleit het loslaten van de gedacht dat recht en feiten steeds te scheiden zijn en ment dat de rechtsvormende taak in gemengde beslissingen vooral ligt bij de feitelijke rechter.
  •  Title: Kuselit juristische Recherche im Internet trans
  •  Title: GlobalCourts, Supreme Courts Decisions Around the World trans
Description:  The purpose of this website is to serve as a guide for researchers and legal practitioners seeking information on Supreme Court decisions from around the World. It will give you access to the decisions or a way of finding them.
  •  Title: Dutch Law in Translation trans