Portill

Rechtsrubriek:

 Overheid, Nederland

 Rubrieken

trans
trans
trans
trans
trans
trans
trans
trans

  Links

  •   Titel: Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen trans
  •   Titel: Dienst Domeinen roerende zaken trans
Beschrijving:  Domeinen Roerende Zaken is een agentschap van het ministerie van Financiën. De dienst bewaart, vernietigt en verkoopt overtollig en in beslag genomen goederen.
  •   Titel: Europese Commissie Vertegenwoordiging Nederland trans
  •   Titel: Inspectie van het Onderwijs trans
  •   Titel: Internetconsultatie trans
Auteur:  Overheid.nl
Beschrijving:  Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen. Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding bieden alle ministeries tenminste 10% van hun voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie aan op deze website.
  •   Titel: IVenJ, Inspectie Veiligheid en Justitie trans
Beschrijving:  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing zijn samengevoegd tot de Inspectie Veiligheid en Justitie. De samenvoeging is op 1 januari 2012 van kracht geworden en komt voort uit afspraken uit het regeerakkoord van 2010. Daarin zijn alle veiligheidstaken van het Rijk ondergebracht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  •   Titel: Nationaal Archief trans
Beschrijving:  Het Nationaal Archief biedt enerzijds als bewaarplaats van overheidsinformatie de gelegenheid aan die overheid om zich te verantwoorden, anderzijds geeft het iedereen de mogelijkheid om aan de gewenste informatie te komen, met welk oogmerk dan ook: bewijs, rechtvaardiging, belangstelling, studie, hobby, bewondering of nieuwsgierigheid.
  •   Titel: Onderzoeksraad voor Veiligheid trans
Beschrijving:  De Onderzoeksraad Voor Veiligheid doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van ‘voorvallen’ en categorieën voorvallen.
  •   Titel: PKIoverheid trans
Beschrijving:  Public Key Infrastructure voor de overheid, kortweg PKIoverheid, maakt betrouwbare elektronische communicatie mogelijk. Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid.
  •   Titel: Politiek Compendium trans
Beschrijving:  Het Compendium voor Politiek en Samenleving is een bron van informatie over politiek, samenleving en bestuur in Nederland.
  •   Titel: Provincies.nl trans
Beschrijving:  Deze website wijst de weg naar de website van provincies en legt in korte en heldere woorden uit wat de provincie doet en wie de provincie bestuurt.
  •   Titel: Rgd, Rijksgebouwendienst trans
  •   Titel: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed trans
  •   Titel: SC Online trans
Auteur:  Sdu Uitgevers
Beschrijving:  SC is een nieuwe publicatie in print en online over (de totstandkoming van) wet- en regelgeving. Bij SC vindt u alle relevante informatie bij elkaar op één plek. Nieuws, achtergronden, commentaren plus alle Officiële Publicaties kunt u hier in onderlinge samenhang volgen. De informatie kunt u met een zelfgemaakt profiel aan uw wensen aanpassen. Ook kunt u reageren en meediscussiëren over actuele issues.
  •   Titel: VWA, Voedsel en Waren Autoriteit trans
Beschrijving:  De Voedsel en Waren Autoriteit zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en dier. Zij houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren. De VWA werkt binnen de hele productieketen: van grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie.