Portill

Topic:

 Private law: general 86.20

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Het professionele (functionele) verschoningsrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M.,
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging II
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6087 (1993) p.243-248
  •  Title: Een pleidooi voor informatiever burgerlijk recht trans
Author:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Gebruik van woonruimte en woonrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M. Schutte, R.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Description:  Preadvies voor de Koninklijke Notariële Broederschap (pp.65-127).
  •  Title: Annotatie bij HR 10 november 2006, JA 2007, 20 trans
Author:  Kogelenberg, M. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Description:  Astrazeneca c.s./ Menzis c.s.
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6110 (1993) p.759-762
  •  Title: Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden? trans
Author:  Hartlief, T.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De condictio ob rem en haar ontwikkeling in het moderne privaatrecht trans
Author:  Damminga, S.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •  Title: How to Take the Road Untravelled? European Private Law in the Making trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law 6 (1999), p. 25-46.
Description:  In this review essay, the author will try to categorise the present attempts at creating a European private law and critically discuss these attempts in the light of recent practical and theoretical literature.
  •  Title: Multiculturalisme en Europees privaatrecht: een pleidooi trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2000, p.289-292.
  •  Title: Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel van een nieuwe eeuw trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 100-108
  •  Title: Waarom Europees privaatrecht? trans
Author:  Smits, J.M, Info Infact
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Kwartaalblad JFV Ouranos 10 (2000), p. 5-6
  •  Title: Verleden, heden en toekomst van het Privaatrecht trans
Author:  Schoordijk, H.C.F., J.M. Smits
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Ars Aequi 48 (1999), p. 800-808
  •  Title: How to Mix Legal Systems in a Fruitful Way? Some Remarks on the Development of a Ius Commune Europaeum through Competition of Legal Rules trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The author begins by presenting his theory as such on the method by which the ius commune should come about. Then, he discusses the benefits of this method and finally some of its disadvantages. Convergence of legal systems is not a political nor a scholarly venture. It is a practical thing. If we want to have a truly unified private law in Europe and are aware of the limitations unification inherently has, auhtor thinks the best method would be to have legal rules compete. The ius commune Europaeum would emerge where it is needed the most: in legal practice itself.
  •  Title: Basic concepts of European private law trans
Author:  Brouwer, Bob; Hage, Jaap
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: A European Law on Unjustified Enrichment? A Critical View of the Law of Restitution in the Draft Common Frame of Reference (CFR) trans
Author:  Jan M. Smits
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  EUROPEAN PRIVATE LAW BEYOND THE COMMON FRAME OF REFERENCE, Groningen 2008, pp. 153-163
Description:  This contribution discusses the European principles on unjustified enrichment as recently published in the Draft Common Frame of Reference (2008). These principles (or rather: model rules) were drafted with a view to the improvement and elaboration of the present European acquis in the field of private law. This contribution considers not so much the substantive details of the new model rules, but more the need for and the function of drafting principles in this area of the law. This is a legitimate approach as the law of restitution is traditionally not a core area of European legislative intervention. It is concluded that, in view of the multilevel regulation of European private law, enrichment law is better regulated at the national level than at the European one.
  •  Title: Het subjectieve element van de onrechtmatigheid. Over de structuur van art. 6:162 BW trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: Europees recht als alternatief: De charme van het 28ste rechtsstelsel trans
Author:  J.M. Smits
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Het kennisvereiste bij gevaarzetting trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: Wat niet weet, wat niet deert? trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Over de invloed van de kennis van de laedens op het onrechtmatigheidsoordeel in gevaarzettingssituaties
  •  Title: Wie niet komt klagen, wordt overgeslagen: Een trans
Author:  Kogelenberg, M. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Description:  WPNR 6733 (2007), p. 1005-1013 - Een beschouwing over de klachtplicht van de crediteur ex art. 6:89 en 7:23 BW aan de hand van recente richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad.
  •  Title: Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging trans
Author:  Jansen, J.E.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 49-69
  •  Title: Enkele opmerkingen over art.6:6, lid 3 BW trans
Author:  Zwalve, W.E.J.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •  Title: Het gelijk van de curulische aedilen trans
Author:  Verhoeven, J.J.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •  Title: Reformatio in peius of ambtshalve toetsing? trans
Author:  Alain Ancery
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Maandblad voor Vermogenrecht, nr 2
Year:  2009
Abstract:  Aan de hand van het recente Heemskerk-arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) wordt nagegaan wat de basis is voor het aannemen van een plicht tot ambtshalve toetsing aan/aanvullen van bepalingen van gemeenschapsrecht. Hierbij komt voornamelijk ter sprake of er plaats is voor een dergelijke plicht in het algemeen belang en of dit ook meebrengt dat fundamentele bepalingen van nationaal recht moeten wijken.
  •  Title: De Principles of European Contract Law en Common Law en Civil Law trans
Author:  Smits JM
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  WPNR 6436 (2001), p. 235-243.
Description:  Het opstellen van beginselen van Europees privaatrecht (zoals in de recent verschenen Principles of European Contract Law) draagt zeker bij aan de wording van het Europees privaatrecht, maar de betekenis ervan mag niet worden overschat.
  •  Title: Nogmaals de richtlijn oneerlijke bedingen: Nederland veroordeeld wegens gebrekkige implementatie trans
Author:  Smits JM
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  WPNR 6461 (2001), p. 853-855
  •  Title: The Europeanisation of national legal systems: some consequences for legal thinking in civil law countries trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  This paper focuses on the consequences of Europeanisation of law for national legal thinking. It is restricted to a discussion of the consequences of Europeanisation of private law in civil law countries.
  •  Title: Trusts, trust-like concepts and ius commune trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The author discusses R. Helmholz, R. Zimmermann (eds.), Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective (Berlin-Duncker & Humblot, 1998). He focuses especially on the possible (historical) ties between trusts and European Private Law or ius commune. The central question of his paper is whether or not the trust is a typical Anglo-American legal concept which must be placed outside the European ius-commune tradition.
  •  Title: De traagheid van de civiele procedure: een eeuwenoud fenomeen trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Snelheid en efficiency in hoger beroep (civiele procedures, 16e eeuw) trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Consumentenbescherming in het verleden trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Het deskundigenbericht in de civiele procedure trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Europa en het Nederlands privaatrecht trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  •  Title: Waarheen leidt de weg? Het huidige Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten dode opgeschreven? trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Civil procedure trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The author gives an introduction to the papers printed in the book section 'Civil Procedure'. This introduction offers a survey of several papers concerning the history of civil procedure.
  •  Title: De codificatie van het burgerlijk procesrecht in de Verenigde staten van Amerika trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Wat is een overeenkomst op afstand in de zin van art. 7:46a BW? trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6500 (2002), pp. 585-587
  •  Title: Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  •  Title: Praxis et ordo iudiciorum curiae Hollandiae: De stijl van het Hof van Holland met verwijzingen naar het Ius Commune trans
Author:  Rhee, C.H. van; Hallebeek, J.; FdR. Metajuridica
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Naar een gedragscode voor onderhandelen over personenschade? trans
Author:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Normen voor onderhandelen over personenschade trans
Author:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Jurist zonder grenzen: interview met M.L.L.V. Storme trans
Author:  Rhee, C.H. van; Coenraad, L.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
  •  Title: Editorial: The Action plan on a more coherent European contract law trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  In this editorial the author discuss the Action plan on a more coherent European contract law.
  •  Title: Waarom harmonisering van het contractenrecht (via beginselen) onwenselijk is trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De barmhartige Samaritaan in het Europees privaatrecht; over de gevaren van beginselen zonder programma en een programma voor de toekomst. trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De herziening van het Duitse verbintenissenrecht: een overzicht en een vergelijking trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het Duitse Burgerliches Gesetzbuch. Die liggen vooral op het terrein van de niet-nakoming (Par. 3), het kooprecht (Par. 4) en de verjaring (Par. 5). Daarnaast is bij de herziening een aantal eerder ingevoerde aparte wetten op het terrein van het burgerlijk recht in het BGB geintegreerd (Par. 6) en zijn door de rechter ontwikkelde rechtsfiguren van een wettelijke grondslag voorzien (Par. 7). De bij aparte wet voorziene herziening van het schadevergoedingsrecht (met werking sinds 1 augustus 2002) komt ook aan de orde (Par. 8). In deze bespreking probeert auteur zoveel mogelijk om de vergelijking met het oude Duitse recht en het Nederlandse recht te trekken.
  •  Title: De missing link in het debat over unificatie van privaatrecht: het evolutionair perspectief trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Conciliation in The Netherlands: An Historical Overview trans
Author:  Verkijk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Conciliation in England and Wales trans
Author:  Verkijk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Mediation in wetgeving in Nederland? trans
Author:  Verkijk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Harmonisatie van het overeenkomstenrecht in Europa en artikel 95 van het EG-Verdrag als rechtsbasis daarvoor. trans
Author:  Hardy, Robert
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Vermogensrechtelijke annotaties
  •  Title: Diversity of Contract Law and the European Internal Market trans
Author:  Smits, Jan M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  This contribution discusses the question whether diversity of contract law among the European member states is a barrier to cross-border trade. This question is important in view of the ongoing debate about the need for a unified European private law.It is tried to answer the question by building upon insights from psychology, economics and law. It turns out that no definitive answer can be given to the question whether the savings in transaction costs through the removal of legal diversity are greater than the losses caused by the termination of competition of legal systems.
  •  Title: REASONABLE EXPECTATIONS OF HONEST MEN. Over privaatrecht, contractenrecht en vertrouwen trans
Author:  Rinkes, J.G.J.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Algemeen Deel. Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel trans
Author:  Asser, C. Vranken, J. B.M. , Tjeenk Willink
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Mediation, advisering en het nieuwe civiele procesrecht trans
Author:  Verkijk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Advocatenblad
  •  Title: Wel verschoning, geen helderheid trans
Author:  Verkijk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Advocatenblad
  •  Title: Het privaatrecht als wapen in de strijd tegen het vandalisme? trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1988) p.633-634
  •  Title: Imprévision en zelfregulering trans
Author:  Van Beukering-Rosmuller, E.J.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  NTBR 2006, nr. 2
  •  Title: European private law: a plea for a spontanous legal order trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  This contribution focuses on European integration through private law. After a sketch of the existing European acquis in the field of the law of contract, tort and property, the question is discussed whether there is a need for harmonisation in view of the goals the European Union set itself. Subsequently, the question of how to design a future European private law is answered. In the field of contract law, the European Commission now follows a two-track policy: it intends to draft a 'Common Frame of Reference' ('CFR') as well as furthering the debate on the possibility of an optional code. It is debated what the contents of these two instruments should be and how they should be created, but also the more fundamental question as to whether they will really contribute to the solving of the present problems with the European acquis is touched upon. Finally, the influence of 'Europe' on national private law is looked at from a critical perspective. The author adopts the view that uniform private law should come about in a Hayekian way of a spontaneous legal order
  •  Title: Civil procedure trans
Author:  Rhee, C.H. van; Verkerk, R.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De regulering van de aansprakelijkheid van Europese moederbedrijven - enkele actuele ontwikkelingen in Europees en Nederlands internationaal privaatrecht (The Liability of European Parent Companies. Some Recent Developments in European and Dutch Private International law) trans
Author:  Eeckhout, V. Van Den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Abstract:  This paper presents some recent developments in European and Dutch Private International Law. It discusses two recent developments having the potential to influence the possibility to sue European parent companies: the debate about the introduction of “forum non conveniens” in the Brussels I Regulation on the one hand, a recent Dutch judgment from the Court of Appeal of Amsterdam on the other hand.
  •  Title: De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Abstract:  Deze bijdrage behandelt de bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners vanuit een algemeen civielrechtelijk perspectief. Onderzocht wordt welke rol de eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument in dit verband vervult.
  •  Title: Handhaving Consumentenrecht trans
Author:  I Greveling Zalm I. van der
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
  •  Title: Aansprakelijkheid en welzijn trans
Author:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Gedrag van toen, normen van nu? trans
Author:  W.H. van Boom, J.M. (Maurits) Barendrecht
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Kritiek en methode in de rechtsvinding. Een onderzoek naar de betekenis van de hermeneutiek van H.G. Gadamer voor de analyse van het rechterlijk beslissingsgebeuren trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Boekbespreking A.A. van Rossum, Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen, diss. 1990 trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  RM Themis (1992) p.495-498
  •  Title: Boekbespreking Mark van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss. 1979 trans
Author:  Vranken, J.B.M.,
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilisofie en Rechtstheorie (1981) p.218-224
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M., Linssen J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6111 (1993) p.779-781
  •  Title: Boekbespreking A. van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde geldlening trans
Author:  Vranken, J.B.M.,
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5932 (1989) p.584-586
  •  Title: Immateriele schadevergoeding bij ernstige schrik. Een verrassende opening in de Memorie van Antwoord I boek 6 Nieuw BW trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5924 (1989) p.433-435
  •  Title: Het midden- en kleinbedrijf en de notariele dienstverlening trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5916 (1989) p.285-287
  •  Title: 'Nietige overeenkomsten binden tot wat de goede trouw meebrengt' (J.C van Oven) trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1990) p.485-489
  •  Title: Boekbespreking. Wonderen aan het Plein. Polyptiek van de huidige cassatierechtspraak door J. van Schellen trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5724 (1985) p.26-30
  •  Title: Recensie oratie H.P.J. Ophof, De Actio Pauliana trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  RM Themis (1993) p.367-368
  •  Title: Boekbespreking B. Wessels, Natuurlijke verbintenissen: Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen, (diss), 1988 trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  RM Themis (1990) p.190-193
  •  Title: Op elkaars schouders staan. Impressies over de betekenis van het werk van Herman Schoordijk bij gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar in Tilburg en Amsterdam trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1991) p.1729-1733
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M., Linssen, J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6156 p.762-764
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M., Linssen, J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6139 p.402-404
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. Vranken, J.B.M. (Jan) Linssen, J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6134 p.315-319
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. Vranken, J.B.M. (Jan) Linssen, J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6122 p.81-85
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6102 (1993) p.590-593
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6097 (1993) p.489-494
  •  Title: Een vreemde bepaling. Enige beschouwingen omtrent art. 6.1.10.12 sub b NBW trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Iets over de verhouding van rechter en wetgever trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Tijdschrift voor Privaatrecht (1992) p.665-670
  •  Title: Rechtsvragenrubriek trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6026 (1991) p.805-807
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5998 (1991) p.196-200
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5987 (1991) p.7-11
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5974 (1990) p.582-584
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5957 (1990) p.261-263
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5950 (1990) p.134-137
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5942 (1989) p.810-813
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5934 (1989) p.627-627
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5925 (1989) p.448-451
  •  Title: Het alles of niets bij exoneratiebedingen trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6142 (1994) p.453-454
  •  Title: Wat te doen na afwijzing verzoek tot onderhandse verkoop bij hypotheek? Antwoord rechtsvraag trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6140 (1994)-422
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6080 (1993) p.113-117
  •  Title: Onverenigbare rechten. Antwoord rechtsvraag, in: trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6118 (1993)-998
  •  Title: Naschrift trans
Author:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6084 (1993)-191
  •  Title: Rechtsvragenrubriek. Landinrichtingswet en titelzuivering trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6023 (1991)-737
  •  Title: Boedelbeschrijving en verdeling van een gemeenschap in het nieuwe recht: wie benoemt, bij onenigheid tussen partijen, de taxateur(s) van onroerende zaken? Antwoord rechtsvraag trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6023 (1991)-737
  •  Title: Rechtsvragenrubriek. Patstelling bij verkoop huis trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6017 (1991) p.596-597
  •  Title: Kan de fiduciair eigenaar door eigen toedoen een sterkere rechtspositie verwerven? Enige recente rechtspraak van de Hoge Raad trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5867 (1988) p.183-187
  •  Title: De hernieuwde omlijning van het professionele verschoningsrecht in de rechtspraak van de Hoge Raad sedert 1983 trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  TVVS (1987) p.185-190
  •  Title: Het Nieuwe BW en de twee soorten invoeringspijn trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1986)-1242
  •  Title: Toekomstige goederen trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5756 (1985) p.661-663
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6034 (1992) p.82-85
  •  Title: Beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van rechter en advocaat na HR 3 december 1971 trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Advocatenblad (1973) p.564-573
  •  Title: Onverschuldigde betaling en meerpartijenverhoudingen trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5710 (1984) p.533-537
  •  Title: Ik ben blij niet in hun schoenen te staan trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Advocatenblad (1991)-666
  •  Title: Das Recht der unerlaubten Handlung, Schadenersatz- und Bereicherungsrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Archiv für die civilistische Praxis, (AcP) (1991) p.411-432
  •  Title: Het nieuwe bewijsrecht in de literatuur trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5938 (Themanummer Bewijsrecht). (1989) p.722-724
  •  Title: Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor tijd in het privaatrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Recht en tijd. Themanummer RM Themis (1986) p.415-437
  •  Title: Bloembergen en de cassatie in het belang der wet van 1639w BW-beschikkingen trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1984) p.1363-1364
  •  Title: Nogmaals: de aansprakelijkheid van ouders naar Nieuw BW. Art. 6.3.2.1 Invoeringswet Nieuw BW trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1984) p.69-72
  •  Title: De journalist gemuilkorfd? Verschoningsrecht en vrijheid van meningsuiting trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1976) p.1015-1020
  •  Title: De betrekkelijke waarde van een juridische methodenleer voor de rechtspraktijk trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Een beeld van het recht. Bijzonder nummer Ars Aequi (1979) p.183-190
  •  Title: Harmonisatie van burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M. A. Brenninkmeijer
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6074 (J.M. Polak-nummer) (1992) p.1003-1017
  •  Title: Harmonisatie van regelgeving in requestprocedures trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Jonge Balie Congres-bundel Deformalisering in de rechtspraktijk (pp.10-31).
  •  Title: Aansprakelijkheden en bewijsrecht trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Description:  Aansprakelijkheden (Feestbundel t.g.v. het 60-jarige jubileum van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen) (pp.225-234). Deventer: Kluwer.
  •  Title: Een Esseriaanse 'beproeving' trans
Author:  Vranken, J.B.M. A.Ph. Jaspers
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  RM Themis (1974) p.444-481
  •  Title: Van dagvaarding tot verzoekschrift? trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  De Gerechtsdeurwaarder (1983) p.309-319
  •  Title: Rechterlijke rechtsvinding in Van Wijngaarden/Staat trans
Author:  Vranken, J.B.M., W.E.J. Tjeenk Willink
Source:  Universiteit van Tilburg
Description:  Inbouw Hoofdstuk Bodemsanering in de Wet op de Bodembescherming (publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, 1992-4) (pp.2-7). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  •  Title: Privaatrechtelijke handhaving van het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie: excessieve prijsvoering in de Rotterdamse haven? trans
Author:  Zippro, E.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Niet-nakoming in de Principles of European Contract Law en in het Nederlandse recht trans
Author:  Smits, JM, PLP Meiser
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 476-482
  •  Title: De klassieken van het Nederlandse privaatrecht: Eggens' Een man een man, een woord een woord trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16 (1999), p. 169-172
  •  Title: Prijs, procedure en proceskosten. De afhandeling van een prijszaak volgens de Romano-canonieke procedure voor de Admiraliteit en de Grote Raad van Mechelen tijdens de Engels-Schotse oorlog van 1547. trans
Author:  Rhee, C.H. van; Sicking , L.H.J.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The present article discusses the case of Jacques du Gal, a French merchant, and the Netherlands privateers, Claes de Doot and Meeus Pietersz. The former departed from the harbour of Dieppe in France with one vessel, headed for Scotland. During this journey, on the open seas, Du Gal bought an English ship, denoted in the records as the Mary Dertenny. This ship had been taken by the Scottish privateers Jehan Edinestone and Jehan Gourlat Near the Scottish coast, the ships of Du Gal were boarded by De Doot and Pietersz. After the latter had returned with their prizes to their harbour of origin, Vlissingen in the Low Countries, the Admiralty Court of Veere took jurisdiction of the case. It decided that Du Gal's own ship should be returned to him, but it declared that the Mary Dertenny was good prize. On appeal, however, the Great Council of Malines, the then supreme court of the Low Countries, ruled that De Doot and Pietersz should also return the Mary Dertenny to Du Gal. The case of Du Gal v. De Doot and Pietersz is of interest, not only because it contains detailed information on the costs and the procedural steps to be taken before the Admiralty Court in a prize case, but also because it proves that, apart from legal arguments, diplomatic considerations may have been of importance when deciding prize cases before courts of law.C1056
  •  Title: De aanvang van de appeltermijn in verzoekschriftprocedures trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De aanvang van de appeltermijn en artikel 6 EVRM. W. de V. against the Netherlands. Application no. 16690/90, Resolutie DH(95)196, 11-09-95. trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Mensen met macht: Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties trans
Author:  C. Raat
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  2007
Description:  Proefschrift. Promotores: P.C.M. van Seters, W.J. Witteveen
  •  Title: Aanvullend contractenrecht: Naar rechtsregels die de belangen van partijen optimaal verwezenlijken trans
Author:  Bijnen, R.H.J. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad 2004, nr. 40, p. 2080-2088
  •  Title: Europees privaatrecht en rechtsvergelijking 1 trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6399 (2000), p. 281-287.
  •  Title: De maat(man) genomen. De plaats en rol van de maatman in het burgerlijk recht voor de strafrechtelijke culpa doordacht trans
Author:  Schoep, G.K. Voorde, J.M. ten
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Eenheid en verscheidenheid in het contractenrecht. Over het gedetermineerd verleden en de postmoderne toekomst van het privaatrecht. trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6042 (1992) p.237-239
  •  Title: Themis en het vermogensrecht Nieuw BW trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1988) p.675-689
Description:  Bijzonder nummer van het Nederlands Juristenblad bij het 150-jarig bestaan van het BW en van de uitgeverij Tjeenk Willink, Nederlands Juristenblad (1988) p.675-689
  •  Title: Recente rechtspraak trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6017 (1991) p.593-596
  •  Title: De hercodificatie van het verbintenissenrecht in de Bondsrepubliek Duitsland trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (1985) p.769-774
  •  Title: Private law and fundamental rights: a sceptical view trans
Author:  Smits, Jan M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The aim of this contribution is to reflect on the desirableness of 'constitutionalisation' of private law and to show the adverse effects of this development. It therefore does not offer a description of the present state of affairs in this area; instead, the focus is on the normative questions of the desirability of fundamental rights influence and the best way in which this influence is accommodated.
  •  Title: De kredietcrisis en privaatrecht trans
Author:  R.M. Wibier
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2011
Description:  Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder (internationaal) financieel recht aan de Universiteit van Tilburg op 21 januari 2011 door prof.mr. Reinout Wibier.
  •  Title: Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
  •  Title: European Private Law and Democracy: A Misunderstood Relationship trans
Author:  Jan M. Smits
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  ESSAYS IN THE LAW AND ECONOMICS OF REGULATION IN HONOUR OF ANTHONY OGUS, Michael Faure & Frank Stephen, eds., pp. 49-59, Antwerp-Oxford 2008
Description:  An important strand of scholarship claims that creating a new European private law (such as the drafting of a Common Frame of Reference for European Private Law) should not primarily be the work of legal scholars, but of politicians and parliaments. Another view would purportedly lead to a lack of democratic legitimacy. This raises the more general question what should be the exact relationship between private law and (national) democracy. This contribution - written in the Festschrift for Anthony Ogus - argues that the relationship between European private law and democracy is often misunderstood. Legitimacy of private law cannot only be established through the national democratic institutions, but also in other ways. The Common Frame of Reference for European Private Law is an important example of this: as a non-binding instrument, it need not fulfill the same requirements as binding law. But also private law in the more traditional sense does not always have to be legitimised at the state level: the democratic functions of law can sometimes be provided by others than the State. The exact conditions under which this is the case still need to be explored.
  •  Title: Dubai Debt Crisis’: enkele privaatrechtelijke aspecten van de ‘Nakheel Sukuk’ trans
Author:  Salah, O.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Year:  2010
Abstract:  WPNR 2010-6838, p. 271-272
  •  Title: Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
Description:  De auteur plaatst enkele kanttekeningen bij het UWV-arrest (HR 8 januari 2010, LJN: BK1615, NJ 2010, 155, m.nt. S.F.M. Wortmann).
  •  Title: A European Private Law as a Mixed Legal System trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  In this article, the desirability of a European private law is assumed. What is disputed in this article is the way in which a ius commune must be achieved. It is in particular questioned if the way now commonly envisioned to arrive at a ius commune is the right one. To this end, first the current methods of integration and their inherent drawbacks must be examined. The major part of the article will be dedicated to pointing out an alternative road towards a European private law, a road much more in tune with the historical development of the ius commune which existed before the codifications, a ius commune so eagerly invoked by the present advocates of a European private law. This article was previously published in: Maastricht Journal of European and Comparative Law 5 (1998), p. 328-340.
  •  Title: The Future of European Contract Law: on Diversity and the Temptation of Elegance trans
Author:  Smits, JM
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2001
Description:  This paper considers the future of contract law in Europe. The main tenet of this paper is that a proper political perspective on the future of European contract law cannot consist of a ‘generalizing approach’ such as the formulation and enactment of principles of European contract law.
  •  Title: Europese Klassiekers: Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.: exoneratieclausules en de 'doctrine of fundamental breach' trans
Author:  Hardy, R.R.R.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, nr 21
  •  Title: Book Review: J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht, De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw. Verloren Hilversum / Ryksargyf Leeuwarden, 1999. trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
  •  Title: Precontractuele informatieplichten in het EG contractenrecht trans
Author:  Hardy, R.R.R.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Het Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht : een optioneel Europees contractenrechtverdient alle steun trans
Author:  Smits, J.M. Hardy, R.R.R.
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2010
  •  Title: De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlands burgerlijk recht: Het Straatsburgse perspectief trans
Author:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2005
  •  Title: Boek 10 Burgerlijk Wetboek. Een nationale ipr-codificatie in een context van europeanisatie van het ipr. trans
Author:  Eeckhout, V. Van Den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Private law solutions in European data protection: Relationship to privacy, and waiver of data protection rights trans
Author:  N. Purtova
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Stuiting van de verjaring in en buiten rechte trans
Author:  Tuil M.L.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
Description:  Verjaring blijft een leerstuk met voor de praktijk grote betekenis. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet langer tegen de wil van zijn wederpartij te gelde maken. Een zaak kan niet langer worden gerevindiceerd, de koopprijs of een vordering tot schadevergoeding kan niet langer worden geïnd en een overeenkomst kan niet langer worden vernietigd. Voor de gerechtigde is het dus van belang om de verjaring tijdig te stuiten. De stuiting door de gerechtigde blijkt in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Deze vorm van stuiting vormt het onderwerp van deze bijdrage. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de stuiting in (2) en stuiting buiten rechte (3), beide stuitingsvormen worden besproken. Zoals zal blijken blijft voor de stuiting in rechte het leerstuk van de stuiting van de verjaring in het kader van onderhandelingen een problematisch leerstuk. Hopelijk grijpt de wetgever de Mediationrichtlijn aan om het recht op dit punt aan te passen. Aan een stuitingshandeling in rechte blijkt de Hoge Raad de eis te stellen dat de stuitingshandeling is gericht op het geldend maken van het vorderingsrecht. Met deze eisen heeft de Hoge Raad stuiting in rechte moeilijker gemaakt dan in de ons omringende landen.
  •  Title: Annotatie onder Gerechtshof Amsterdam16 september 2008, nr. 104.003.148, LJN BF0810; Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling. trans
Author:  Boom W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2009
Description:  De stichting Spirit liet zich door ruim 1400 teleurgestelde Sprintplan-beleggers de vorderingen tegen Spaarbeleg cederen die in elk van de beleggingscontracten zouden zijn ontstaan door onder andere de vernietiging wegens dwaling en schadeplichtigheid door tekortschieten in de zorgplicht. De stichting wordt als cessionaris in beide feitelijke instanties in het ongelijk gesteld. Er is geen sprake van misleiding in de zin van art. 6:194 BW. Wat betreft het beroep op dwaling is kort gezegd onvoldoende concreet gesteld ten aanzien van de concrete beleg gers wat de feiten en omstandigheden zijn die tot een geslaagd beroep kunnen leiden. Het hof oordeelt bovendien dat Spaarbeleg weliswaar haar zorgplicht heeft geschonden (waarschuwen voor risico restschuld en ‘‘ken uw cliënt’’) maar nu de stichting onvoldoende concreet schade en causaal verband in elk van de vorderingen heeft gesteld, wordt de eis tot vergoeding van schade ook afgewezen.
  •  Title: Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 trans
Author:  Dijkshoorn W.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Rotterdam Institute of Private Law, Accepted Paper Series
Year:  2009
Description:  Samenvatting: Een boer (verder: A) maakt in 1984 aanspraak op de toekenning van een hoger melkquotum. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de aanvraag gedeeltelijk toe. A dient hierop een bezwaarschrift in op 26 september 1984. Bij besluit van 5 juli 1985 beslist de minister op bezwaar dat hij de eerder genomen beslissing handhaaft. Hierop stelt A op 25 juli 1985 beroep in. De Voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven weigert op 16 februari 1987 de door A gevraagde voorlopige voorziening en bij uitspraak van 7 december 1990 verklaart de Voorzitter het beroep van A ongegrond. A komt tegen deze uitspraak in verzet. Het College van Beroep verwerpt bij uitspraak van 17 juli 1991 het tegen de beslissing op bezwaar gerichte beroep. Bij brief van 1 februari 1996 stelt A de Staat aansprakelijk en op 19 november 1996 dagvaardt A de Staat. De concrete aanleiding voor het aansprakelijk stellen van de Staat is de uitspraak Van de Hurk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin het Europees Hof beslist dat het College van Beroep niet kan worden gezien als onafhankelijke rechter in de zin van art. 6 EVRM. A meent (onder meer) dat de Staat de redelijke termijn van art. 6 EVRM heeft overschreden. De rechtbank acht de redelijke termijn overschreden, omdat A ruim zes en een half jaar in onzekerheid heeft verkeerd over de eindbeslissing van het College. De rechtbank kent A op grond van art. 6:106 BW een vergoeding toe van € 2.750,-. A meent dat hem een hoger bedrag aan schadevergoeding had moeten worden toegekend. De Staat meent dat de redelijke termijn niet is overschreden en dat vergoeding van immateriële schade wegens onzekerheid over de uitkomst van de procedure niet mogelijk is.
  •  Title: De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht trans
Author:  Boom W.H. van Kottenhagen R.J.P.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2006
  •  Title: Over wat schade is trans
Author:  Lindenbergh S.D.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
  •  Title: Pacta sunt servanda ofwel enige opmerkingen over de confiscatie van de landerijen van Fürst zu Salm-Salm trans
Author:  Ven F.A.J. van der
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
  •  Title: Grenzen rechterlijke rechtsvorming trans
Author:  J.B.M. Vranken
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Samenhangende rechtsverhoudingen IV: Een nieuwe vraag trans
Author:  J.B.M. Vranken
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Het begrip consument in een meergelaagde en policentrische rechtsorde trans
Author:  J.B.M. Vranken
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curacao en Sint Maarten trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Tijdschrift voor Antilliaans Recht TAR-Justicia 2010, nr. 3-4
Year:  2011
Description:  De auteur bespreekt op hoofdlijnen het nieuwe erfrecht van de drie Caribische landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten), in het bijzonder waar dit afwijkt van het sinds 1 januari 2003 in het Europese gedeelte van het koninkrijk geldende erfrecht.
  •  Title: Heraclites en Parmenides voor de rechter trans
Author:  Giard R.W.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Wie komt het voordeel toe? trans
Author:  Lindenbergh S.D.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting trans
Author:  D.H. de Witte Lindenbergh S.D.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen. trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) trans
Author:  Duijnstee-van Imhoff Z.H.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Lijden aan het leven trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  Annotatie van HR 10 december 2010, LJN: BN8534.
  •  Title: Verdeling van verantwoordelijkheid als het fout gaat: Volendam en Aandelenlease als voorbeelden trans
Author:  Barendrecht, J.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (2004) p.2180-2193
Abstract:  De juridische, organisatorische of politieke verantwoordelijkheid voor dingen die fout gaan komt meestal bij één of meer personen terecht, die de gehele ‘schuld’ krijgen. Tussenoplossingen, waarbij de verantwoordelijkheid wordt verdeeld, komen minder vaak voor. Het is meestal ‘alles of niets’. Dit artikel brengt eerst de steeds sterker wordende argumenten in kaart voor verdeling van verantwoordelijkheid als hoofdregel in complexere situaties. Dan is verdeling vaak redelijker, lijkt beter aan te sluiten bij opvattingen over rechtvaardigheid en vergemakkelijkt het vinden van oplossingen. Verdeling van verantwoordelijkheid hoeft niet ten koste te gaan van preventie, en hoeft ook geen ‘sorry-cultuur’ te betekenen waarin verantwoordelijken er af komen met alleen een excuus. Vervolgens geeft het artikel een aanzet voor een systeem van verdeling voor situtaties waarin verschillende betrokkenen meerdere gelegenheden hebben gehad om schade te vermijden of te verminderen. Het is een hulpmiddel voor partijen, mediators, rechters en andere beoordelaars van verantwoordelijkheid. Het systeem bouwt voort op het ‘Culpable Control’ model van Mark D. Alicke. Het helpt de gebruikers eerst om de mogelijke bijdragen aan het ontstaan van de nadelige situatie in kaart te brengen. Vervolgens kunnen gebruikers nagaan welke mate van controle ieder van de betrokkenen over deze oorzaak had. De te beantwoorden vraag is daarbij welke vrijheid om de uitkomst te beïnvloeden de betrokkene had, en wat de beperkingen van deze vrijheid waren, zoals fysieke, cognitieve, emotionele en situationele beperkingen. Dan wordt het relatieve gewicht van ieder van de bijdragen bepaald. Tenslotte kunnen de gebruikers van het systeem tot een verdelingspercentage komen.
  •  Title: Ten geleide trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De vordering in reconventie in Nederland en Europa trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: I. Czeguhn, Die kastilische Hoechstgerichtsbarkeit 1250-1520. [Schriften zur Europaeischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 40]. Duncker & Humblot, Berlin [2002]. trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Description:  The present book forms an in-depth study of a topic in Spanish legal history that for a long time has received little attention. In it, Dr. Czeghun, in a clear and convincing manner, discusses the rise of a more modern judiciary in the territories belonging to the Castilian Crown. His study is an important contribution to our knowledge of the development of the supreme royal court as an institution in medieval Europe. Additionally and apart from the scholarly merits of the present book, the fact that it is written in German makes it a valuable tool for those scholars who do not read Spanish. The fact that the author includes translations of important documents from Spanish in German enhances its qualities even more. Additionally, Dr. Czeghun's study contains useful tables listing the Kings of Castile in the period under consideration as well as tables setting out in a schematic fashion, judicial organisation, the jurisdiction of the royal courts and the prevailing means of recourse in Castile.
  •  Title: Europese Klassiekers : Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [1947] KB 130 trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht
  •  Title: Het actieplan voor een coherenter Europees contractenrecht: een bespreking trans
Author:  Smits, J.M.; Hardy, R.R.R.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6532 (2003), p. 385-389.
  •  Title: Introduction I trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Abstract:  European co-operation has resulted in many new and challenging opportunities for legal scholars who, since the so-called codification period, have become used to operating in a purely national context. This applies also to scholars in the field of civil procedure, who, for a considerable period of time, have resisted leaving the purely national domain. These scholars have devoted a great deal of attention to the question whether or not harmonisation of civil procedural law is a feasible option, and, if so, in what manner harmonisation should be achieved. The contributors to this book - the general introduction of which is made available here - seek to further the harmonisation debate by exploring some of the main trends in the development of civil procedural law during the last two centuries in several European countries (Germany, Austria, Switzerland, France, England and Wales, The Netherlands and Belgium). Two of the central issues that are addressed by the contributors are the extent to which the various procedural models have influenced each other and the extent to which common traditions in civil procedural law may be distinguished in Europe. Each general chapter in this book is supplemented by three chapters devoted to specific procedural topics: Conciliation, Party Interrogation as Evidence and the Role of the Judge. In addition, extensive bibliographical references are included.
  •  Title: Introduction II trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
Abstract:  European co-operation has resulted in many new and challenging opportunities for legal scholars who, since the so-called codification period, have become used to operating in a purely national context. This applies also to scholars in the field of civil procedure, who, for a considerable period of time, have resisted leaving the purely national domain. These scholars have devoted a great deal of attention to the question whether or not harmonisation of civil procedural law is a feasible option, and, if so, in what manner harmonisation should be achieved. The contributors to this book - the introduction to specific procedural topics is made available here - seek to further the harmonisation debate by exploring some of the main trends in the development of civil procedural law during the last two centuries in several European countries (Germany, Austria, Switzerland, France, England and Wales, The Netherlands and Belgium). Two of the central issues that are addressed by the contributors are the extent to which the various procedural models have influenced each other and the extent to which common traditions in civil procedural law may be distinguished in Europe. Each general chapter in this book is supplemented by three chapters devoted to specific procedural topics: Conciliation, Party Interrogation as Evidence and the Role of the Judge. In addition, extensive bibliographical references are included.
  •  Title: The principle of unjust enrichment and formation of contract: the importance of a hidden policy factor trans
Author:  Smits, Jan M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  European review of private law
Description:  The two types of situations discussed in this contribution show how the principle against unjust enrichment interrelates with formation of contract. It is defended that the wish to avoid unjust enrichment plays an important role as a policy factor in cases that are often regarded as contract cases. The situation in which goods are supplied or services are performed without a contract and the case of apparent intention are used to explain this. The contribution shows that in these cases it is the cumulative impact of reliance and enrichment that accounts for obligations coming about. Subsequently, the consequences this may have for the taxonomy of the law of obligations are discussed and a plea is made for the resurgence of a separate category of 'quasi-contract' at the European level to accommodate the cases discussed.
  •  Title: Effectuerend handhaven in het privaatrecht trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Nederlands Juristenblad 2007/16, p. 982-991
Abstract:  Privaatrecht bestaat voor een deel uit gedragsregels die gehandhaafd worden met klassieke remedies als schadevergoeding, nietigheid, ontbinding en vernietiging. Aan de hand van drie voorbeelden en drie kenmerken van deze klassieke remedies wordt in dit essay geprobeerd aannemelijk te maken dat de effectiviteit van deze remedies in bepaalde gevallen twijfelachtig is. Als dat juist is, zal voor die gevallen gezocht moeten worden naar alternatieven. Die alternatieven bestaan gedeeltelijk al, maar het gebruik ervan lijkt in de praktijk niet optimaal te zijn. Voor die gevallen zou kunnen worden gezocht naar manieren om het gebruik te stimuleren. Voor een ander deel zal moeten worden gezocht naar nieuwe wegen.
  •  Title: Codificatie van het Nederlandse ipr of het vastleggen van een nationaal navigatiesysteem voor internationale vliegroutes. Invoering van Boek 10 BW manoeuvrerend langs en door de Europese aswolken heen. trans
Author:  Eeckhout, V. Van Den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: Modernisering van het omgevingsrecht: de omgevingsvergunning trans
Author:  Graaf K.J. de
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2011
Description:  Deze bijdrage aan het WPNR biedt een algemene inleiding op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  •  Title: Herbezinnen op het beslagrecht trans
Author:  Tuil M.L.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  Een opvallend verschil tussen een civiele procedure in Nederland en in het buitenland wordt gevormd door de ruime mogelijkheid om in een Nederlandse procedure conservatoir beslag te leggen. Deze ruime mogelijkheid van beslaglegging vormt al jaren een onderwerp van academisch debat. In een recent verschenen rapport dat is gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, onderzoeken mevrouw mr. M. Meijsen en professor mr. A.W. Jongbloed de gang van zaken bij het de verlening van het verlof tot het leggen van conservatoir beslag, de beslaglegging en de eventuele opheffing daarvan. In deze bijdrage wordt dit rapport besproken en wordt op dit rapport gereageerd. Besproken wordt hoe na dit rapport kan worden gekomen tot een fundamentele herbezinning van het conservatoire beslagrecht.
  •  Title: Private Law 2.0: On the Role of Private Actors in a Post-National Society trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2010
Abstract:  Inaugural lecture by Jan M. Smits as Maastricht University-HiiL Chair on the Internationalisation of Law on Tuesday 30 November 2010.
  •  Title: Coordination and Cooperation Problems in Network Good Production trans
Author:  Knigge A. Buskens V.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2010
Description:  If actors want to reach a particular goal, they are often better off forming collaborative relations and investing together rather than investing separately. We study the coordination and cooperation problems that might hinder successful collaboration in a dynamic network setting. We develop an experiment in which coordination problems are mainly due to finding partners for collaboration, while cooperation problems arise at the investment levels of partners who have already agreed to collaborate. The results show that as costs of forming links increase, groups succeed less often in solving the coordination problem. Still, if subjects are able to solve the coordination problem, they invest in a suboptimal way in the network good. It is mostly found that if cooperation is successful in terms of investment, it is due to subjects being able to monitor how much their partners invest. Moreover, subjects deal better with the coordination and cooperation problems as they gain experience.
  •  Title: Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A comparative and economic study of the international, US and the Chinese compensation regime trans
Author:  Wang H.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  Oil resources are unevenly distributed on the earth and most oil needs to be transported by sea. Therefore, ocean transport of oil is largely a one-way trade from the principal supply areas to the oil consuming states. The main routes of crude oil shipping are from the Middle East and Southeast Asia to the United States, Western Europe, Japan and China. It is often on these busy routes that the oil pollution incidents occur. Since the Second World War, oil has become the main source of energy in the world. Oil movements by sea increased since then, more and larger tankers were built to satisfy the increasing need for oil consumption. Hence, the problem of marine oil pollution increased with the growth of carriage of oil by sea.
  •  Title: Noot bij Hof Amsterdam 22 Juni 2010, LJN BN6933 trans
Author:  Giard R.W.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Beter recht: recht als optie trans
Author:  Smit, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (NTBR)
Year:  2011
Abstract:  Deze bijdrage bepleit meer keuzevrijheid van private actoren bij het bepalen welk recht op hen van toepassing is. Dat kan zowel een Europees ‘28ste’ rechtsstelsel zijn als een nationale jurisdictie. Verkend worden de voordelen van dergelijk optioneel recht en beschreven wordt welke toepassingen hiervan reeds bestaan op Europees niveau. Ten slotte wordt bepleit dat ook dwingend recht soms beter kan worden ingeruild voor een keuzemenu en dat het consumentenrecht daarvoor een goede kandidaat is.
  •  Title: Over de ongekende legitimiteit van een optionele code trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? / Martijn Hesselink, Aukje van Hoek, Marco Loos en Arthur Salomons (red.)
Year:  2011
Abstract:  In deze bijdrage wordt ingegaan op de legitimiteit van een optioneel Europees contractenrecht.
  •  Title: Het tegenstrijdige belang van de vennootschap en het handelsverkeer trans
Author:  Mussche M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  De auteur onderzoekt in hoeverre de huidige en de voorgestelde wettelijke regeling van een tegenstrijdige belang bij vennootschapsbestuurders het beoogde doel bereiken. Hij doet twee concrete suggesties om mogelijke problemen die de voorgestelde regeling met zich meebrengt op te lossen.
  •  Title: Europese Klassiekers: Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [1947] KB 130 trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Legal culture as mental software,or: how to overcome national legal culture? trans
Author:  Smits, Jan M.
Source:  Universiteit Maastricht
Abstract:  The concept of legal culture plays an important role in the debate about the unification of private law within the European Union. The question whether national cultural differences or differences between the civil law and the common law tradition, in particular, stand in the way of establishing a uniform private law led to a fierce debate. The aim of this contribution is to offer a general account of how we should deal with legal culture in the European context. In doing so, we build upon the work of Geert Hofstede. The point is made that when discussing the Europeanization of private law, we should turn away from national legal cultures and pay more attention to so-called 'cultural segments', legal cultures that are not national but functional in nature and that cross state borders. This is not to say that such an approach can be applied easily: the problems it raises will also be discussed.
  •  Title: Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering trans
Author:  Boom W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  In dit overzichtsartikel komen enkele recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering aan de orde. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de toepassing van de EG-Richtlijn Rechtsbijstandverzekering (hierna ook: Richtlijn) met betrekking tot de zogenoemde vrije advocaatkeuze en de bundeling van acties. Ook wordt stilgestaan bij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars.
  •  Title: De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht trans
Author:  Zalm I. van der
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak trans
Author:  Lindenbergh S.D.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: Innovatie van civiele rechtspleging: de regie naar rechter en gebruiker trans
Author:  J.M. Barendrecht
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2011
  •  Title: Kodifikation ohne Demokratie? : zur Legitimität eines Europäischen(Optionalen) Zivilgesetzbuches trans
Author:  Smits, Jan M
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Europäisches Verfassungsdenken ohne Privatrecht : Europäisches Privatrecht ohne Demokratie? / Christian Joerges, Tobias Pinkel (Hrsg.
Year:  2011
  •  Title: Private law in a postnational society trans
Author:  Smits, Jan M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  The law of the future and the future of law / Sam Muller ... [et al.]
Year:  2011
  •  Title: Regulatory Strategies in Environmental Liability trans
Author:  Michael G. Faure
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 22/2011
Year:  2011
Abstract:  This paper analyses the possibilities of private law in remedying environmental damage. The preventive role of tort law is discussed as well as its relationship to regulation. Attention is also paid to the necessity to combine liability and regulation and to the environmental liability directive. Conditions for the insurability of environmental harm are discussed and attention is paid to alternative compensation mechanisms for environmental harm such as environmental damage insurance and compensation funds. Also, arguments in favour of harmonization of environmental liability are critically discussed.
  •  Title: Ti-ta-toerekening. Over toedoen, onwetendheid en vertrouwen bij de toerekening van gedragingen trans
Author:  Memelink, P.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Hoofdelijke verbintenissen. trans
Author:  W.H. van Boom
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  1999
Description:  Proefschrift. Promotor: J. Spier
Abstract:  In dit boek staan hoofdelijke verbintenissen centraal. Aan de hand van de algemene regeling van hoofdelijkheid in de artikelen 6 tot en met 14 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden vragen behandeld als: wat is hoofdelijkheid en wanneer doet zich hoofdelijkheid voor? Wat zijn de gevolgen van hoofdelijkheid voor de betrokken debiteuren in hun verhouding tot de crediteur? Welke gevolgen heeft hoofdelijkheid voor de debiteuren in hun rechtsverhoudingen tot elkaar? In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de doorwerking van rechtsfeiten als betaling en verjaring, en van rechtshandelingen als exoneratie en afstand. Uiteraard wordt ook ruim aandacht besteed aan regres en draagplicht van de hoofdelijk verbonden debiteuren. Bovendien komen enige procesrechtelijke aspecten van hoofdelijkheid aan bod.