Portill

Rechtsrubriek:

 Notarieel recht 86.34

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 'Vormerkung' ex art. 7:3 BW: ook voor de veilingkoper? trans
Auteur:  I. Visser
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  WPNR
Jaar:  2009
Abstract:  Art. 7:3 BW biedt de koper van een registergoed een aanzienlijke mate van bescherming. In dit artikel komt aan de orde of ook de veilingkoper van deze bescherming kan profiteren, met name in geval van faillissement van de geëxecuteerde.
  •   Titel: Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! trans
Auteur:  Nuytinck, A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Beschrijving:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139, 2008-6775, 3 pp., 863-865. - Op 24 september 2008 is bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 31 714 ingediend tot wijzi-ging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echt-scheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap.1 Dit wetsvoorstel intro-duceert in wezen de ogenaamde ‘echtscheidingsnotaris’. Daartoe wordt niet het mate-riële echtscheidingsrecht, maar uitsluitend het echtscheidingsprocesrecht gewijzigd.
  •   Titel: Modernisering van het omgevingsrecht: de omgevingsvergunning trans
Auteur:  Graaf K.J. de
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2011
Beschrijving:  Deze bijdrage aan het WPNR biedt een algemene inleiding op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  •   Titel: Uitstel van executie. Het voorkomen van de executoriale verkoop in crisistijd trans
Auteur:  I. Visser
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Maandblad voor Vermogensrecht
Jaar:  2010
  •   Titel: Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning trans
Auteur:  Breedveld-de Voogd, Clementine Geertruida