Portill

Topic:

 Penitentiary law 86.44

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Exodus op de goede weg? trans
Author:  Moerings, L.M.; Woude, M.A.H. van der
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging
Year:  2005
  •  Title: Detentie genormeerd trans
Author:  Lange, J. de
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Description:  Het CPT is een onafhankelijk comité ingesteld in het kader van de Raad van Europa, dat bevoegd is plaatsen te bezoeken waar personen van overheidswege van hun vrijheid beroofd worden vastgehouden. Naar aanleiding van zo’n inspectiebezoek rapporteert het CPT aan de betrokken lidstaat en doet het waar nodig aanbevelingen de geconstateerde detentiesituatie in dat land te verbeteren. Dit alles ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. De centrale onderzoekvraag in deze dissertatie is wat de invloed is van het werk van het CPT voor de wijze waarop gedetineerden in Nederland worden vastgehouden.
  •  Title: De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf: een paradoxale taak trans
Author:  Sande, L. van de (RuG)
  •  Title: Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen: Een gematchte vergelijking trans
Author:  Wermink, H.T; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2009
  •  Title: Vrijrecht in detentie. Of hoe de internationaalrechtelijke erkenning van gelijkgeslachtelijk partnerschap begon met de zaak van een lesbische gedetineerde in Colombia trans
Author:  Waaldijk, C.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
Description:  This article (in Dutch) is about the right of a prisoner (in the Netherlands and elsewhere in the world) to intimate visits from his or her (same-sex) partner. It discusses this right on the basis of the case of Marta Lucia Alvarez Giraldo v Colombia, declared admissible by the Inter-American Commission on Human Rights on 4 May 1999 (nr. 71/99), which was in fact the starting point of a growing body of international case law recognizing same-sex partnership. The decision is available at www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Admissible/Colombia11656.htm.