Portill

Topic:

 Organic law, municipal law 86.53

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: annotatie DB6690 R'bank Maastricht 12-09-2009 trans
Author:  M.Vols
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Abstract:  Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is rechtmatig wanneer uit een deugdelijk dossier blijkt dat door concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning ernstig wordt verstoord.
  •  Title: 174a Gemeentewet Halilovic III trans
Author:  Vols M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2011
Description:  Voor woningsluiting op grond van art. 174a Gemeentewet is vereist dat de verstoring van de openbare orde een ernstige bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning inhoudt.