Portill

Topic:

 Law of succession or inheritance 86.23

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: De schenking onder opschortende voorwaarde in het licht van de vernieuwde Successiewet 1956 trans
Author:  Kroon, B.B.A. de , Sonneveldt, F.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift erfrecht
Year:  2010
  •  Title: De gewijzigde Successiewet m.i.v. 1 januari 2010 trans
Author:  I.J.F.A. van Vijfeijken
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curacao en Sint Maarten trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Tijdschrift voor Antilliaans Recht TAR-Justicia 2010, nr. 3-4
Year:  2011
Description:  De auteur bespreekt op hoofdlijnen het nieuwe erfrecht van de drie Caribische landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, CuraƧao en Sint Maarten), in het bijzonder waar dit afwijkt van het sinds 1 januari 2003 in het Europese gedeelte van het koninkrijk geldende erfrecht.