Portill

Topic:

 International criminal law 86.46

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Van kennelijke bestemming naar daadwerkelijke voorbereiding: subjectivering van het Nederlandse strafrecht? trans
Author:  E. Gritter; E. Sikkema
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  www.njb.nl (afl. 2008/02, uitgebreide digitale versie
Year:  2008
Description:  Er vindt een opmerkelijke subjectivering plaats van het Nederlandse strafrecht, zo stelt mr. N. Rozemond in NJB 2007, afl. 36. De aanleiding voor deze stelling is tweeledig. In de eerste plaats gaat het om het schrappen van het bestanddeel ‘kennelijk’ uit de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr per 1 februari 2007. In de tweede plaats wordt gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Samir A. Door deze recente ontwikkelingen lijkt de bewijslast volgens Rozemond bij de ‘objectivisten’ te zijn terechtgekomen: zij zullen plausibele criteria moeten formuleren ter beperking van de subjectiveringstendens in het Nederlandse strafrecht. In deze reactie nemen wij deze uitdaging graag aan, hoewel zal blijken dat het etiket ‘gematigde objectivisten’ ons wellicht beter past.
  •  Title: A Quest for Jurisdiction and an appropriate Crime Definition; The Case against Mpambara trans
Author:  Herik, L.J. van den
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Journal of International Criminal Justice
Year:  2009
  •  Title: Implementation of the Rome Statute in the Netherlands trans
Author:  Cinar, Alper; Niekerk, Sander van
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2007