Portill

Rechtsrubriek:

 Romeins recht 86.12

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Compulsion in Roman Law trans
Auteur:  du Plessis, Jacques E., Department of Private and Roman law, University of Stellenbosch
  •   Titel: Het ‘recht van overvaart te Bedum’ ofwel enige opmerkingen over het Rooms-Groningse recht trans
Auteur:  Ven, F.A.J. van der
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 71-99
  •   Titel: Het vereiste "op redelijke grond" bij zaakwaarneming trans
Auteur:  Jansen, C.H.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 21-32
  •   Titel: Romeinse schilderkunst op andermans paneel: Wie wordt eigenaar van de tabula picta? trans
Auteur:  Leesen, T.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •   Titel: Tekst en uitleg IX, C.4,5,1 (Keizer Caracalla aan Mucianus) trans
Auteur:  Zwalve, W.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 101-114