Portill

Topic:

 Roman law 86.12

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Het ‘recht van overvaart te BedumÂ’ ofwel enige opmerkingen over het Rooms-Groningse recht trans
Author:  Ven, F.A.J. van der
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 71-99
  •  Title: Romeinse schilderkunst op andermans paneel: Wie wordt eigenaar van de tabula picta? trans
Author:  Leesen, T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •  Title: Tekst en uitleg IX, C.4,5,1 (Keizer Caracalla aan Mucianus) trans
Author:  Zwalve, W.J.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 101-114
  •  Title: Het vereiste "op redelijke grond" bij zaakwaarneming trans
Author:  Jansen, C.H.J.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 21-32
  •  Title: Compulsion in Roman Law trans
Author:  du Plessis, Jacques E., Department of Private and Roman law, University of Stellenbosch