Portill

Rechtsrubriek:

 Bestuurskunde 88

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Effecten van prestatiebekostiging trans
Auteur:  Herweijer, M.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal
Jaar:  2010
Abstract:  Hoofdstuk 3 uit het boek: Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal. Redactie: Dries Verlet en Carl Devos
  •   Titel: Experiment burgerplatform VROM lessen en leerervaringen voor burgerparticipatie en beleidsinnovatie trans
Auteur:  Marcel Boogers, B. Becker, P.W. Tops
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement trans
Auteur:  G.M.W. Enthoven W.B.H.J. van de Donk R.J. Veld
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Housing Association Diversification in Europe: Profiles, Portfolios and Strategies trans
Auteur:  Brandsen, Taco, Richard Farnell & Teresa Cardoso Ribeiro
  •   Titel: Lokale rekenkamers bij de les trans
Auteur:  L.T. van den Dool C.J. van Montfort
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Marktwerking in de kinderopvang: nadelig voor de intrinsieke motivatie van groepsleid(st)ers? trans
Auteur:  Plantinga, M.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24 (3) p. 244-261
Beschrijving:  De sector kinderopvang heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Van een welzijnssector heeft de sector zich ontwikkeld tot een marktsector. De introductie van de Wet Kinderopvang per 1 januari 2005 kan als sluitstuk van deze overgang worden beschouwd. In privatiseringsdiscussies is tot nog toe weinig aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van deze hervormingen voor de motivatie van werknemers. De vraag kan echter worden gesteld of het kopiëren van managementprincipes vanuit het bedrijfsleven en de toepassing daarvan in het publieke domein niet gepaard gaat met een aantasting van de intrinsieke motivatie. In dit artikel wordt gekeken naar de gevolgen van de veranderingen in de sector kinderopvang voor de motivatie van de groepsleid(st)ers. De steekproef omvat 477 groepsleid(st)ers verspreid over 30 kinderopvangorganisaties in Nederland. De resultaten laten zien dat de mate waarin de kinderopvangorganisaties met marktwerking geconfronteerd worden, geen invloed heeft op de intrinsieke motivatie van de groepsleid(st)ers. Hervormingen hoeven de intrinsieke motivatie dus niet te verdringen.
  •   Titel: More than a friendly visit: A new strategy for improving local governing capacity trans
Auteur:  L.T. van den Dool M.J. van Hulst L.J. de Graaf
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Naar een nieuwe professionaliteit voor woningcorporaties. trans
Auteur:  Brandsen, T.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Futura Wonen
  •   Titel: Nederland wordt steeds asocialer. De buurtrechter als reddende engel trans
Auteur:  Brouwer, J.G. en M. Vols
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  De vrederechter alias de buurtrechter? (congresbundel)
Abstract:  Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij soms niet geschuwd. Het Tweede Kamerlid Wilders wil ‘Marokkaanse straatterroristen in knieën schieten’ en pleit voor de inzet van het leger. Voor het merendeel doen onze parlementariërs echter verstandige voorstellen om de problemen het hoofd te bieden. Kuiken stelt voor om meer dwangsommen, bestuurlijke boetes en psychiatrische hulp in te zetten bij overlastbestrijding. Heerts kondigde na opstootjes in de Goudse wijk Oosterwei aan met een wetsvoorstel tot de invoering van de buurtrechter te komen. Burgemeesters hebben evenzeer ideeën. Cohen pleit voor de invoering van buurtrechtbanken in Amsterdam Zuidoost. Deze speciale rechtbanken zouden door snel te straffen een afschrikwekkend effect hebben op criminele buurtbewoners. Rechters spelen in andere Europese landen al veel langer een rol bij de aanpak van overlastgevend gedrag. Tony Blair bijvoorbeeld ruimde twaalf jaar geleden een prominente plaats in voor lokale rechters in Engeland en Wales in zijn aanval op anti-social behaviour.
  •   Titel: NL. Mediation in bezwaar trans
Auteur:  K.J. de Graaf e.a.
Beschrijving:  Evaluatie Mediationproject Provincie Overijssel
  •   Titel: Nogmaals aandacht voor bewonersparticipatie trans
Auteur:  Hulst, M.J. van, Karsten, N., Geurtz, J.C.H.C., Boluijt, B., Hendriks, F., Schaap, L., & Wassink, D.A.J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2009
  •   Titel: Noties voor Participatienota's: Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten trans
Auteur:  L.J. de Graaf J.J.C. van Ostaaijen P.H.A. Hendrikx
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Ontwikkelingen in toezicht en verantwoording bij instellingen op afstand trans
Auteur:  C.J. van Montfort
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Participatienota's doorgelicht trans
Auteur:  L.J. de Graaf J.J.C. van Ostaaijen P.M.A. Hendrikx
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Preaching empowerment, practicing participation: The use of empowerment and citizen participation in Dutch local democracies trans
Auteur:  B. Boluijt L.J. de Graaf
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
Abstract:  The papers main thesis is based on the idea that local governments view of empowerment is rather narrow minded and strongly based on the idea of citizen participation. However, the academic debate and empowerment in practice show that empowerment is more than citizen participation alone. By focusing on the meaning of empowerment from a citizen participation perspective, we lose the richness of the empowerment concept. Moreover, the central idea in this paper is: empowerment has a broader connotation and is more valuable than narrowly approaching from a citizen participation perspective. The paper answers the following question: What is the relationship between empowerment and citizen participation in Dutch local democracies? We do this both conceptually and empirically. To empirically explore this question we selected four studies that we recently conducted. We analyse the nature of the relationship between empowerment and citizen participation in each study. Based on the empirical exploration we must conclude that empowerment has been overshadowed by citizen participation in Dutch local democracies. A practice that sees citizen participation as the foremost goal is probably blind for the potential that empowerment citizen participation can give.
  •   Titel: Publieke belangen van de sociale zekerheid trans
Auteur:  Tollenaar, A; Plantinga, M.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  SMA, november/december - nr. 11/12, p. 466-471
  •   Titel: Roken, rookte, gerookt? Een analyse van de vormgeving en naleving van de rookverboden in de horeca trans
Auteur:  Meij, Marike van der
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
Jaar:  2009
  •   Titel: Stijlen van lokaal leiderschap: Over burgemeesters, rolopvattingen en -verwachtingen trans
Auteur:  N. Karsten L. Schaap W.J. Verheul
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties trans
Auteur:  C.J. van Montfort P.M. Karré M.J.W. van Twist
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010