Portill

Rechtsrubriek:

 Europees recht 86.86

 Publicaties

 Rubrieken

trans

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: ‘A place of greater safety’ Bespiegelingen over een Europees Statuut voor de strafrechtadvocaat trans
Auteur:  Spronken, Taru
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Oratie uitgesproken op vrijdag 10 oktober 2003 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken aan de Universiteit van Maastricht.
  •   Titel: ‘Europeanisation’ of the law: consequences for the Dutch judiciary trans
Auteur:  Prechal, S.; Ooik, R.H. van; Jans, J.H.; Mortelmans, K.J.M.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
  •   Titel: Accumulated executive power in Europe : The ‘most dangerous’ branch of government trans
Auteur:  Curtin, Deirdre M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2008
Beschrijving:  Lecture delivered in Amsterdam on 11 february 2008.
  •   Titel: A comparative approach to European Union citizenship trans
Auteur:  Goudappel, F.A.N.J.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  After a short description of the theoretical and philosophical background of the notions of citizenship and nationality, the contents of European Union citizenship will be described. This notion of European Citizenship will then be compared to the notions of citizenship and nationality in several countries. In this way, it will be possible to comprehend the scope and implications of European Union citizenship.
  •   Titel: A comparative perspective of the liberalisation of the gas market and the effects on welfare: Belgium, Germany and the Netherlands trans
Auteur:  Hesen, Geerte
Bron:  Universiteit Maastricht
Abstract:  Gas Directive (2003) stipulates that all consumers must be free to choose their gas supplier by July 2007. The liberalisation of the gas market contributes to the establishment of a competitive internal market. In general, the liberalisation process is aimed at increasing welfare, in particular consumer welfare. Most of the literature relating to the liberalisation of the gas market is, however, primarily concerned either with the general economic notions of liberalisation and welfare, or with the specific legal aspects of the Gas Directive (2003). This paper takes an interdisciplinary and novel approach: both the legal and economic ramifications of the Gas Directive (2003) are examined. More specifically, this paper reviews the main legal obligations emanating from the Gas Directive (2003) and examines their effect on (consumer) welfare in three Member States: Belgium, Germany and the Netherlands. Full liberalisation was achieved in the three Member States by July 2004, but the positive effects of liberalisation are predominantly evident in Belgium and the Netherlands. The current structure of the German gas market seems to impede competition.
  •   Titel: Acquisition and Loss of Ownership of Goods – Book VIII of the Draft Common Frame of Reference trans
Auteur:  Lars Van Vliet
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 25/2011
Jaar:  2011
Abstract:  This article gives an overview of some of the key subjects of Book VIII DCFR: The Draft Common Frame of Reference. It focuses on the transfer of movables, the transfer by a non-owner, i.e. the rules on bona fide acquisition, and the conflict between a seller who delivered with a retention of ownership clause and the buyer who produces new goods from the goods delivered to him. This last subject is mainly treated in Book IX DCFR. The article explains the rules of the DCFR, criticizes the rules and compares them to Dutch, German and French law, and the UK Sale of Goods Act.
  •   Titel: A European Private Law as a Mixed Legal System trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this article, the desirability of a European private law is assumed. What is disputed in this article is the way in which a ius commune must be achieved. It is in particular questioned if the way now commonly envisioned to arrive at a ius commune is the right one. To this end, first the current methods of integration and their inherent drawbacks must be examined. The major part of the article will be dedicated to pointing out an alternative road towards a European private law, a road much more in tune with the historical development of the ius commune which existed before the codifications, a ius commune so eagerly invoked by the present advocates of a European private law. This article was previously published in: Maastricht Journal of European and Comparative Law 5 (1998), p. 328-340.
  •   Titel: A Factual Assessment of Book 8 of the Draft Common Frame of Reference (Acquisition and Loss of Ownership of Goods) trans
Auteur:  Lars Van Vliet
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 23/2011
Jaar:  2011
Abstract:  Most of the Books of the Draft Common Frame of Reference (DCFR) have been subject to a so-called factual, case-based, assessment. This paper contains the case-based assessment of Book VIII (titled 'Acquisition and loss of ownership of goods'), but also covers a small part of Book IX (which treats security interests on movables). Purpose of the assessment is to take three hypothetical cases and see how the cases should be solved according to the rules of the DCFR and compare this outcome to the outcome in various national systems. The first case involves the sale of part of a bulk in which the buyer prepays half of the purchase price and in which the seller is declared insolvent before delivery. The second case is about the sale and transfer through constitutum possessorium (attornment by the transferor) by a non-owner to bona fide purchaser. In the third case goods have been sold and transferred under a retention of title clause and the buyer has used the goods to produce new products (specification) before having paid for the goods. All three cases are solved according to Dutch, German, English and French law.
  •   Titel: A more coherent European wide legal language trans
Auteur:  Viola Heutger
Gepubliceerd in:  European Integration online Papers (EIoP) Vol. 8 (2004) N° 2;
  •   Titel: Annotatie bij de zaak Smits en Peerbooms, de zaak Vanbraekel en de zaak Mac Quen trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2005
  •   Titel: Annotatie bij zaak T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissie trans
Auteur:  Adriaanse, P.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Steunmaatregelen van staten- Steun verleend door autoriteiten van deelstaat Sachsen Steunregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen- Versnelde goedkeuringsprocedure Toepassing ratione temporis van communautaire kaderregeling en van uitzonderingsverordening betreffende steunvoormidden-en kleinbedrijf- Voorgenomensteunregeling aangemeld vóórinwerkingtreding van uitzonderingsverordening- Gewettigd vertrouwen - Rechtszekerheid- Volledige aanmelding
  •   Titel: A Principled Approach to European Contract Law? trans
Auteur:  Smits, JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law 7 (2000), p. 221-223
Beschrijving:  Recently, the final version of Parts I and II of the Principles of European Contract Law was published. The text is a good starting point for further discussion on the future contents and shape of a European Contract Law. The author feels that it is in this idea of a common text with which the various national legal orders can be compared and from which inspiration can be drawn, that the great value of the Principles lies.
  •   Titel: Bevoegdheid = verplichting? Enkele opmerkingen over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kühne & Heitz trans
Auteur:  Jans, J.H.; De Graaf, K.J.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  NTER nr. 4 april 2004
Beschrijving:  In hoeverre kan het in artikel 10 EG neergelegde beginsel van Gemeenschapstrouw een nationaal bestuursorgaan verplichten terug te komen op een besluit dat achteraf in strijd is gebleken met Europees recht, maar inmiddels formele rechtskracht heeft gekregen? Beantwoording van deze vraag houdt verband met artikel 4:6 Awb. Daarin ligt een afweging besloten tussen het verwezenlijken van de materieelrechtelijke aanspraken van Kühne & Heitz en de rechtszekerheid voor het bestuursorgaan en eventuele derdebelanghebbenden. Hoewel de omstandigheden van het geval van doorslaggevend belang zijn voor de beantwoording van de prejudiciële vraag, zodat niet snel tot verstrekkende conclusies kan worden gekomen, lijkt de toepassing van artikel 4:6 Awb, wellicht anders dan in een zuiver nationaalrechtelijk geschil zou worden verwacht, te leiden tot een verplichting om terug te komen op een rechtens onaantastbaar besluit.
  •   Titel: Bevoegdheid blijft bevoegdheid? Terugkomen op met het gemeenschapsrecht trans
Auteur:  Jans, J.H.; Marseille, A.T.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  In dit artikel wordt de vraag besproken: wat behoren bestuursorganen te doen indien zij besluiten hebben genomen die in strijd met het gemeenschapsrecht blijken te zijn, maar deze besluiten, doordat belanghebbenden geen gebruik hebben gemaakt van de hen ter beschikking staande bezwaar- en beroepsmogelijkheden, in rechte onaantastbaar zijn geworden?
  •   Titel: Bezint eer ge begint! Spraakmakende hofjurisprudentie over Europese subsidies. trans
Auteur:  Ouden, W. den, Jacobs, M.J., Verheij, N.
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2008, pp. 155-166
  •   Titel: Book review : an Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International / Stefan Grundmann and Jules Stuyck (eds.). - 2002 trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.; Kornet, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law
Abstract:  On 11 July 2001 the European Commission published its Communication on European Contract Law. This Communication led the K.U. Leuven and the Society of European Contract Law (SECOLA) to hold a conference later that year in Leuven, with the Communication as its central theme. 'An Academic Green Paper on European Contract Law' is the product of that conference and contains the contributions of the conference speakers, sometimes in revised and expanded form, together with a general introduction by the book's editors and a contribution by Staudenmayer (European Commission) who as chair of the committee that prepared the Communication was responsible for its inception.
  •   Titel: Book Review: Brigitta Lurger, Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europaeischen Union, Springer Verlag, 2002 trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.; Kornet, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law
Beschrijving:  Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europaeischen Union comprises an introduction and 6 chapters in which Lurger investigates various themes relevant to the harmonization of contract law in the EU.
  •   Titel: Book Review: C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Bouwrecht 39 (2002), p. 478-484.
Beschrijving:  Boekbespreking van: C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liability: a comparative legal analysis of English, German, French, Dutch and Belgian law, proefschrift KU Brabant 1998. Promotor: Prof. Mr M.A.M.C. van den Berg (handelseditie verschenen bij W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90 271 4913 5), 628 pp. In deze boekbespreking zal auteur achtereenvolgens aandacht besteden aan de korte inhoud van het boek, aan de door Jansen gehanteerde methode van onderzoek en aan enkele specifieke thema's die Jansen aanroert. In het bijzonder komen aan de orde de medewerkingsplicht van de aanbesteder, de verplichtingen van de aannemer en kwaliteitsproblemen.
  •   Titel: C-210/06 Cartesio Increasing corporate mobility through outbound establishment trans
Auteur:  Olivier Valk
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2010
Abstract:  In the case C-210/06 Cartesio the ECJ decided that the outbound transfer of the central place of administration from a Member State (hereafter, MS) adhering to the real seat doctrine does not fall under the freedom of establishment when the national law applicable to that company does not change. With this judgement the Court increased the scope for corporate mobility in two respects. First, in the situation where there is an outbound transfer of the central place of administration with a simultaneous change of the applicable national law one can rely on the treaty freedom. Second, in the same situation such a transfer may no longer result in companies being killed off at the border. Moreover, the effect of this judgement is not to outlaw the real seat doctrine but, similar to Überseering, to limit the potential effects of the application of the real seat doctrine. Interestingly the application of this judgement to the situation in which a company transfers its central place of administration from a MS adhering to the incorporation doctrine results in a potentially discriminatory effect.
  •   Titel: Choice of forum in an area of freedom, security and justice trans
Auteur:  Michiel Luchtman
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2011
Beschrijving:  This article deals with the question of which state, in the case of overlapping jurisdictions, should investigate, prosecute and try offences in the European area of freedom, security and justice (choice of forum). As binding instruments on the choice of forum currently have no priority for the European legislator, this issue is de facto left largely to the legislative and executive branches of the Member States. Yet the question of whether this Member State discretion is acceptable de iure remains unanswered. This article assesses the relevant EU instruments in light of the requirement of a 'tribunal established by law' (Article 6 ECHR; Article 47 CFR) and addresses the issue of whether this requirement, in addition to its role in the national context, is also of relevance for the AFSJ as a whole. It is submitted that the choice of forum has a clear constitutional dimension, including a prominent role for the national and European judiciary as well. Only if concerns of losing national sovereignty are overcome will it be possible to start the debate on what actions must follow.
  •   Titel: Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states trans
Auteur:  Waaldijk, C., Bonini-Baraldi, M.T., Littler, A.D.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states, Report of the European Group of Experts on Combating Sexual Orientation Discrimination, about the implementation up to April 2004 of Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
  •   Titel: Concern about the quality of EU legislation: what kind of problem, by what kind of standards? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Erasmus Law Review
Abstract:  Over the last decade the interest in the quality of EU legislative instruments has surged due to serious threats to the effectiveness of the legislation. This contribution makes an inventory of the policies and instruments that have been put into place to improve quality of legislation and assesses their character, orientation and effectiveness. Any appraisal of these policies, so the paper argues, is dependent on a perception of the basic functions attributed to EU legislative instruments and the standards derived from it. The paper concludes that the present policies and instruments for Better lawmaking have the ability to promote regulatory quality, but not necessarily overall legislative quality.
  •   Titel: Concurrentie, efficientie en innovatie: het (nieuwe) Europees beleid inzake concentratiecontrole en het innovatievermogen van ondernemingen trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Ars Aequi (AA) 52 (2003) 3, p. 179-183.
Beschrijving:  Een vraag die de Europese Commissie opwierp in het 'Groenboek over de herziening van Verordening 4064/89' was of de tot nu toe gebruikte materiele toets om te beoordelen of een aangemelde concentratie toelaatbaar is (de zogenaamde machtspositietoets) aan vervanging toe is. Onderstaand betoogt auteur dat beide toetsen (huidige machtspositietoets ofwel een substantiele concurrentievermindering-toets) onvoldoende rekening houden met het innovatievermogen van ondernemingen; beide toetsen leggen namelijk de nadruk op de vraag of een concentratie resulteert in een machtspositie en besteden te weinig aandacht aan de effecten ten aanzien van innovatie, die ontstaan als gevolg van de concentratie.
  •   Titel: Continuation or Reorientation - What Future for European Integration? trans
Auteur:  Amtenbrink, F.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Datenschutz in Europa. Am Beispiel der Datenschutzrichtlinie, des Schengen Information Systems (SIS) und Europol. trans
Auteur:  Lavranos, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Datenschutz und Datensicherheit, July 1996, pp. 400-408.
Jaar:  1996
Beschrijving:  Mit der vorliegenden Arbeit soll das Thema Datenschutz in Europa mit seinen vielschichtigen Problemen zunaechst rechtlich eingeordnet werden, um in einem zweiten Schritt kritisch den derzeitigen Stand und die moegliche zukunftige Entwicklung des Datenschutz auf europaeischer Ebene zu beleuchten.
  •   Titel: De barmhartige Samaritaan in het Europees privaatrecht; over de gevaren van beginselen zonder programma en een programma voor de toekomst. trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Dit is de letterlijke tekst van de inaugurele rede die op vrijdag 19 mei 2000 werd uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het recht, in het bijzonder het Europees privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Een uitgebreide en Engelstalige versie van deze rede verscheen bij Kluwer Deventer (ISBN 90-268-3630-9).
  •   Titel: De Bermuda-driehoek van de versnelde implementatie trans
Auteur:  Steunenberg, B. en Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  RegelMaat (2005), issue 6, pp. 205-217
  •   Titel: De betekenis van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlandse recht inzake overheidsaansprakelijkheid trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Overheid & Aansprakelijkheid
Jaar:  2002
  •   Titel: De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlands burgerlijk recht: Het Straatsburgse perspectief trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2005
  •   Titel: De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs trans
Auteur:  Brinkhof, J.J.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2010
Abstract:  In 1989 sprak ik over Europees octrooirecht. Vandaag spreek ik over Europa. Wat ik daarover ga zeggen is gebaseerd op de ervaringen die ik de afgelopen 20 jaar als rechter, advocaat en onderzoeker heb opgedaan bij de beoefening van het octrooirecht. Het octrooirecht is een wat afgelegen hoekje in de tuin van het recht. Daar komen weinig juristen. Dat is jammer. Dat kleine gebied is juridisch en economisch interessant. De laatste dertig jaar is dit rechtsgebied in sterke mate geëuropeaniseerd. Ik denk dat de betekenis van de ontwikkelingen van het Europese octrooirecht zich uitstrekt tot buiten dat rechtsgebied. Het Europese octrooirecht kan men zien als een fascinerende proeftuin waar grensoverschrijdende rechterlijke samenwerking in Europa van de grond is gekomen.
  •   Titel: De invloed van het EG-recht op het Nederlands burgerlijk recht trans
Auteur:  Betlem, dr G. en mr drs H.A.G. Temmink,
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  cursus Europees Recht NOvA/PAO, 3-6-99
  •   Titel: De Principles of European Contract Law en Common Law en Civil Law trans
Auteur:  Smits JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  WPNR 6436 (2001), p. 235-243.
Beschrijving:  Het opstellen van beginselen van Europees privaatrecht (zoals in de recent verschenen Principles of European Contract Law) draagt zeker bij aan de wording van het Europees privaatrecht, maar de betekenis ervan mag niet worden overschat.
  •   Titel: De toekomst van het Europees contractenrecht trans
Auteur:  Prof. mr J.M. Smits en mr R.R.R. Hardy
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6513 (2002), pp. 827-833.
Beschrijving:  Een bijdrage over twee belangrijke Europese documenten op het terrein van (vooral) het contractenrecht: de Mededeling over Europees verbintenissenrecht (2001) en de Follow-up van het Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie (2002). Ook wordt ingeschat in hoeverre zij werkelijk van invloed zullen zijn op het nationale privaatrecht.
  •   Titel: Die Rechtswirkungen von WTO panel reports im Europäischen Gemeinschaftsrecht sowie im deutschen Verfassungsrecht. trans
Auteur:  Lavranos, N.,
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Europarecht, Vol.34, No. 3, May-June 1999, pp. 289-308.
Jaar:  1999
Abstract:  Spaetestens seit der Einfuhrung der EG-Bananenmarkt-Verordnung Nr. 404/93 ist die Frage nach dem Verhaeltnis von Voelkerrecht, EG-Recht und Nationalem Verfassungsrecht ins Zentrum der Wissenschaftlichen Diskussion geraten. Obwohl der Streit um die Bananenmarkt-VO vordergrundig eher ein Randgebiet betrifft, liegt diesem Streit doch ein fundamentaler und vielschichtiger Fragenkomplex zugrunde. Die zentrale Frage ist, in welchem rechtlichen Verhaeltnis stehen Voelkerrecht, EG-Recht und Verfassungsrecht zueinander und wie ist ein derartiger rechtlicher Konflikt zu loesen.
  •   Titel: Dividing Lines between the European Union and Its Member States: assessing the impact of the Constitutional Treaty trans
Auteur:  Sieberson, S.C.
Abstract:  In my professional activities relating to Europe during the past 30 years, including teaching, law practice and government service, I have often discussed with European friends what it means to be a European, and how that compares to being Dutch, Czech, Italian, etc. Invariably these conversations turn to deeper levels of identity, loyalty and political expectations. The EU and European integration are always swirling around these conversations, and it is clear that none of my acquaintances ever expects to lose his or her nationality, even in a highly integrated Europe. There are some lines, such as loss of one’s language or culture, that nobody – even today’s students who are possessed of a strong sense of European-ness – wants to cross. But what about significant loss of political power at the national level? Before the EU Constitution, such a prospect surfaced occasionally, especially at key moments of integration such as institution of the euro. However, most Europeans continued (and still continue) to view the Union as an undertaking of sovereign nations. The Constitution and its aftermath have renewed public interest in the overall course of European integration, and it is widely felt that the Convention on the Future of Europe proposed something more than just another treaty amendment. Many Europeans believed that the Constitution represented a major change in the landscape – change was ultimately unacceptable in the form proposed. The discussions raised by the Constitution have inspired the theme of this treatise: What are the existing dividing lines in the EU system, and how might the Constitution have caused them to shift? Doubts over the Constitution’s ratification never deterred the many scholars who analysed the document, and in the Introduction I address why the demise of the Constitution has not discouraged my own efforts.
  •   Titel: Doorwerking in de nationale rechtsorde van het verbod van leeftijdsdiscriminatie als algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. trans
Auteur:  Jans, J.H.,
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: Sociale zekerheid voor het oog van de meester; Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam. M. Herweijer, G.J. Vonk, W.A. Zondag (red.), Deventer 2006, p. 115-129
  •   Titel: Editorial: The Action plan on a more coherent European contract law trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this editorial the author discuss the Action plan on a more coherent European contract law.
  •   Titel: Een Europese Grondwet zoekt een 'volk' trans
Auteur:  Berg, P.A.J. van den
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
  •   Titel: Effective Criminal Defence in Europe trans
Auteur:  E. Cape, Z. Namoradze, R. Smith and T. Spronken
Beschrijving:  This executive summary provides an overview of the results of the research project entitled ‘Effective defence rights in the EU and access to justice: investigating and promoting best practice’, which was conducted over a three year period comme ncing in September 2007. The project partners are Maastricht University, JUSTICE, the University of the West of England and the Open Society Justice Initiative. The project was funded by the European Community and the Open Society Institute. The complete results of the research project and a full account of the analysis and conclusions are published in a book.
  •   Titel: Effective Implementation of European Community Law. A facilitating Role of Dutch General Administrative Law trans
Auteur:  Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Ouden, W. den, Schuurmans, Y.E.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: EG-recht en het maatschappelijk middenveld trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2005
  •   Titel: Enforcement of EC environmental law by decentralized authorities trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
  •   Titel: Enforcing the right to property properly trans
Auteur:  Lindenbergh S.D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
Beschrijving:  Of all patrimonial rights, the right to property is considered by far the most powerful. The owner is entitled to the exclusive use of the object, the word ‘use’ is understood in a very wide meaning and the owner has a strong position as far as enforcement of his right is concerned. He can reclaim the object from anyone (revindicatio), he is usually entitled to both positive injunctions (removal of objects from his premises) and prohibitory injunctions (in case of trespass). And finally, when the owner has to put up with infringements, he is entitled to damages. There seems, however, to be quite a gap between the position of the owner who is entitled to an injunction and that of the owner who has to bear infringements and is only entitled to damages. In the first situation (injunction), the owner can vindicate his right according to a property rule which allows him to set the price for infringements. In the second case (damages), the owner is left to compensatory standards. In this paper, the consequences of the substantial shift in protection from an injunction to (different levels of) compensation will be illustrated with examples from the modern civil code of The Netherlands. Dutch law offers examples of different regimes of protection of the owner: a rather strong position (injunctive power) in the area of neighbour law, a relatively strong position in case of expropriation (a generous level of compensation), a typical liability rule (compensation according to objective standards) when a pressing societal interest prohibits injunctive relief, and a weak level of protection in case of a limited restraint of the owners capacity in case of a public development plan (only ‘fair’ compensation). These examples, which show a sliding scale of levels of protection, raise the question whether the right to property is vindicated properly when injunctive power is left for some form of compensation in money. They also raise the question according to which standards of compensation the right to property can and should be adequately protected.
  •   Titel: Equal Rights for Fruit and Vegetables! Zur selektiven Abschaffung von gemeinsamen Standards für die Form von Obst und Gemüse im EU-Recht trans
Auteur:  Tobler, R.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: EU policy, domestic interests, and the transposition of directives trans
Auteur:  Steunenberg, Bernard
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Europa en het Nederlands privaatrecht trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Beschrijving:  Dit artikel handelt over de Europeanisering van het nationaal privaatrecht in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het vermogensrecht. Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de vraag of het EU-optreden ook daadwerkelijk bijdraagt aan de eenwording van privaatrecht in Europa.
  •   Titel: European Asylum Law and Policy: The EU and Slovak Perspectives The EU and Slovak Perspectives trans
Auteur:  Ferguson Sidorenko, O.
  •   Titel: European Court of Justice: Case Report trans
Auteur:  Vries S.A. de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2001
  •   Titel: European Environmental law in the Dutch Polder trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
  •   Titel: European Law and the Inapplicability of the ‘Speciality Principle’ trans
Auteur:  Jans, J.H.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Gepubliceerd in:  Review of european administrative law; vol. 1, 2008, nr. 1, 35-49
Beschrijving:  This article considers to what extent European law invites – or requires – inapplicability of the so called ‘speciality principle’ in Dutch administrative law. I shall be concentrating on the question to what extent an administrative authority considering whether or not to grant a permit is permitted, or required, to take public interests into account other than those of the permit system in question, and specifically those based on European law. More particularly I will be discussing whether an administrative authority is permitted, or even required, to refuse a permit or other decision on the ground that it is contrary to European law obligations, even when the objectives of the applicable European law are broader than the assessment framework laid down by the national legislation on which the decision is based. I will also be referring to the opposite situation: Is an administrative authority permitted, or perhaps required, to grant a permit or other decision, despite the constraints of the assessment framework of national law, in order to avoid taking a decision that contravenes European law?
  •   Titel: Europees privaatrecht en rechtsvergelijking 1 trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6399 (2000), p. 281-287.
Beschrijving:  In deze publicatie is er met name aandacht voor diverse Europese Richtlijnen (Transacties op afstand, Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, ontwerp Elektronische handel), voor de mogelijkheid van een Europees Burgerlijk Wetboek en voor recente literatuur. Dit artikel verscheen eerder in:
  •   Titel: Europees recht als alternatief: De charme van het 28ste rechtsstelsel trans
Auteur:  J.M. Smits
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Europese inspiratie bij overheidsaansprakelijkheid: processuele inbedding van Europese normen trans
Auteur:  Polak, J.E.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Ars Aequi libri
Jaar:  2010
  •   Titel: Europese Unie en nationale soevereiniteit trans
Auteur:  Brinkhorst, L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: EU Rules and Why Countries Don't Comply: How institutions shape the process of transposition of EU directives trans
Auteur:  Romeijn, Marleen
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: EU wide Letter of Rights : towards best practice trans
Auteur:  Spronken, Taru
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2010
  •   Titel: Formele rechtskracht en kracht van gewijsde in het licht van recente EG-jurisprudentie. De zaak Kühne & Heitz nader beschouwd. trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Griffioen, H.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  NJB
Jaar:  2004
  •   Titel: Free Movement of Goods and Property Law trans
Auteur:  Bram Akkermans, Eveline Ramaekers
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 26/2011
Jaar:  2011
Abstract:  In the EU there is an internal market in which there is free movement of goods. The effects of internal market law are very wide because of the focus on economic integration. Every aspect of national law is potentially subject to the influence of EU law. This includes the application of internal market law to areas of property law that is usually considered a purely national competence. In the area of movable property law – surprisingly – there have been no actual cases. When a property right is created in one Member State and the object on which it was created is moved to another Member State, the rules of private international law in combination with the application of national property law, which adheres to a closed system of property rights, will result in a loss of right. This is a substantial hindrance to intra-Union trade. Recent developments in the case law on the free movement of goods merit renewed attention to these types of fact patterns. With a market access test, our argument of application of EU law becomes stronger. The ECJ might pass judgment on private international law and national property law advancing the creation of a European property law.
  •   Titel: From Rome to Nice in a wheelchair : the development of a European disability policy trans
Auteur:  Waddington, Lisa
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Gold-plating and double banking: an overrated problem? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Het actieplan voor een coherenter Europees contractenrecht: een bespreking trans
Auteur:  Smits, J.M.; Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6532 (2003), p. 385-389.
Beschrijving:  In februari 2003 verscheen het lang verwachte vervolg op de Mededeling over Europees contractenrecht uit 2001. Zoals bekend heeft de Europese Commissie in die Mededeling getracht om een debat op gang te brengen over de toekomst van het contractenrecht in Europa. Op basis van dat debat heeft de Europese Commissie thans een zogenaamd 'actieplan' gepubliceerd onder de veelzeggende titel 'Een coherenter Europees verbintenissenrecht'. Dat actieplan is belangrijk omdat het aangeeft wat de Europese Commissie de komende jaren op het terrein van het contractenrecht wil bewerkstelligen. In het navolgende besteden auteurs achtereenvolgens aandacht aan de problemen die volgens de Commissie op het terrein van het contractenrecht bestaan en aan de door de Commissie voorgestane aanpak om die problemen te lijf te gaan.
  •   Titel: Het EVRM dwingt tot verruiming van de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
Jaar:  2003
  •   Titel: Hoe verder met de Europese wetgever na het Nederlandse 'nee' ? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Kluwer
Beschrijving:  Kabinetsvisies op belangrijke constitutionele thema's zijn er genoeg. De praktijk blijkt echter weerbarstig, toont het sneven van enkele vernieuwingsvoorstellen aan. Het Nederlands parlement benut nog onvoldoende de mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van Europese wetgeving. In Europa is het constitutionele proces een gevoelige slag toegebracht. Maar er vallen in alle drie onderdelen van deze kroniek - nationale ontwikkelingen, de interactie tussen nationaal en Europees recht en de Europese ontwikkelingen, ook positieve wapenfeiten te melden.
  •   Titel: Hot Air Trading under the Kyoto Protocol: An Environmental Problem or Not?' trans
Auteur:  Woerdman, Edwin
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Abstract:  The EU is expected to be one of the buyers of emission rights on the international carbon market. However, various policymakers, also in the EU, fear that ‘hot air’ will be sold under the Kyoto Protocol, for instance by the Russian Federation. Based on an institutional law and economics framework, we have tried to find out whether hot air trading should be seen as an environmental problem or not. Two distinctions are crucial: one between a formal and informal interpretation of environmental effectiveness and one between an ex ante and an ex post perspective of hot air trading. We conclude that hot air trading only disturbs effectiveness in an informal (or ethical) interpretation. Moreover, the view that hot air trading is undesirable appears to assume an ex post perspective on the negotiated emission targets. Finally, there is evidence that an increasing number of policymakers now perceives hot air trading as de facto unavoidable. We find that these perceptions of hot air trading have shifted, as a result of external and internal pressures, from an ethical and ex post oriented outlook to a more formal and ex ante oriented one.
  •   Titel: How to predict the differences in uniformity between different areasof a future European private law? An evolutionary approch trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this article, it is investigated whether it is possible to predict the evolution of (parts of) national European private law systems toward a uniform private law. In doing so, insights of evolutionary theory, economic analysis of law and (socio)biology are taken into account in what is essentially an interdisciplinary approach toward the evolution of European private law.
  •   Titel: How to Take the Road Untravelled? European Private Law in the Making trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law 6 (1999), p. 25-46.
Beschrijving:  In this review essay, the author will try to categorise the present attempts at creating a European private law and critically discuss these attempts in the light of recent practical and theoretical literature.
  •   Titel: Immigration Law and Policy: the EU acquis and its impact on the Turkish legal order trans
Auteur:  Ertuna Lagrand, T.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
  •   Titel: Instemmingsvereiste en behandelingsvoorbehoud voor EU besluiten: nu of nooit trans
Auteur:  Besselink, L.F.M.; Curtin, D.M.; Reestman, Jan Herman
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2008
Beschrijving:  artikel
Abstract:  A plea for not abolishing the requirement of consent of the Netherlands parliament for binding decisions in the area of freedom, security and justice at the entry into force of the Lisbon Treaty; and equally a plea for the introduction of a broad parliamentary scrutiny reserve in all other areas.
  •   Titel: Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen vrij verkeer van personen, vrij trans
Auteur:  Veerle Van Den Eeckhout
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Enkele aantekeningen vanuit ipr-perspectief bij de uitspraken Viking, Laval, Rüffert en C./Luxemburg
  •   Titel: Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Europa & de toekomst van de nationale wetgever : liber amicorum Philip E©¦lander, Wolf Legal Publishers 2008, pp. 65-89.
  •   Titel: Is the European Legislator after Lisbon a real Legislature? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Legislacào
Jaar:  2010
  •   Titel: Liever Monnet dan Metternich? De Haagse visie op het beginsel van het institutioneel evenwicht trans
Auteur:  Napel, H.M.Th.D. ten
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Kluwer
  •   Titel: Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht trans
Auteur:  van den Bos, Bob R.A.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Nederland bekleedde het EG Voorzitterschap in de tweede helft van 1991. In die periode moesten de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag worden afgerond. Den Haag aanvaardde het conceptverdrag van zijn voorganger Luxemburg niet en vervaardigde zelf een nieuw concept naar eigen inzicht. Dit voorstel werd door alle lidstaten met uitzondering van België verworpen op 'Zwarte Maandag' (30-9-1991). De vraag hoe en waarom dit historische fiasco zich heeft kunnen voltrekken vormt het hoofdonderwerp van deze studie. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd op basis van nader uitgewerkte modellen van de beroemde Amerikaanse politicoloog Graham Allison (Essence of decision, herziene versie met Ph. Zelikow, 1991). De schrijver heeft honderden interne documenten ingezien en met meer dan vijftig besluitvormers gesproken, waaronder Lubbers, Kok, Van den Broek, Dankert, alsmede buitenlandse ministers. De modellenbenadering in combinatie met gedetailleerd onderzoek leverde onthullende en onthutsende inzichten op in de werking van de Haagse democratie achter de schermen. Bob van den Bos is politicoloog en was voor D66 lid van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement, laatstelijk als fractievoorzitter. Ook was hij (vice-) partijvoorzitter van D66. Van den Bos publiceerde enkele boeken en vele tientallen artikelen in tijdschriften en dagbladen.
  •   Titel: Multiculturalisme en Europees privaatrecht: een pleidooi trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2000, p.289-292.
Beschrijving:  De auteur pleit in dit artikel voor een burgerlijk recht dat veel meer onderscheid maakt tussen diverse (Europese) sociaal-culturele groepen dan dat het de relevante juridische onderscheidingen langs nationale grenzen legt.
  •   Titel: Multi-level governance in competition policy: The European Competition Network trans
Auteur:  F. Cengiz
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Nationale koppen op EG-regelgeving trans
Auteur:  Bulterman, M.K., Cuyvers, A., Slot, P.J., Voermans, W.J.M., Blockmans, S.F., Romein, S.H., Park, M., Josaputra, S.A.L., Platell, B., Harst, M. van der
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  In het kader van de aanpak van “hinderlijke en onnodige regels” voor het bedrijfsleven heeft het Ministerie van Economische Zaken ook aandacht voor het fenomeen van “nationale koppen”. Van een ‘nationale kop’ is sprake indien Nederland bij de omzetting van Europese regelgeving verder gaat dan strikt genomen op grond van de Europese regelgeving noodzakelijk is. Voor het bedrijfsleven kan deze verdergaande regelgeving grote financiële en administratieve consequenties hebben. In 2005 heeft een eerste inventarisatie bij het bedrijfsleven plaatsgevonden. Dit resulteerde in 105 meldingen over mogelijke ‘nationale koppen’ die vervolgens geanalyseerd zijn in het Koppen I onderzoek. Op verzoek van de Tweede Kamer – die zeker wilde stellen dat alle klachten over mogelijke ‘koppen’ boven tafel waren gekomen – heeft in 2006 een tweede inventarisatie plaatsgevonden. Dit resulteerde in 119 meldingen, waarvan er na een eerste selectie door het Ministerie van EZ 77 zijn voorgelegd aan een onderzoeksgroep van juristen met het doel om te onderzoeken of het daadwerkelijk koppen betreft. Klachten waarvan evident was dat er geen koppenprobleem was, klachten die reeds bij Koppen I geanalyseerd waren en klachten die onvoldoende aanknopingspunten boden voor een juridische analyse zijn door EZ niet aan de onderzoeksgroep voorgelegd. Dit rapport bevat de resultaten van het juridische onderzoek van de 77 overgebleven meldingen.
  •   Titel: Niet-nakoming in de Principles of European Contract Law en in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Smits, JM, PLP Meiser
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 476-482
Beschrijving:  In deze bijdrage beogen de auteurs om de regeling inzake de remedies in de Principles of European Contract Law (PECL)te vergelijken met die van het Nederlandse recht.
  •   Titel: Nogmaals de richtlijn oneerlijke bedingen: Nederland veroordeeld wegens gebrekkige implementatie trans
Auteur:  Smits JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  WPNR 6461 (2001), p. 853-855
Beschrijving:  In zaak C-144/99 heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat Nederland deze richtlijn onvoldoende heeft geïmplementeerd. Het arrest heeft echter een betekenis die ver uitstijgt boven dit specifieke punt: het maakt ook duidelijk hoe het Hof van Justitie aankijkt tegen de implementatie van privaatrechtelijke richtlijnen in het algemeen.
  •   Titel: Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08), Google France trans
Auteur:  Visser, D.J.G.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Noot mw. mr. C.J.M. van Doorn & mw. mr. S.B. Pape bij drie uitspraken van HvJ EG trans
Auteur:  Pape, S.B., Doorn, C.J.M. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Noot onder het arrest HvJ EG 9 februari 2006, zaak C-127/04 O'Byrne/APMSD trans
Auteur:  Pape, S.B., Doorn, C.J.M. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Omzetting van het kaderbesluit slachtofferzorg in beleidsregels van het Openbaar Ministerie of in formele wetgeving? trans
Auteur:  Geelhoed, W.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Abstract:  Het kaderbesluit slachtofferzorg zou oorspronkelijk in beleid van het Openbaar Ministerie worden geïmplementeerd. Dat desondanks wetswijziging plaatsvindt, is vooral te danken aan overwegingen in het kader van de fundamentele herziening van het Wetboek van Strafvordering en niet aan het bestaan van het kaderbesluit. De jurisprudentie van het Hof van Justitie over de omzetting van richtlijnen, die ook op kaderbesluiten van toepassing is, brengt echter mee dat beleidsregels van het Openbaar Ministerie niet het juridisch bindende karakter bezitten dat voor omzetting is vereist. Opname in wettelijke regelingen is vrijwel onontkoombaar. Het OM verliest hierdoor een substantieel beleidsterrein aan de wetgever.
  •   Titel: Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg trans
Auteur:  Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 15(1), 1-7
Jaar:  2009
  •   Titel: Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine trans
Auteur:  Gerards, J.H.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  European Law Journal
Jaar:  2011
Beschrijving:  In this article it will be argued that good use of the instrument of deference might help the EU courts to deal with the situation of pluralism that is currently visible in the European legal order. By means of deferential judicial review, the EU courts can pay due respect to national constitutional traditions and to national legislative and policy choices, thus preventing situations of real conflict. In addition, deference enables the EU courts to take into account the intricacies related to judicial review of norms drafted by co-equal institutions or by national elected bodies. Although the EU courts already make use of some form of deferential review, they may use the instrument in a clearer and more structured manner. As a basis for the development of a European ‘doctrine of deference’, a comparison will be made with the margin of appreciation doctrine devised by the European Court of Human Rights. Although this doctrine is certainly not fault-free, it offers a number of advantages in terms of clarity and controllability. If improved and adapted on the basis of theoretical notions of procedural democracy, the doctrine might be put to good use by the EU courts.
  •   Titel: Pluralism and European Unification trans
Auteur:  Napel, H.M.Th.D. ten
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Part of book Contribution Rethinking Europe's Constitution
  •   Titel: Precontractuele informatieplichten in het EG contractenrecht trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan uit het Europees Gemeenschapsrecht afkomstige informatieplichten, voor zover zij zien op de fase voor het (eventueel) sluiten van de overeenkomst (precontractuele fase). Aan informatieverplichtingen bij de uitvoering van overeenkomsten zal geen aandacht worden besteed. Een tweede beperking bestaat daarin dat niet gestreefd zal worden naar een uitputtende behandeling van alle uit het Europees recht afkomstige precontractuele informatieplichten; dat is gelet op het grote aantal en de verscheidenheid niet mogelijk en wenselijk. In plaats daarvan zullen overkoepelende kenmerken in de Europese richtlijnen ten aanzien van het contractenrecht worden weergegeven, in de hoop en veronderstelling dat de materie daardoor aan inzichtelijkheid wint.
  •   Titel: Rechtsbescherming bij de competitieve verdeling van schaarse publieke rechten in het licht van het Unierecht trans
Auteur:  Buijze, Anoeska Widdershoven, R.J.G.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  De verdeling van veel in deze bundel besproken schaarse publieke rechten binnen Nederland wordt in hoge mate of mede bepaald door het recht van de Europese Unie. Dat geldt op grond van diverse richtlijnen bijvoorbeeld voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, voor de verlening van dienstenvergunningen en voor de verdeling van publieke rechten op het terrein van de telecommunicatie. Verder is het primaire Unierecht – vooral artikel 56 VWEU (oud 49 EG), maar ook de Europese rechtsbeginselen, zoals het transparantiebeginsel – van invloed op bijvoorbeeld de verdeling van kansspelvergunningen. Deze Europese invloed betreft niet alleen de verdeling van publieke rechten zelf, maar ook de rechtsbescherming door de nationale rechter in zaken waarin de rechtmatigheid van de verdeling ter beoordeling staat.
  •   Titel: Rechtsmiddelen tegen rechterlijke en bestuurlijke traagheid: het EVRM noopt tot aanpassing van het Nederlandse recht trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Jansen, A.M.L.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
Jaar:  2002
  •   Titel: Reformatio in peius of ambtshalve toetsing? trans
Auteur:  Alain Ancery
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Maandblad voor Vermogenrecht, nr 2
Jaar:  2009
Abstract:  Aan de hand van het recente Heemskerk-arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) wordt nagegaan wat de basis is voor het aannemen van een plicht tot ambtshalve toetsing aan/aanvullen van bepalingen van gemeenschapsrecht. Hierbij komt voornamelijk ter sprake of er plaats is voor een dergelijke plicht in het algemeen belang en of dit ook meebrengt dat fundamentele bepalingen van nationaal recht moeten wijken.
  •   Titel: Regional integration through dispute settlement : the European Union experience trans
Auteur:  Vos, Ellen
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Dispute settlement mechanisms have considerably advanced the European integration process. This paper aims to scrutinise the main legislative provisions and structure of the dispute settlement mechanisms in the European Union. It discusses the two different types of dispute settlement (judicial and alternative) as well as some mechanisms that have been designed to prevent disputes from arising. It is submitted that the current EU model of dispute settlement does not offer ideal solutions but could serve as a learning process for other integration processes such as the Andean Community and the recently created South American Community of Nations.
  •   Titel: Review of Facts in Administrative Law Procedures; A European Community Law Perspective trans
Auteur:  Schuurmans, Y.E.
Bron:  Universiteit Leiden
Abstract:  Fact-finding is invariably a part of administrative decision-making. In administrative law procedures the courts in general refrain from repeating this fact-finding process but, instead, review the fact-finding procedure. This contribution seeks to examine the requirements placed by the Community courts on the national courts’ reading of the facts in matters involving EC law. In this context, a parallel will be drawn with the standards upheld by the Community courts as regards their own review of facts, in the context of direct appea ls against decisions taken by the Community institutions. It will be examined to what extent this review by the Community courts agrees or contrasts with the review performed in Dutch administrative law courts. A more uniform method of reviewing facts could enhance the harmonisation and implementation of EC law.
  •   Titel: Ruimtelijke ordeningswetgeving getoetst aan de Europese regels van het vrije verkeer en de aansprakelijkheid van decentrale overheden trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1999
Beschrijving:  In het arrest Fratelli Costanzo had het Hof reeds duidelijk gemaakt dat het EG-recht vergaande consequenties voor het binnenlands bestuur kon hebben: decentrale overheden dienen rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen toe te passen, en kunnen zich derhalve niet verschuilen achter de tekortschietende wetgever. Uit de zaak Konle blijkt dat deze consequenties ook financieel van aard kunnen zijn. In deze zaak accepteerde het Hof namelijk de aansprakelijkheid van Oostenrijkse deelstaat wegens schending van het EG-recht. De zaak Konle maakt ook duidelijk dat spanning kan bestaan tussen ruimtelijke ordeningswetgeving van de lidstaten en de EG-verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer. De vrijheid van handelen van de lidstaten op dit belangrijke beleidsterrein wordt door het EG-recht aan banden gelegd.
  •   Titel: Securing financial independence in the legal basis of a central bank trans
Auteur:  Amtenbrink, F.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Together with institutional, functional and organizational independence, financial independence constitutes one of the cornerstones of central bank independence, the economic ratio of which has been demonstrated extensively in the literature. In broad terms financial independence may be defined as referring to the legal and practical arrangements identifying the finances of a central bank and the extent to which the bank is subject to outside influence in this regard. In the (legal) debate on central bank accountability, arguably arrangements relating to central bank finances have sometimes been treated in a rather step motherly fashion. Yet, with the wider debate on good governance structures having reached central banking, more attention is paid to such detailed arrangements. This contribution focuses on and aims at providing an overview on the impact on central bank independence of the legal arrangements relating to several aspects of central bank finances. While government access to central bank money undoubtedly has an impact on the financial position of the central bank, this contribution focuses on those elements, which are arguably more directly linked to the financial position of a central bank, including capitalization and recapitalization, the determination of the central bank budget and the arrangements on profit and loss distribution. In legal studies these arrangements have certainly received less attention. To this end a critical assessment of the role which the legal basis of a central bank plays in enhancing or undermining the financial position of a central bank vis-à-vis government and, thereafter. In this context, legal arrangements which do not only support the financial independence of a central bank but also enhance its accountability are observed. Where appropriate, references are included to legal arrangements in existing central bank systems so to provide for negative and positive examples.
  •   Titel: Some remarks concerning european law. the example of the anti-helms-burton measures. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act, also known as the Helms-Burton Act, envisages, amongst other things, putting an end to the "trafficking" in property having belonged to US nationals which was confiscated by the Cuban government on or after January 1, 1959. Measures against Helms-Burton have been implemented by many states. The European Community and the European Union have also legislated against this Act. The EC measures against Helms-Burton are encompassed by a regulation dated November 22, 1996. In addition to the EC regulation, the European Union took action against Helms-Burton on the basis of Articles J.3 and K.3 of the Treaty on European Union. The Union decided that all of its Member States should take the measures they may find necessary to safeguard the interests of natural or legal persons within their territory which are not protected by the EC regulation (Official Journal 1996 L 309/7). In order to understand the above European measures and the way in which they were enacted, some knowledge of the structure and competences of the European Community and the European Union is required. In this note the author discusses the difference between the European Community and the European Union; the type of instrument encompassing the anti-Helms-Burton measures; the legal basis of the EC and EU measures against Helms-Burton; some related issues.
  •   Titel: Sport in the European Union: all sound and no fury? trans
Auteur:  Van den Bogaert, Stefaan; Vermeersch, An
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: Doelmatigheid niet vereist? trans
Auteur:  L. Hancher W. Sauter
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Structural and regulatory reform of the European natural gas market : does the current approach secure the public service obligations? trans
Auteur:  Spanjer, Abdelkader Rainaldo
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  E.M. Meijers Institute, Faculty of Law, Leiden University
Beschrijving:  De centrale vraag in deze studie is of de huidige gasregulering in staat is de publieke belangen veilig te stellen in de nieuwe reguleringscontext. Het stimuleren van voldoende investeringen is hierbij essentieel. Hierdoor leidt deze studie een aantal criteria af waaraan een reguleringssysteem moet voldoen dat tot voldoende investeringen leidt in deze nieuwe context. Deze zijn onomkeerbare investeringen, risico’s en onzekerheden. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag wordt tevens een tweetal economische perspectieven onderscheiden: het neoklassieke en het transactie kostenperspectief. Het neoklassieke perspectief wordt gebruikt omdat de huidige gasregulering gestoeld is op neoklassieke beginselen. Er wordt getoetst of dit perspectief voldoet aan de bovenstaande criteria, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. Het transactiekosten-perspectief wordt als alternatief geïntroduceerd,omdat deze wel voldoet aan alle bovenstaande criteria. De analyse wordt uitgevoerd in een aantal stappen, welke zijn onderverdeeld in de volgende zes subvragen.
  1. Wat is de theoretische onderbouwing van de huidige gasregulering en welk doel tracht deze te bereiken?
  2. Welke twijfels ontstaan er ten aanzien van het huidige reguleringssysteem gegeven de criteria in de nieuwe reguleringscontext?
  3. Hoe ziet het transactiekostenperspectief eruit, en is dit perspectief superieur aan het neoklassieke perspectief in het licht van de nieuwe context?
  4. Welke criteria ter beoordeling van de huidige regulering volgen uit dit transactie-kostenperspectief?
  5. Waar schiet de huidige regulering tekort in haar nieuwe context?
  6. Welke aanpassingen aan de provisies uit de tweede Gasrichtlijn zijn vereist?
  •   Titel: Subsidiarity under the Constitution for Europe trans
Auteur:  Goudappel, F.A.N.J.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  The principle of subsidiarity lies at the heart of the European Union’s strife to bring the EU closer to the citizen. Yet, it appears to be failing to do so in its present form. Therefore, the new Treaty Establishing a Constitution for Europe [hereafter: European Constitution] has the intention to bring it to the best possible position in this respect.
  •   Titel: Taal noch teken trans
Auteur:  Laurens Mommers
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Terugvordering van onrechtmatige staatssteun. Knelpunten en oplossingen in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Adriaanse, P.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Part of book or chapter of book: Contribution Europees recht effectueren, Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht- ISBN 9789013046281. pp. 199-231
  •   Titel: The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Sexual Orientation trans
Auteur:  Sumner, I.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2004
  •   Titel: The Costanzo obligation trans
Auteur:  Verhoeven, M.J.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  National administrative authorities are obliged to leave provisions of national law unapplied when these are incompatible with EU law. Irrespective of their position and powers under national law, national administrative authorities are supposed to comply with this so-called ‘Costanzo obligation’ as established by the Court of Justice. This raises questions of both European Union law and national constitutional law, particularly with regard to the principle of legality. This book explores three issues. Which European obligations apply to national administrative authorities with regard to provisions of national law that are incompatible with directly effective provisions of European law? Which national constitutional obstacles do they come across by giving effect to these obligations? And how should the tensions between the European obligations and the national constitutional obstacles be solved? The national law part of the research is focused on the legal systems of France, Germany and the Netherlands. The last question combines the European and national perspective and reveals a clash, which gives rise to the question whether the obligation in the current form should be maintained.
  •   Titel: The division of powers between the european court of justice and national courts: a critical look at interpretation and application in the preliminary reference procedure trans
Auteur:  Davies, Gareth
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
  •   Titel: The Draft Common Frame of Reference, Methodological Nationalism and the Way Forward trans
Auteur:  Jan M. Smits
Bron:  SSRN
Gepubliceerd in:  TICOM Working Paper on Comparative and Transnational Law No. 2008/12
Beschrijving:  The Draft Common Frame of Reference for a European Private Law (DCFR) suffers from so-called methodological nationalism: the DCFR adopts a view of law and lawmaking developed for national jurisdictions and in doing so, it takes too little into account that what is best at the national level may not be optimal at the European one. The argument is made by reference to three different features of the DCFR: the idea of comprehensive codification, the choice of the relevant rules and the way in which law is represented. It is then argued that the DCFR should be presented in a differentiated way, dependent on whether its function is to create binding rules, offer a source of inspiration for legal scholarship and teaching or to take the first step towards the creation of an optional contract code.
  •   Titel: The European Court of Auditors steps out of its comfort zone with an 'Impact Assessment Audit' trans
Auteur:  A. Meuwese
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: The European Union Development of European Property Law trans
Auteur:  Bram Akkermans
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 27/2011
Jaar:  2011
Abstract:  These are exiting times for European Private Law. In 2007 and 2008 the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on Existing EC Contract Law presented the outline editions of the Draft Common Frame of Reference (DCFR), completed in 2009 with the full edition. Although the DCFR mainly concerns contract law, other fields of private law are also included. These include tort, unjust enrichment and property law. Starting out as a contract law project to answer the call of the European Commission for a more coherent contract law, the drafters soon saw that other fields of private had to be in included to complete the effectiveness of the set of principles and rules they were preparing. The result is an impressive body of principles and rules that can serve as the basis for the development of future European Private Law. European Property law is a part of this development. For many decades the law of property law left alone mainly because the differences between the legal systems of the Member States were considered to be too diverse to reach easy harmonisation. Different from contract law where many legal systems share a common heritage or have developed in a similar direction over time, the law of property in each Member State has remained static and somewhat unique. When legal scholarship mostly focused on comparative law, the law of property was therefore less interesting to many. Of course, a select group of researchers in Europe also compared systems of property law and research results were often surprising. This research has led to the identification of princilpes and leading rules of property law, leaving many other aspects classiefied as technical rules. Such analysis enables us to move beyond the technical differences and focus on the making of European property law. Moreover, it also enables us to look beyond national law to European Union law and the effect this supranational system has on the property law systems of the Member State. Examples of these include initiatives in emmission trading, wills and succession and matrimonial property law. When considering the making of European Private Law, these effects should not be neglected. In fact, the political reality of making European private law often means that through technical regulation more effects can be achieved. This is therefore, not direct but indirect making of European Property Law. The following will provide a short discussion on the direct making of European Property Law after focusing on some prime examples of indirect making of European Property Law. Emission trading, wills and successions and matrimonial law will be used as examples of how often technical rules require substantive and doctrinal changes in the property law systems of the Member States.
  •   Titel: The European Union Development of European Property Law trans
Auteur:  Bram Akkermans
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 30/2011
Jaar:  2011
Abstract:  These are exiting times for European Private Law. In 2007 and 2008 the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on Existing EC Contract Law presented the outline editions of the Draft Common Frame of Reference (DCFR), completed in 2009 with the full edition. Although the DCFR mainly concerns contract law, other fields of private law are also included. These include tort, unjust enrichment and property law. Although the DCFR increasingly takes the center stage in academic debate, other comparative- and European private law projects also contribute to the further enrichment of the field. Comparative private law scholarship is an increasingly important discipline. Added to this are European private lawyers that focus, rather than on the comparison of legal systems, the development of European Union private law and the influence of European Union law on national law. This European focus creates new challenges such as the combination of knowledge on European Union and private law, the understanding that European Union Law, in particular the European Court of Justice (ECJ), does not care for national classifications of private law and the difficult relationship between European Union law and national law. European private law has, in other words, become a complex and rich discipline that is quickly gaining ground to the cost of national private law. European Property law is a part of this development where, in recent years, much important work is done to uncover similarities and common approaches. This type of analysis is of crucial importance for the further development of European property law because it allows comparatists to move beyond the technical differences between legal systems and focus on the principal compatibility of legal systems to investigate the possibilities for harmonization or the making of European property law. It moreover allows a change of focus beyond the Member State level towards the European level. Such a change in focus will help to overcome differences at the national level. Moreover, it enables an investigation into the effects of European Union law on the law of property, also beyond the specific EU property legislation. Examples of such are emission trading rights, wills and succession and matrimonial property rights. Moreover, also aspects of environmental law (soil protection) and maintenance obligations have effect on property law. Although these are very specific and often technical rules, the effect on the property law systems of the Member States is often very fundamental. When considering the making of European Private Law, these effects should not be neglected. In fact, the political reality of making European private law often means that through technical regulation more effects can be achieved. This is therefore, not direct but indirect making of European Property Law. Both of these – direct and indirect making of European Property Law - are dealt with in this paper.
  •   Titel: The Future of European Contract Law: on Diversity and the Temptation of Elegance trans
Auteur:  Smits, JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2001
Beschrijving:  This paper considers the future of contract law in Europe. The main tenet of this paper is that a proper political perspective on the future of European contract law cannot consist of a ‘generalizing approach’ such as the formulation and enactment of principles of European contract law.
  •   Titel: The jurisprudence of British Euroscepticism: A strange banquet of fish and vegetables trans
Auteur:  Gavin Drewry
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
  •   Titel: The King Can Do Wrong. State Liability for Breach of European Community Law in the post-Francovich Era trans
Auteur:  Betlem, G
Gepubliceerd in:  nr. 4 Web Journal of Current Legal Issues.
  •   Titel: The politics of compliance : explaining the transposition of EC directives in the Netherlands trans
Auteur:  Mastenbroek, Ellen
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  The EU suffers from an implementation deficit. Member states often do not comply with EU policies, which in turn hampers the process of European integration. This book documents the problem with the timely transposition of EU directives. It explores the size and the causes of the transposition deficit for the case of the Netherlands. Using a mixed methods design, it critically assesses the explanatory value of several legal and administrative factors, as well as the goodness of fit and several hypotheses flowing from rationalism and constructivism. The main conclusion of this work is that the Netherlands suffers from a structural problem with timely transposition. Domestic politics play an important role in explaining transposition problems. In theorizing these ‘politics of compliance’, we should not limit our analyses to substantive conflicts but also include the procedural politics that often surround the process of Europeanization.
  •   Titel: The Principles of European Contract Law and the Harmonisation of Private law in Europe trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  The Principles of European Contract Law (PECL) are explored from a viewpoint of practical application. It is asserted that the main use of the PECL lies in their being an optional model to be chosen by the contracting parties.
  •   Titel: The Process and Side-Effects of Harmonisation of European Welfare States. Jean Monnet Working Paper 02/06 trans
Auteur:  Davies, Gareth
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  This paper describes the ways in which EU law forces Member States to reorganise their welfare states, focusing on the effects of free movement and competition principles on health care, education, and social insurance. It then considers the consequences of such reorganisations for national identity and social cohesion, for domestic and foreign policy and European integration, and as the creation of a new welfare industry.
  •   Titel: The role of environmental protection in EC competition law and policy trans
Auteur:  Kingston, Suzanne Elizabeth Joy
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Abstract:  Competition policy is often viewed as an area where maximising economic efficiency is the exclusive aim. Dealing with broader policy concerns, such as redistribution or environmental protection, is the job of the legislator, not the competition enforcer. In this thesis, it is argued that, in the case of EC competition policy, this approach is wrong. In reaching this conclusion, legal, governance and economic arguments are relied upon. It is argued that environmental factors have not, in general, been given sufficient weight in the application of EC competition law to date. This is true for the competition rules applicable to private undertakings (particularly Articles 81 and 82 of the EC Treaty) as well as those applicable to the state (particularly Article 87 of the EC Treaty)
  •   Titel: The Role of the (D)CFR in the Making of European Property Law trans
Auteur:  Bram Akkermans
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 29/2011
Jaar:  2011
Abstract:  The publication of the DCFR has renewed the discussion on the need for a European Property Law. The study published by Von Bar and Drobnig while the DCFR was prepared, underlines the inter-relatedness of contract and property. Nonetheless, the drafters of the DCFR have chosen to deal with specific aspects of property law only. At a European level, however, there are much more initiatives that could also have been dealt with. Examples of these are insolvency, emission trading rights, and matrimonial property law and succession issues. Moreover, even when the CFR would stick to the aspects of property law it deals with now, the effect on the national systems of property law will be severe. This does not only apply to Book IX on security interests, but also to the Book VIII on transfer rules that assumes the existence of an Anwartschaftsrecht in Article VIII.2:307 DCFR. Also Article VIII.1:204 DCFR creates a complex relationship between property rights under the DCFR and property rights that exist at a national level. The numerus clausus principle, as it is adhered to by many European legal systems, will have to be redefined or reshaped depending on the form the CFR will eventually take. Also Book X on Trusts will have effects beyond the mere principles in that book. Holding a right on trust is not generally recognized in civil law systems. Although there are developments in this direction in Germany, France and also Italy, other legal systems, such as Dutch law, remain to resist trusts and trust-like instruments. Also here the effects of the CFR on national property law may be severe. Member States will have to accommodate these European principles. As a result they are deemed to bring their legal systems more into line with each other. Voluntary convergence will result leading to a better functioning internal market and to rules that are likely to apply beyond the mere scope of cross-border transactions. The DCFR therefore already contributes to the making of European Property Law.
  •   Titel: Tien jaar Europees internationaal privaatrecht. Een verrassende metamorfose van exotisch muurbloempje tot goed geïntegreerde deelnemer in diverse gezelschappen. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Jaar:  2005
  •   Titel: Toward a Multi-Layered Contract Law for Europe trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Stefan Grundmann & Jules Stuyck (eds.), An Academic Green Paper on European Contract Law, The Hague etc. 2002, pp. 387-398.
Beschrijving:  In this paper, the author will discuss one of the options for the future development of European contract law as sketched in the European Commission's "Communication on European Contract Law Communication". This paper will first discuss the present state of contract law in Europe. In section 2 of the paper, several diverging tendencies within this contract law are stressed. Then, in section 3, it is pointed out that the now often defended 'generalising' approach toward European contract law is not in line with this approach. Section 4 seeks to find out whether the approach of an 'Optional Code' is to be accommodated within present-day contract law and, if so, in what way.
  •   Titel: Towards a convergence of the application of the rules on free movement and competition? trans
Auteur:  Mortelmans K.J.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2001
  •   Titel: Transfer of Movables as a Legal Act trans
Auteur:  Lars Van Vliet
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 24/2011
Jaar:  2011
Abstract:  The official comments on Book VIII of the Draft Common Frame of Reference (DCFR), having stressed that the concept of “real agreement” has not been adopted, seek to demonstrate that this concept is superfluous. A “real agreement” is one in which the transferor declares that he is transferring ownership to the transferee and in which the transferee declares that he is accepting ownership. Normally this is done implicitly. “Real agreement” is thus the expression of the parties’ will that ownership should pass; it is what makes transfer a legal or juridical act. The real agreement, it is true, will normally pass ownership only if additional requirements have been met, such as a valid legal ground, delivery or a deed, but the declaration of will between the parties is always the core element of any voluntary transfer of ownership. From the rejection of real agreement, therefore, it seems to follow that the DCFR does not regard transfer as a legal act at all but merely as a consequence of a certain factual act, namely delivery or an equivalent of delivery (or an agreement as to the time when ownership should pass) coupled with a valid legal ground. It should be stressed, however, that the comments are silent on this point, neither asserting nor denying that the transfer is a legal act. The drafters, it seems, have not realised this consequence of rejecting the real agreement. The article discusses the arguments put forward by the drafters of the DCFR to reject the concept of “real agreement” and the soundness of these arguments.
  •   Titel: Transforming for Europe : the reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance trans
Auteur:  Berg, Caspar Floris van den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
Beschrijving:  In Transforming for Europe. The reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance, Caspar van den Berg explores the implications of the increasingly multi-level nature of governance for the French, British and Dutch national bureaucracies. Power and competencies in Western Europe are shared by various layers of government as well as multiple types of state and non-state actors. What does this mean for the organisation and functioning of national bureaucracies? While the civil service has become less bureaucratic (in the Weberian sense) in some respects, it is more bureaucratic in others: task-separation and record-keeping for oversight have increased, while permanence of office and political neutrality in various places have decreased. The EU is not a single direct source to any of these developments yet its presence is certainly felt and cross-national distinction is less stark. Nevertheless, deeply ingrained national structures and cultures have thus far prevented the conver¬gence of national bureaucracies into a single European administra¬tive model. Caspar van den Berg (1980) studied International Relations at the London School of Economics and has a PhD from Leiden University. He currently works as an assistant professor at Leiden University and as a public management consultant at Berenschot.
  •   Titel: Transnational Collective Bargaining in Europe trans
Auteur:  Even, J.H.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Erasmus University Rotterdam, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Beschrijving:  In many European countries collective labour agreements play a crucial role in organising industrial relations. A research of the European Industrial Relations Observatory (“EIRO”) established that in the year 2002 more than 70% of the employees within the member states of the European Union (“Member States”) at that time, excluding Greece, were, on average, covered by a collective labour agreement.1 These collective labour agreements are all concluded regionally or nationally and are therefore limited by the rules and the jurisdiction of the country to which they apply. Clearly, as the integration of the Member States develops further and as globalisation is a fact nowadays, labour relations are becoming more and more international. As is, or at least should be, (collective) labour law.2 Social partners, the key figures in collective labour law, could take advantage of the international opportunities presented to them. They could, for instance, enter into transnational collective labour agreements that apply within the entire European Union (“EU”) or within a number of Member States. This brings us to this thesis’ research subject: transnational collective labour agreements having force in the EU. Two preliminary questions will be answered before moving on towards the main matter of this research.
  •   Titel: Transposition of EU Directives in Central and Eastern Europe trans
Auteur:  Toshkov, Dimiter D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Transposition of EU Transport policy directives. Why so much diversity? trans
Auteur:  Kaeding, Michael
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Treatment of exclusionary abuses under article 82 of the EC Treaty: Final report of a CEPS task force trans
Auteur:  Larouche, P.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2009
  •   Titel: Verbetering van de positie van vrouwen in de Europese Gemeenschap trans
Auteur:  Hes, J.C., E.J.A. Franssen, M.C.M. Meertens
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Verder met Europa: Leren van referenderen trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit leiden
Beschrijving:  In dit artikel worden de ontwikkelingen van voor en na het Nederlandse 'nee' tegen het grondwettelijke verdrag geanalyseerd en wordt de recente geschiedenis tot aan de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon besproken. Wat kunnen en moeten we ervan leren ?
  •   Titel: Voting for Europe: Lessons from Dutch Referendums trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  This article discusses the events before and after the Dutch 'no' to the Treaty Establishing a Constitution for Europe. It analyses the manifold causes and considers the consequences. The paper argues that the Dutch ‘no’ is – in a sense – a protest against the process of integration by stealth, i.e. the forging of constitutional law of a Union without directly consulting nor in-volving the population. At the end of the contribution the question is raised whether Dutch politicians or the Dutch government have taken the lessons of the referendum to heart. The recent debate leading up to the ratification of the Treaty of Lisbon raises some doubts in this respect.
  •   Titel: Waarom harmonisering van het contractenrecht (via beginselen) onwenselijk is trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur geeft de belangrijkste argumenten aan waarom harmonisering van het contractenrecht (via beginselen) onwenselijk is. Resumerend: de wenselijkheid er van met het oog op het economisch belang staat geenszins vast en het invoeren van Europese (of mondiale) beginselen zal niet tot uniformiteit leiden en komt deels in strijd met het al bestaande geharmoniseerde recht.
  •   Titel: Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Beschrijving:  In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan artikel 3 lid 2 van de Europese richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Voor de Nederlandse jurist is het meest opvallend aan deze bepaling dat aan de consument-koper een recht op vermindering van de koopprijs wordt gegeven dat op gelijke voet staat met de acties tot nakoming (herstel en vervanging) en ontbinding.
  •   Titel: You cannot have your cake and eat it! The limits to Member States’ discretion in EU enlargement negotiations trans
Auteur:  Hillion, C.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Zaak C-274/96, Bickel en Franz trans
Auteur:  Luijendijk J.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1999
Beschrijving:  Artikelen 12 EG (ex 6), 18 EG (ex 8A) en 59 EG (ex 49). Vrij verkeer van personen. Gelijke behandeling. Regeling van taalgebruik in strafzaken. Arrest van 24 november 1998, n.n.g. Zie SEW JEG 1998, 47.
  •   Titel: Zaak C-378/97, Strafzaak tegen Wijsenbeek trans
Auteur:  Luijendijk J.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
Beschrijving:  Artikelen 14 EG (7A EG oud) en 18 EG (8A EG oud). Vrij verkeer van personen. Recht van burgers van de Europese Unie om vrij te reizen en te verblijven. Grenscontroles. Nationale wettelijke regeling die uit een andere lidstaat komende personen verplicht een paspoort te tonen. Arrest van 21 september 1999, n.n.g.