Portill

Rechtsrubriek:

 Bouwrecht 86.71

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Book Review: C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Bouwrecht 39 (2002), p. 478-484.
Beschrijving:  Boekbespreking van: C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liability: a comparative legal analysis of English, German, French, Dutch and Belgian law, proefschrift KU Brabant 1998. Promotor: Prof. Mr M.A.M.C. van den Berg (handelseditie verschenen bij W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90 271 4913 5), 628 pp. In deze boekbespreking zal auteur achtereenvolgens aandacht besteden aan de korte inhoud van het boek, aan de door Jansen gehanteerde methode van onderzoek en aan enkele specifieke thema's die Jansen aanroert. In het bijzonder komen aan de orde de medewerkingsplicht van de aanbesteder, de verplichtingen van de aannemer en kwaliteitsproblemen.
  •   Titel: The parliamentary enquiry on fraud in the Dutch construction industry collusion as concept between corruption and state-corporate crime trans
Auteur:  Grat van den Heuvel
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Crime, law and social change, nr 44