Portill

Rechtsrubriek:

 Gezondheidsrecht, patiëntenrecht 86.66

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: An analysis of the general consumer interest as a source of regulatory legitimacy in the case of the Dutch Healthcare Authority trans
Auteur:  Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  TILEC Discussion Paper Series, 2009/16
Jaar:  2009
  •   Titel: Annotatie bij beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 januari 2003 trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2003, nummer 4, pp. 263-269.
  •   Titel: Annotatie voorzieningenrechter rechtbank Roermond 2 mei 2003 Uitoefening blokkeringsrecht ten aanzien van een buitengerechtelijke medische expertise in opdracht van beide partijen trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 130-134.
  •   Titel: Botsende rechten bij het 'blokkeringsrecht': het recht op privacy versus het recht op een eerlijk proces trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Rechtshulp, 2003, nummer 10, pp. 29-40.
  •   Titel: Causaliteit bij letselschade en medische expertise trans
Auteur:  Prof. mr. A.J. Akkermans
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 93-104.
  •   Titel: De kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet trans
Auteur:  Voet, G.W. van der
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  In dit proefschrift is onderzoek verricht naar de kwaliteit van de in 1996 in werking getreden Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet kent medezeggenschapsrechten toe aan cliënten van collectief gefinancierde zorginstellingen. In dat kader verplicht zij zorgaan-bieders tot het instellen van een cliëntenraad bij iedere zorginstelling die zij in stand houden. Reeds ten tijde van haar totstandkoming riep de WMCZ echter nogal wat vragen op. Bestaat er in deze tijd onder de cliënten bijvoor-beeld nog wel behoefte aan een wettelijke medezeggenschapsregeling? Past het ‘cliëntenraadsmodel’ voorts wel bij algemene ziekenhuizen en extramu-rale zorginstellingen waarmee cliënten maar weinig contact hebben? En laat de WMCZ tot slot niet teveel aan zelfregulering over, of regelt de WMCZ juist teveel en werkt zij daardoor bureaucratie in de hand? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de WMCZ getoetst aan de kwaliteitseisen voor de regelgeving, zoals die zijn opgenomen in de nota Zicht op wetgeving en de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar.)’. In het kader van deze toetsing is gekeken naar de werking van de WMCZ in de praktijk en is bovendien de vergelijking getrokken met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Het proefschrift is afgesloten met een aantal aanbevelingen.
  •   Titel: De medische expertise bij personenschade: knelpunten en mogelijke oplossingen trans
Auteur:  Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. A.J. Van
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2002, nummer 2, pp. 57-61
  •   Titel: Een heel klein artikel met grote gevolgen. Eerste verkenning van nanotechnologie & recht, trans
Auteur:  B.J. Koops, R.E. Leenes, R.C.P. Marbus, C. Stuurman & J.M. Verschuuren
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad 80, nr. 30, p. 1554-1559.
Jaar:  2005
  •   Titel: Een nieuwe mededingingsbevoegdheid voor de NZa? Artikel 45 Wmg over ingrijpen in de voorwaarden en de wijze van totstandkomen van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven trans
Auteur:  J. Bijkerk W. Sauter
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Ethnic and Cultural Diversity: Challenges and Opportunities for Health Law trans
Auteur:  Hendriks, A.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  European Journal of Health Law
Jaar:  2008
  •   Titel: Gelijke toegang tot zorg -van ideaal naar recht trans
Auteur:  Hendriks, A.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Jaar:  2001
  •   Titel: Gewetensbezwaren in de gezondheidszorg: gelijke ruimte voor arts en patiënt? trans
Auteur:  Hendriks, A.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  part of book: Juridische ruimte voor gewetensbezwaren
Jaar:  2008
  •   Titel: Griep, varkens en andere vervelende beestjes trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  NJB 2009/39
Jaar:  2009
  •   Titel: Het 'blokkeringsrecht' bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 2, pp. 33-39.
  •   Titel: Het elektronisch patientendossier: de overheid als koppelbaas trans
Auteur:  Mommers, L.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Internetrecht, Volume 1, p. 119 t/m 123
Jaar:  2008
  •   Titel: Human enhancement for the common good: Using neurotechnologies to improve eyewitness memory trans
Auteur:  A.H. Vedder L. Klaming
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Inzage in de patiëntenkaart trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 111-119.
  •   Titel: Knelpunten bij het functioneren van de medische deskundige in het civiele trans
Auteur:  Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. A.J. Van
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  GAV-Scoop, jaargang 6, nummer 2, oktober 2002, pp. 19-24.
Beschrijving:  Dit artikel is een bewerking van de voordracht van prof. mr. A.J. Akkermans op de GAV-studiedag 'Het fenomeen of venijn pijn' van vrijdag 2 november 2001.
  •   Titel: Mededingingsrecht en gezondheidszorg trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2001
  •   Titel: Medische expertise bij 'vage klachten' - fibromyalgie en whiplash Noot bij Hof Arnhem 13 augustus 2002 (Keller/Univé) trans
Auteur:  Prof. mr. A.J. Akkermans
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 1, pp. 30-32.
  •   Titel: Militaire gezondheidszorg: geïntegreerde zorg en gedesintegreerde rechten van de patiënt? trans
Auteur:  Hendriks, A.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Jaar:  2007
  •   Titel: Omvang arbeidsvermogensschade; abstracte berekening kosten huishoudelijke hulp Noot bij Rechtbank Zwolle 16 februari 2000 (Keller/Univé) trans
Auteur:  Prof. mr. A.J. Akkermans
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2000, nummer 3, pp. 79-83.
  •   Titel: Onduidelijkheden rondom uitoefening 'blokkeringsrecht' bij medische expertises trans
Auteur:  Mw. mr. M.H. Elferink
Bron:  Universiteit van Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2004, nummer 2, pp. 51-58.
  •   Titel: One foot in the grave or one step beyond? From Sodemare to DocMorris: The EU's freedom of establishment case law concerning healthcare trans
Auteur:  Hancher, L., & Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  TILEC Discussion Paper Series, 2009/28
Jaar:  2009
  •   Titel: The role of competition rules in the context of healthcare reform in The Netherlands trans
Auteur:  Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  TILEC Discussion Paper Series, 2010-004
Jaar:  2010
  •   Titel: Vraag het de deskundige! Maar hoe? trans
Auteur:  Mr. A.J. Van
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 105-110.
  •   Titel: Wetsoverstijgende evaluaties trans
Auteur:  Heinrich Winter; Carolien Klein Haarhuis
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Beschrijving:  Vijf bijdragen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht over thematische evaluatie van regelgeving worden door ons nader beschouwd. In onze reactie vragen wij ons af wat onder een wetsoverstijgende evaluatie verstaan moet worden. Is dat hetzelfde als een meta-evaluatie, of toch iets anders? En wat is dan weer een onderzoekssynthese van wetsevaluaties?
  •   Titel: Wie is de deskundige eigenlijk? Pleidooi voor een 'disclosure statement' trans
Auteur:  Mr. J.L. Smeehuijzen
Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 126-129.