Portill

Topic:

 Juvenile law 86.65

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk trans
Author:  Bruning, M.R. Jong, M.P. de Liefaard, T. Schuyt, P.M. Doek, J.E. Doreleijers, T.A.H.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: The Children's Law of Nations: the International Rights of the Child in the Trias Pedagogica trans
Author:  Willems, Jan.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Children's rights at a dignitarian horizon of responsible parenthood trans
Author:  Willems, Jan C.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Wetsoverstijgende evaluaties trans
Author:  Heinrich Winter; Carolien Klein Haarhuis
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Description:  Vijf bijdragen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht over thematische evaluatie van regelgeving worden door ons nader beschouwd. In onze reactie vragen wij ons af wat onder een wetsoverstijgende evaluatie verstaan moet worden. Is dat hetzelfde als een meta-evaluatie, of toch iets anders? En wat is dan weer een onderzoekssynthese van wetsevaluaties?
  •  Title: Een kinderrechtelijke aanpak van kindermishandeling in plaats van abortus onder dwang trans
Author:  Willems, Jan.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Kinderrechten en de weg naar voorbereid ouderschap: de opvoedbelofte op de (wereld)kaart? trans
Author:  Willems, Jan.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Opvoeding en ouderschap op basis van kinderrechten : het VRK-Driegrachtenmodel: een breed zorgcontinuum trans
Author:  Willems, Jan C.M.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Melktandjes of haaientanden trans
Author:  Berg, M.F.M. van den, C.A.H. van de Sanden, Universiteit van Tilburg
  •  Title: Jeugdzorg of jeugdhulp: een wereld van verschil? trans
Author:  Berg, M.F.M. van den, Universiteit van Tilburg