Portill

Rechtsrubriek:

 Sociaal recht 86.64

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 2008 Een wereldjaar voor de sociale zekerheid trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Sociaal Maandblad Arbeid, 2008, 3-6
  •   Titel: An individual complaints procedure: some remarks from the perspective of the right to social security in the Netherlands trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Griffin's view, 2007
  •   Titel: Are public and private social expenditures complementary? trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report, p. 19-20
Jaar:  2004
  •   Titel: Comparative review of the position of non-citizen migrants in social security law trans
Auteur:  Olivier, M. and Vonk, G.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: unpublished
Beschrijving:  Report for the South African Treasury
  •   Titel: Conflicterend conflictenrecht, verkennende beschouwingen... trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Sociaal Maandblad Arbeid, 2001, 150-163.
  •   Titel: De Crisisbegroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Laveren tussen Schatkist en Arbeidsmarktbeleid trans
Auteur:  Vliet, O.P. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Openbare Financiën, issue 5, vol. 41
Jaar:  2009
  •   Titel: De privacybescherming van de zieke werknemer trans
Auteur:  Helm, I. van der
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2009
Beschrijving:  When the public-law Sickness Benefits Act (Dutch Ziektewet) was privatised, this created the question of how to protect sick employees’ privacy in their labour-law relationship. It is now the employers' responsibility to carry out the labour-law scheme governing sickness, which is part of Title 7:10 of the Dutch Civil Code (Dutch Burgerlijk Wetboek). These new rules have caused tension in labour-law relations, since the instructions and measures issued by the employer may affect employees’ personal lives, thus restricting their fundamental right to privacy which follows from the Dutch Constitution and human rights treaties. Regulations should offer sick employees sufficient protection against the employer and any other parties who might violate their rights while executing the rules. Effective instruments should be available to act against violations. This thesis focuses on the question to what extent the privacy of sick employees is sufficiently protected by existing regulations. In order to answer this question, this thesis develops a normative assessment method. This method is necessary to answer the question of when the protection of privacy is ‘sufficient’. This method is based on the regulations and case law concerning the right to privacy. The result of the thesis is that on a large number of points, the execution of the legal scheme governing sickness meets the criteria concerning privacy protection. Violations are only committed on the basis of the legal powers granted by law to the employer and experts. The legislator has laid down additional rules regarding the provision of information as part of reintegration processes. Moreover, guarantees are in place to ensure confidential treatment of medical information. The relevant rules are based on the assumption that employers must not receive any medical information. Medical information is processed only by medical experts who are bound by medical professional secrecy. The medical profession has itself set very clear rules outlining which information can be provided to which party in the execution of the regulations governing sickness, this in order to guarantee medical secrecy. However, the analysis has also shown that on several other points the execution of the rules fails to meet the normative criteria, and where there is thus no sufficient protection of privacy. The answer to the research question is that in several respects legislation fails to meet some of the important criteria of privacy. The possible solutions consist of additions to or clarifications of several aspects of the law and regulations. The concluding chapter describes which legal provisions should be expanded or clarified and how. It would also be necessary to tighten the rules of the medical profession on some points, something which will be up to the professional medical organisations. In addition, the courts have an important role in offering the employee legal protection. This thesis makes also several recommendations regarding how courts can protect privacy.
  •   Titel: De publieke taak in het stelsel van sociale zekerheid trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: in De publieke taak, J.W. Sap, B.P. Vermeulen en C.M. Zoethout (red.), Kluwer, Deventer, 2003, 165-184
  •   Titel: De rechtsgrond van kinderregelingen in de sociale zekerheid trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Kind en sociale zekerheid, J. Berghman, S. Klosse, en G. Vonk (red.), Den Haag, 2005, Uitgave van de SVB, 108-133 plus redactioneel commentaar
  •   Titel: De toekomst van de AOW: brede basis, soberheid en eenvoud trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: De AOW, veel besproken, nu beschreven Marjolein van Everdingen, Gijsbert Vonk (red.), SVB 2006, 394-411, plus redactioneel commentaar
  •   Titel: Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive Analysis trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Poverty & Public Policy. Issue 2, Article 5
Jaar:  2009
  •   Titel: Enquêterecht voor de pvt trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: European Social Model: No Convergence From the East trans
Auteur:  Draxler, J; Vliet, O.P. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Journal of European Integration, issue 1, vol. 32
Jaar:  2010
  •   Titel: Europees sein op groen voor het Nederlandse ziektekostenstelsel trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Sociaal-Economische Wetgeving, 2004, 467-473
  •   Titel: EU Youth Policy: A Waterfall of Softness trans
Auteur:  Haar, B.P. ter Copeland, P.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Herverdeling van inkomen door sociale zekerheid trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Openbare Uitgaven, vol. 33 p. 54-63
Jaar:  2001
  •   Titel: Het belang van scholing trans
Auteur:  Goudswaard, K.P; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Openbare Financiën p. 45-71
Jaar:  2009
Abstract:  Een verhoging van de investeringen in scholing wordt als een belangrijke beleidsprioriteit gezien. Dat werd onlangs nog eens benadrukt door de Commissie- Bakker. Wat weten we van het effect van dergelijke investeringen en wie is verantwoordelijk? Veel studies concluderen dat de individuele baten van scholing hoog zijn, maar dat de maatschappelijke baten daar niet of nauwelijks van afwijken. Vanuit dat perspectief is er dus weinig aanleiding voor overheidsingrijpen. Sociale partners zijn aan zet. Aan de andere kant zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat scholing een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder die van ‘kwetsbare groepen’. Dat rechtvaardigt wél een stimulerende rol van de overheid. De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en ook bij de deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om scholing te bevorderen blijkt niet voldoende effectief.
  •   Titel: Het profijt van levensloop trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Economisch Statistische Berichten
Jaar:  2006
  •   Titel: Het windmolengevecht tegen de dienstenrichtlijn trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 267-271, tevens opgenomen in het Jaarboek 2005-2006 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (uitgave CPB) Den Haag 2006, 90-100
Beschrijving: 
  •   Titel: Instemmingsrecht bij beloningsregeling trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: International Trends in Income Inequality and Social Policy trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  International Tax and Public Finance, vol. 8 p. 395-415
Jaar:  2001
  •   Titel: Kandidaatstelling op vakbondslijst trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Kroniek van het sociaal recht trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  NJB
Jaar:  2009
  •   Titel: Kroniek van het sociaal recht trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  NJB
Jaar:  2009
  •   Titel: Managing the risks of 2nd pillar pension schemes; the situation in the former Yugoslavia and Albania trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: www.coe.int
Beschrijving:  Report for the Cards/SISP project of the Council of Europe, 2007
  •   Titel: Mensen zonder papieren en het recht op minimumvoorzieningen: de invloed van internationale grondrechten trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Sociaal Recht/Revue de Droit Social, 2005, 589-608.
  •   Titel: Migration, social security and the law, some European dillema's trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: European Journal of Social Security, 2001, 315-332 en tevens in Social Security in Transition, J. Berghman, A. Nagelkerke, K. Boos, R. Doeschot, G. Vonk (eds.), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, 77-92.
  •   Titel: Ongewenste kinderen, opmerkingen; opmerkingen naar aanleiding van CRvB 24 januari 2006 trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: De AOW, veel besproken, nu beschreven Marjolein van Everdingen, Gijsbert Vonk (red.), SVB 2006, 394-411, plus redactioneel commentaar
  •   Titel: Or en overgang van onderneming trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Overijverige rechter of tekortschietende rechter, de rol van rechter en wetgever bij de doorwerking van internationale normen in het sociale zekerheidsrecht trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Kluwer, Deventer, 1999
Beschrijving:  Oratie, Vrije Universiteit
  •   Titel: Passeren bedrijfscommissie trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2005
  •   Titel: Pensioenen en de schatkist trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Openbare Financiën
Jaar:  2003
  •   Titel: Premierestitutie bij tijdelijke arbeid in Nederland; een controversieel beleidsalternatief trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: Sociaal Maandblad Arbeid, 2007, 190-198
  •   Titel: Recht op sociale zekerheid, van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfvertrouwen trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: SDU, Den Haag, 2008
Beschrijving:  Oratie, RUG, 2008
  •   Titel: Reorganisatie zonder medezeggenschap trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Report on the relevance of EU legislation for the social security rights of persons from SISP countries who move between the Balkan region and the EU Member States trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: www.coe.int
Beschrijving:  Report for the Cards/SISP project of the Council of Europe, 2006
  •   Titel: Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report
Jaar:  2009
  •   Titel: Sociale zekerheid voor het oog van de meester. Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam trans
Auteur:  Herweijer, M. ; Vonk, G.J.; Zondag, W.A.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Elektronische versie van de gelijknamige gedrukte uitgave: Sociale zekerheid voor het oog van de meester. Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam / onder redactie van: M. Herweijer, G.J. Vonk, W.A. Zondag, Kluwer-Deventer 2006. ISBN 90-13-04052-7 - In het jaar van zijn afscheid is Frits Noordam twintig jaar hoogleraar geweest. In deze periode – van 1986 tot 2006 – was hij getuige van vele ingrepen in het publieke stelsel van sociale zekerheid. Het is een onstuimige en controversiële periode geweest die door Noordam onnavolgbaar kritisch en vaak met enige verwondering is gadegeslagen. De bijdragen die zijn opgenomen in dit liber amicorum leggen niet alleen getuigenis af van voorbije ontwikkelingen maar bieden ook inzicht in de hedendaagse interesses, zorgen en preoccupaties van wetenschappelijke auteurs die op het terrein van de sociale zekerheid actief zijn. Aldus heeft dit liber amicorum een samenstel van bijdragen over de sociale zekerheid op het breukvlak tussen ‘de oude en de nieuwe tijd’ opgeleverd.
  •   Titel: Sociale zekerheid voor het oog van de meester. Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam trans
Auteur:  Herweijer, M. ; Vonk, G.J.; Zondag, W.A.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  In het jaar van zijn afscheid is Frits Noordam twintig jaar hoogleraar geweest. In deze periode – van 1986 tot 2006 – was hij getuige van vele ingrepen in het publieke stelsel van sociale zekerheid. Het is een onstuimige en controversiële periode geweest die door Noordam onnavolgbaar kritisch en vaak met enige verwondering is gadegeslagen. De bijdragen die zijn opgenomen in dit liber amicorum leggen niet alleen getuigenis af van voorbije ontwikkelingen maar bieden ook inzicht in de hedendaagse interesses, zorgen en preoccupaties van wetenschappelijke auteurs die op het terrein van de sociale zekerheid actief zijn. Aldus heeft dit liber amicorum een samenstel van bijdragen over de sociale zekerheid op het breukvlak tussen ‘de oude en de nieuwe tijd’ opgeleverd. - Elektronische versie van de gelijknamige gedrukte uitgave: Sociale zekerheid voor het oog van de meester. Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam / onder redactie van: M. Herweijer, G.J. Vonk, W.A. Zondag, Kluwer-Deventer 2006. ISBN 90-13-04052-7
  •   Titel: Sociale zekerheid voor kinderen trans
Auteur:  Versantvoort, M.C; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, p.43-70
Jaar:  2010
  •   Titel: Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Koster, F.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Department of Economics Research Memorandum 2010.01
Jaar:  2010
  •   Titel: Social Policy and Income Distribution; An Empirical Analyses for the Netherlands trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report, Department of Economics Research Memorandum p. 1-53
Jaar:  1999
  •   Titel: Social rights and the rule of law trans
Auteur:  Heringa, A.W, The Social Charter of the 21ste Century: colloguy organised by the Secretariat of the Council of Europe : Human Rights Building, 14 - 16 May, 1997
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Social security and property, Gaygusuz and after trans
Auteur:  Vonk, G.J.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: The right to property, the Influence of Article 1 protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law, J.P. Loof, Hendrik Ploeger, Arine van der Steur (eds.), E.M. Meijers Institute, Maastricht, 2000, 145-155.
  •   Titel: The influence of foreign cultural values on Dutch social security law trans
Auteur:  Vonk, G.J ; Ydema Gutjahr, M.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: De multiculturele samenleving en het recht, N.F. van Manen (eds.), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2002, 357-368 en tevens in Rechtshulp, 2002, 13-21 in the Dutch language
  •   Titel: The nature of ethnic identity among the people of Curaçao trans
Auteur:  Dijs, N.M. van der
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  This qualitative research explores the nature of ethnic identity among the people of Curaçao. The questions that are of fundamental interest to this study are: how do the people of Curaçao perceive themselves ethnically, how do they experience their sense of belonging to an ethnic group and what factors influence that intrinsic part of their being due to ethnic group membership? The sample for this study consists of 182 adults; age groups 19 to 36 (young adulthood), 37 to 60 (adulthood) and 61 and up (late adulthood), of both gender and who were born in Curacao or elsewhere, but have come to Cura?ao at an early age in order to have received the socialization patterns of the island. The sample is selected from fifteen major ‘ethnic’ groups in accordance with the subjects’ predominant ethnic descent. The groups are of: Dutch, African, Mulatto (Mixed race), Hispanic, Jewish, Surinamese, Arab, Chinese, Portuguese, Indian (India), British Caribbean, Aruban, Dutch Windward Island and Bonairean descent. The fifteenth group ‘Others’ consists of subjects of German, Haitian, Italian and Indonesian descent. The study adopts a social psychological model that embraces the cognitive, affective, behavioral and social components of ethnic identity. These components are explored by the semi open-ended interviews. Results show that the nature of ethnic identity among the people of Cura?ao is mainly characterized by a mono-ethnic identity, ‘Curacaoan, with a multicultural disposition’.
  •   Titel: The redistributive effect of public and private social programs: a cross-country empirical analysis trans
Auteur:  Goudswaard, K.P; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  International Social Security Review. vol. 1 p.1-19
Jaar:  2010
Abstract:  A function of many national social protection systems is to substantially redistribute income. However, the size and nature of social protection programmes are changing. In a number of countries there has been a shift from public towards private social protection arrangements, with the latter substituting for, or complementing, public programmes. Developing earlier work, this present article analyses the redistributive impact on income of public versus private social protection programmes. Using recent data from the Organisation for Economic Co-operation and Development, we find a strong positive relationship between public social expenditures and income redistribution across countries. For private social expenditures, we find a weak, but statistically significant, negative relationship with the level of redistribution. In countries where a larger share of total social expenditure is accorded to private arrangements there is less income redistribution. We conclude that the choice between the relative weight of public and private provision of social protection affects the redistributive impact of the welfare state.
  •   Titel: Three approaches to refunding social trans
Auteur:  Vonk, G.J. en Kapuy, K.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen - Gepubliceerd in: European Journal of Social Security (EJSS), 2008
  •   Titel: Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Politieke Economie, vol. 22 p. 55-69
Jaar:  2001
  •   Titel: Vooraf duidelijkheid over kosten deskundige trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Welfare Reform in the United States. A descriptive policy analysis trans
Auteur:  Martin, Megan C; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report
Jaar:  2009