Portill

Rechtsrubriek:

 Belastingrecht 86.61

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: About the future fiscal constitution of the United States of Europe trans
Auteur:  Prokisch, R.G.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Inaugurele rede Prof. dr. R.G. Prokisch, d.d. 20-12-2002.
  •   Titel: Accounting disclosure of tax liabilities, fair trial and self-incrimination: Should the European Commission endorse IFRS in light of European Human Rights? trans
Auteur:  Luja, Raymond
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  GREIT Conference Paper Series
Jaar:  2010
  •   Titel: Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting trans
Auteur:  Bobeldijk, A.C.P.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2009
Beschrijving:  Written-down claims in the Corporate Income Tax Act 1969 (English summary) This research focuses on the way in which the regulations regarding written-down claims in the CITA 1969 can be improved. In order to answer this question, chapter 2 describes first of all the heart of the problems regarding written-down claims, after which the framework for assessing the regulations regarding written-down claims is defined in chapter 3. Subsequently chapters 4 and 5 describe the way in which claims and debts ought to be valued. Chapter 6 deals with the regulation of article 13ba CITA 1969, regarding the conversion and hybridisation of written-down claims. Subsequently chapter 7 describes the waiver of claims. First of all this is viewed from the perspective of the debtor, focusing on the waiver profit exemption. The treatment of the creditor is described next and particulary on article 13ba CITA 1969, which applies if the creditor has a participation in the debtor. This chapter also deals with the regulations of article 15ac, section 2, CITA 1969 and the ancillary measure of article 8, section 4, CITA 1969. These regulations govern the concurrence of the waiver profit exemption with a company that is or has been part of a fiscal unity. Chapter 8 describes the regulations of article 13b CITA 1969, which regard the transfer of written-down claims. Chapter 9 handles the problems of written-down claims in concurrence with the fiscal unity regime. The regulations of article 15ab, sections 6 and 7, as well as 15aj, section 2, CITA 1969, which govern the valuation of mutual claims and debts at the time a company becomes part of, or ceases to be part of, a fiscal unity, are also described in this chapter. Chapter 10 describes the concurrence between the regulations regarding written-down claims and the regulations of articles 14, 14a and 14b CITA 1969, regarding assets and liabilities transactions, legal demergers and legal mergers, as well as the concurrence with share-for-share transfers. Finally, chapter 11 contains a comprehensive evaluation of the regulations regarding written-down claims. The conclusions are: 1) the regulations regarding written-down claims need to be improved; 2) the system of the revaluation reserve of article 13ba CITA 1969 needs to be extended to article 13b and 15ab section 6 CITA 1969. 3) the system of the revaluation reserve of article 13ba CITA 1969 should not be extended to the articles 14, 14a and 14b CITA 1969. 4) the regulation regarding the waiver profit exemption ought to take deferred profits into account in the future. 5) the regulations of article 15ac, section 2, CITA 1969 and the ancillary regulations of article 8, section 4, CITA 1969, which regard/apply to the concurrence between the waiver profit exemption and a company that is (or was) part of a fiscal unity, ought to be repealed; 6) the regulations regarding fiscal unity companies need to be improved in several other ways. 7) the regulations need (technical) improvement on many counts. A list of nearly 70 recommendations has been included.
  •   Titel: Aftrekpost eigen woning: wie profiteert in welke mate? trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Conference lecture
  •   Titel: Aftrekpost eigen woning: wie profiteert in welke mate? Ontwikkeling, omvang en verdeling van de hypotheekrenteaftek en de bijtelling fiscale huurwaarde trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report, Department of Economics Research Memorandum, p. 1-55
Jaar:  1999
  •   Titel: Basic Income and the Justice of Taxation trans
Auteur:  Roos, N.H.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Revised paper of the 7th International Congress on Basic Income, Amsterdam, 10-12 September 1998
  •   Titel: Bedrijfsopvolging in België en Duitsland trans
Auteur:  Sonneveldt, F; Kroon, B.B.A. de
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  WPNR
Jaar:  2009
  •   Titel: Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek trans
Auteur:  Kam, C.A. de; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  External research report Ministerie van Financiën voorstudie Studiecommissie Belastingstelsel
  •   Titel: Belastingheffing van dividend en de interne markt: Een studie naar de aanvaardbaarheid van de Nederlandse belastingheffing van grensoverschrijdende dividendinkomsten van natuurlijke personen in Europees perspectief trans
Auteur:  Nijkeuter E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke personen is uitgekeerd. Ik zal daarbij met name ingaan op de heffing van inkomstenbelasting, de heffing van dividendbelasting, de toepassing van belastingverdragen en de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting in Nederland voor de bronbelasting die reeds in het buitenland van het uitgekeerde dividend geheven is.
  •   Titel: Besluit aftrek herstelbetalingen legt te veel beperkingen op trans
Auteur:  B Starink
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: De eigen woning anders belast trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Vording, H.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2000
  •   Titel: De eigen woning anders belast trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Vording, H.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Economisch Statistische Berichten 5 november, p. 814-816
Jaar:  1999
  •   Titel: De eigen woning naar box 3 trans
Auteur:  Vording, H; Goudswaard, K.P; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Weekblad Fiscaal Recht, 9 december, p. 1694-1703
Jaar:  1999
  •   Titel: De eigen woning uit box I en naar box III. Website Ministerie van Financiën trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: De gewijzigde Successiewet m.i.v. 1 januari 2010 trans
Auteur:  I.J.F.A. van Vijfeijken
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art. 3.54 IB 2001 trans
Auteur:  Luja, R.H.C.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Artikel 3.54 Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt de herinvesteringsreserve. Deze regeling biedt aan IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichtigen de mogelijkheid om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvesteringen, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. In deze bijdrage zal de vorming en de aanwending van deze reserve stapsgewijs worden besproken.
  •   Titel: De nieuwe regeling voor de fiscale eenheid in de VPB trans
Auteur:  Niessen, prof. dr., R.E.C.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Met ingang van 2003 is het regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in een geheel nieuw jasje gestoken. De regeling is niet nieuw in die zin dat haar hoofdregels gewijzigd zijn; zij is echter wel ingrijpend gewijzigd doordat de standaardvoorwaarden in de meeste gevallen in de wet zijn opgenomen, en doordat in de technische details en anti- misbruik-bepalingen veel is veranderd. In dit artikel beperkt auteur zich tot de voornaamste bepalingen.
  •   Titel: De Toren van Babel. Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening trans
Auteur:  Hemels S.J.C.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Externe factoren beperken de belastingwetgever bij het invoeren van allerlei belastingen. De vliegtaks en de BTW-verhoging voor de podiumkunsten zijn zo maar wat belastingen waar de burgers duidelijk hun grenzen aangaven bij de wetgever. Door interdisciplinair onderzoek naar belastingwetgeving kan dit fenomeen beter worden geanalyseerd. Dit stelt prof.dr. Sigrid Hemels in haar oratie 'De Toren van Babel. Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening', die zij uitspreekt op vrijdag 15 april 2011. Zij aanvaardt hiermee het ambt van hoogleraar Belastingrecht in de Erasmus School of Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De externe factoren die de belastingwetgever begrenzen kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de gedragsreacties van de calculerende burger: wij dwongen de afschaffing van de vliegbelasting af door massaal vanuit Duitsland en België te vliegen. Maar er zijn ook juridische grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever, zoals de Grondwet en internationale verdragen. Zo riepen in het verleden belastingen op kranten grote weerstand op bij de bevolking, omdat dergelijke taxes on knowledge de vrijheid van meningsuiting aantasten. Een maatschappelijke grens werd afgelopen winter bereikt toen de belastingwetgever met onmiddellijke ingang de BTW op podiumkunsten wilde verhogen. Een belastingwetgever die geen rekening houdt met deze psychologische, maatschappelijke en juridische factoren, heeft een probleem. Deze veelzijdigheid laat zien dat belastingen ook voor wetenschappers uit andere disciplines een interessant studieobject zijn. Hemels pleit in haar oratie dan ook voor meer interdisciplinair onderzoek naar belastingwetgevingen. Zowel de belastingwetenschap als de belastingwetgever hebben hier volgens haar baat bij.
  •   Titel: Does a Flat Rate Personal Income Tax Reduce Tax Progressivity? A Simulation for the Netherlands trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Public Finance & Management, vol. 1 p. 471-500
Jaar:  2001
  •   Titel: Een nieuwe belasting op vermogensopbrengst in Nederland trans
Auteur:  Niessen, R.E.C.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In deze bijdrage gaat de auteur in op de (historische) achtergrond van het voorstel voor een integraal vernieuwde Wet op de inkomstenbelasting met betrekking tot de inkomsten uit vermogen
  •   Titel: Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving trans
Auteur:  Prof. dr. C.L.J. Caminada
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Rede uitgesproken door Prof. dr. C.L.J. Caminada bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het gebied van de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, aan de Universiteit Leiden op vrijdag 27 januari 2006
  •   Titel: Fiscaal instrumentarium voor economisch herstelwerk trans
Auteur:  Kam, C.A. de; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Socialisme & Democratie
Jaar:  2010
  •   Titel: Fiscale behandeling van herstelbetalingen aan een pensioenfonds trans
Auteur:  B Starink
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing : een explorerende studie naar de fiscaal-strafrechtelijke keten en bestuursrechtelijke dilemma's trans
Auteur:  Westra, R.L.N,
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Doctoral thesis, Leiden University, 2006
  •   Titel: Flexibilisering van pensioenrecht: een moeizame operatie trans
Auteur:  Niessen, R.E.C.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De vorige regering schreef in een brief van 20 januari 1994 over de fiscale regelgeving in relatie tot flexibilisering: "De indruk bestaat dat er meer ruimte voor flexibilisering is dan thans op grote schaal wordt gebruikt. De gehanteerde normen lijken derhalve niet meer beperkend te zijn dan voortvloeit uit de geldende maatschappelijke opvattingen". Waarom dan problemen maken? Daar zijn ten minste drie redenen voor. In: Tribuut, nr. 5, 1997.
  •   Titel: Het object van appel in civiele zaken trans
Auteur:  Vranken, J. B.M. Asser, W. D.H. Groen, H. A. Tzankova, I. N.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Happi, R. H., de Hullu, J., de Moor-Van Vught, A. J.C., Vranken, J. B.M. (Ed.), Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht (pp.101-107). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij.
  •   Titel: Het profijt van levensloop trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Economisch Statistische Berichten
Jaar:  2006
  •   Titel: Ieder zijn eigen pensioenschijf van vijf trans
Auteur:  M.R. Visser
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Inkomensgevolgen van veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het nabestaandenpensioen trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report
Jaar:  2002
  •   Titel: Inst. 2,1,40-41: Een dogmatisch-historisch argument voor het fiscale bodemrecht? trans
Auteur:  R.D. Vriesendorp
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956 trans
Auteur:  Sonneveldt, F; Kroon, B.B.A. de
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Weekblad Fiscaal Recht
Jaar:  2009
  •   Titel: Investment funds, tax planning and state aid trans
Auteur:  Luja, Raymond H.C.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  European taxation
  •   Titel: Moeizame sfeerovergangen in de Vennootschapsbelasting. trans
Auteur:  Bouwman, J.N.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Enkele gedachten rond sfeerovergangen bij ‘emigratie’ van vermogensbestanddelen, hybride leningen, deelnemingen en thin capitalisation. Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 10 februari 2004
  •   Titel: Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid trans
Auteur:  Stevens, L.G.M; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Jaarboek Overheidsfinanciën 2009. p. 157-176
Jaar:  2009
  •   Titel: Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in Nederland trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Vording, H.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Papers and proceedings/OCFEB, vol. 99.03 p. 103-127
Jaar:  1999
  •   Titel: Ondernemerschap in de Wet IB 1964 trans
Auteur:  Vandenboorn, A.H.H.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Firm, jaargang 5 nummer 2, 1998, blz. 2 t/m 9
Beschrijving:  Wie is ondernemer in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1964)? In de loop der jaren zijn criteria ontwikkeld waaraan het ondernemersbegrip getoetst kan worden. Wanneer de vraag rijst of sprake is van ondernemerschap, dient een tweetal vragen beantwoord te worden. Ten eerste de vraag of sprake is van een objectieve onderneming. Indien deze vraag bevestigend beantwoord kan worden, volgt de tweede vraag. Uit het antwoord op deze vraag moet blijken of ook sprake is van subjectief ondernemerschap. Indien wederom een bevestigend antwoord kan worden gegeven, is duidelijk wie als ondernemer kan worden aangemerkt. Kunnen deze criteria nu ook zonder meer worden toegepast bij man-vrouw- firma's, zodat beide echtgenoten als ondernemer aangemerkt kunnen worden? De fiscus en de gerechtshoven zijn terughoudend geweest om het ondernemerschap toe te kennen aan de echtgenote in dergelijke situaties. De Hoge Raad heeft echter een ruimere visie weergegeven. Alvorens deze jurisprudentie te behandelen, zullen eerst de criteria van het ondernemerschap in het algemeen ter sprake komen. Door de behandeling van deze criteria en jurisprudentie zal ten slotte duidelijk worden dat het ondernemersbegrip thans ruim bemeten is. Firm, jaargang 5 nummer 2, 1998, blz. 2 t/m 9.
  •   Titel: Op weg naar de volgende belastingherziening trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Vording, H.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Openbare Uitgaven, vol. 32 p. 39-53
Jaar:  2000
  •   Titel: Op weg naar een tweetaks trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Economisch Statistische Berichten, ISSN 00130583, p. 279
Jaar:  2000
  •   Titel: Pensioenopbouw via de derde pijler. Beschrijving van de ontwikkeling, omvang en verdeling van premies lijfrenten volgens de Inkomensstatistiek trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  External research report
Jaar:  2001
  •   Titel: Renewable energy tax incentives and WTO law: irreconcilably incompatible? : an examination of the WTO-consistency of direct corporate tax incentives for the development of renewable energy trans
Auteur:  Ní Ghiollarnáth, Carol
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2011
  •   Titel: Sleutelen aan de verdeling van de belastingdruk trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Kam, C.A. de
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Belasting met beleid, p. 303-321
Jaar:  2007
  •   Titel: Staatssecretaris Vermeend weg, spaarloonregeling ...? trans
Auteur:  Vording, H; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Weekblad Fiscaal Recht p. 793-801
Jaar:  2000
  •   Titel: State aid reform 2005/09: regional fiscal autonomy and effective recovery trans
Auteur:  Luja, Raymond H.C.; Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  European Taxation
Jaar:  2005
  •   Titel: Stimulerende belastingheffing trans
Auteur:  Luja, Raymond H.C.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Comparative Tax Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht op vrijdag 20 oktober 2006
  •   Titel: Tax coördination: crossing the Rubicon? trans
Auteur:  Vording, H; Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Article in monograph or in proceedings
Jaar:  2001
  •   Titel: Taxing Heaven: over ethiek en kerkbelasting trans
Auteur:  Luja, R.H.C.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Almanak 2010
Jaar:  2011
  •   Titel: Tax Policy of Estonia in the framework of the EU Integration trans
Auteur:  Kuldkepp, A.
  •   Titel: Tax Treaties and State Aid: Some Thoughts trans
Auteur:  Luja, R.H.C.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  European Taxation, No. 5, pp. 234-238, 2004
Beschrijving:  European Union State Aid rules may restrict EU Member States from granting tax incentives in their national tax laws. But will they also restrict bilateral tax treaties from containing tax benefits for certain taxpayers? Even though tax treaties may survive the discussion on Most Favoured Nation (MFN) Treatment, such treaties will still be subject to state aid rules if concluded between EU Members or by at least one EU Member State. In this Article the author examines this issue prima facie, looking into the question what parts of tax treaties may be affected by state aid rules. He concludes that Articles 5 and 8 of the OECD Model Treaty (text of 2004) may contain provisions contrary to state aid rules. He also concludes that tax sparing credits may be under scrutiny.
  •   Titel: The Final Tax Reform? Effects of a Flat Rate Individual Income Tax trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  European Taxation, vol. 41 p. 42-47
Jaar:  2001
  •   Titel: The New Partnership Approach in the 2003 Belgium-Netherlands Tax Treaty trans
Auteur:  Fibbe, Gijsbert, Isenbaert, Mathieu
  •   Titel: Verkenning van een vlakke belasting op inkomen trans
Auteur:  Caminada, C.L.J; Goudswaard, K.P; Vording, H.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Weekblad Fiscaal Recht p. 937-947
Jaar:  2000
  •   Titel: Vermogenswinstbelasting en kapitaalvlucht in de 21e eeuw trans
Auteur:  Niessen, R.E.C.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Staatssecretaris Vermeend heeft in zijn roemruchte Volkskrant-interview laten weten dat het huidige belastingstelsel niet meer mee kan in de volgende eeuw. De belangrijkste factor die maakt dat het stelsel niet meer voldoet, is volgens deze publikatie "de druk uit het buitenland". Opvallend is dat enkele actuele items niet worden genoemd in de bestrijding van de internationale druk. Meer fundamenteel is wel een andere kwestie, nl. de belasting op vermogensrendement. Maar zo'n nieuwe heffing is toch eerder geschikt om de kapitaalvlucht te bevorderen dan om deze in te dammen, dus rijst de vraag hoe het zit met het territorialiteitsvraagstuk in de volgende eeuw. Maar daarover zwijgt Den Haag in alle talen. Dat is de contradictie in het hele verhaal: de buitenlandse druk wordt eerst genoemd als het centrale probleem, en vervolgens vernemen wij er eigenlijk niet zo veel meer van. Op deze twee aspecten: vermogenswinstbelasting en kapitaalvlucht, wil ik hier nader ingaan. In: "Belastingheffing in de 21e eeuw: verslag van het symposium gehouden te Maastricht op 10 oktober 1997".
  •   Titel: Via een tweetaks naar de vlaktaks: op weg naar de volgende belastingherziening trans
Auteur:  Caminada, C.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Article in monograph or in proceedings p. 33-37
Jaar:  2000