Portill

Rechtsrubriek:

 Strafrecht 86.41

 Publicaties

 Rubrieken

trans
trans
trans
trans
trans

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 100 jaar wetboek van strafrecht in Nederland : Deel II trans
Auteur:  Vervaele J.A.E. Hebberecht P. Janssen C.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1988
  •   Titel: 'Geweld' in art. 141 Sr; annotatie onder HR 10 oktober 1995, NJ 1996, 356 trans
Auteur:  Groenhuijsen, M.S.,
Gepubliceerd in:  De rekenende rechter
  •   Titel: 'Strafrecht als herstelrecht, vergelding als vergoeding' trans
Auteur:  Kaptein, H.J.R.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor herstelrecht
Jaar:  2008
  •   Titel: ‘A place of greater safety’ Bespiegelingen over een Europees Statuut voor de strafrechtadvocaat trans
Auteur:  Spronken, Taru
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Oratie uitgesproken op vrijdag 10 oktober 2003 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken aan de Universiteit van Maastricht.
  •   Titel: “... WANT REMICTEREN ES PRINCELIC”? Enkele opmerkingen over het remissierecht in het Overkwartier van Gelre ten tijde van de Aartshertogen trans
Auteur:  Berkvens, A.M.J.A.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Werken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 16
  •   Titel: Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen: Eerste bevindingen trans
Auteur:  S. Flight S. Bogaerts D.J. Korf D. Siegel
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Adult female sexual offending: A comparison between co-offenders and solo offenders in a Dutch sample trans
Auteur:  M. Muskens S. Bogaerts N. van Casteren S. Labrijn
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Aspects of intimate terrorism: A test of Johnson's typology in a Dutch online sample trans
Auteur:  S. Bogaerts H.C.J. van der Veen L.M. van der Knaap
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Beeld en geluid in het strafproces; implicaties van de opkomst van (audio)visuele technieken en materialen voor communicatie en besluitvorming in de strafrechtspraktijk trans
Auteur:  Dubelaar, M.J; Vanderveen, G.N.G.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
Jaar:  2009
  •   Titel: Bewijzen door de strafrechter trans
Auteur:  T. Kooijmans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Ars Aequi juli/augustus 2010
Jaar:  2010
  •   Titel: Criminal Justice and Human Rights trans
Auteur:  Olásolo, H.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
  •   Titel: Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen: over het gedragingsbestanddeel 'zorgen' in het materiele strafrecht trans
Auteur:  Keupink B.J.V.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Over het gedragingsbestanddeel 'zorgen' in het materiële strafrecht.
  •   Titel: Dat is mijn zaak! trans
Auteur:  T. Kooijmans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
Beschrijving:  Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het strafrecht en het strafprocesrecht aan Tilburg University op 18 maart 2011 door Tijs Kooijmans
  •   Titel: De ISD-rechtspraak anno 2010: een eigenstandige normering en invloed op het beleid trans
Auteur:  Struijk S.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Inleiding: Een jaar nadat de ISD-maatregel (hierna ook: ISD) wettelijk van kracht was geworden, verscheen in 2005 in dit tijdschrift een eerste aanzet tot een analyse van de rechtspraak ter zake. In die bijdrage stond de vraag centraal ‘of de rechter het signaal van de wetgever dat een strengere reactie en dus een langduriger vrijheidsbeneming ten aanzien van veelplegers passend is, heeft opgepikt, of dat de rechter ten aanzien van het opleggen van de ISD-maatregel en de duur daarvan tot nu toe nog een zekere terughoudendheid heeft betracht’. De analyse van de rechtspraak van dat eerste jaar leidde toen tot de voorlopige conclusie ‘dat het signaal van beoogde langdurige vrijheidsbeneming weliswaar is opgepikt door de rechterlijke macht, maar veelal toch met een terughoudende en kritische houding’. Het tijdsverloop nadien alsook de jurisprudentiële en beleidmatige ontwikkelingen die zich met betrekking tot de ISD hebben voorgedaan, geven aanleiding om thans te bezien of deze conclusie nog stand houdt.
  •   Titel: De Spaanse coffeeshop: Cannabis Social Club voor blowers trans
Auteur:  N.J.M. Maalste
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: De strafrechtelijke aansprakelijkheid van en binnen de rechtspersoon in Nederland. Een voorbeeldig huwelijk tussen pragmatisme en juridische dogmatiek als inspiratiebron voor Europese harmonisatie? trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1997
  •   Titel: De strafrechtelijke bescherming van het 'rechtsgoed' kunst trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1985
  •   Titel: De vogelvrije veelpleger trans
Auteur:  Keijser, J.W. de Schuyt, P.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: De voorlopige hechtenis als effectieve straf: 12 jaar maximum in Italië. Voorlopige hechtenis en terrorismevervolging, A. Negri case trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1982
  •   Titel: Economic criteria for criminalization: Optimizing Enforcement in Case of Environmental Violations trans
Auteur:  Svatikova K.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: EEG-fraudebestrijding en Europees strafrecht trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1989
  •   Titel: EEG-fraude en Europees economisch strafrecht trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  1991
  •   Titel: Efficiëntie in het kwadraat. Over de lotgevallen van de kleine strafzaak na invoering van de strafbeschikking en het verlofstelsel trans
Auteur:  Crijns, J.H.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Europeanisering van het strafrecht of de strafrechterlijke dimensie van de Europese integratie trans
Auteur:  Vervaele J.A.E.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2004
  •   Titel: Externe openbaarheid in het strafproces trans
Auteur:  Lent L. van
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2008
Beschrijving:  The subject of this study is the principle of publicity, i.e. the legal principle that criminal proceedings must be open to the public. The research question is: What is the normative meaning of the publicity requirement in the criminal justice system in the Netherlands? The requirements ensuing from the principle of publicity are derived from the history of ideas that is located in the French reforms of the Enlightenment. The core meaning of publicity is to safeguard external influence on the administration of criminal justice. The legitimacy of the criminal justice system is its main aim. Legitimacy via publicity has two related aspects: one is the visible banning of arbitrariness and abuse of power and the visible protecting of citizens’ rights (the rule of law component) and the other the visible role of the views of the citizenry in criminal justice (the democratic component). Discussion of the Dutch rules on publicity and the requirement of a public hearing in Article 6, Paragraph 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) leads to the conclusion that the Dutch rules should be amended on a few points, and that very few efforts have been made to achieve the aims of publicity. Legitimacy from a rule of law perspective should lead to visible compliance with fair trial requirements. In the context of Dutch criminal procedure, this is primarily the duty of the court. Publicity has a normative link to the proceedings themselves. The meaning of publicity can be described as safeguarding a public-oriented focus. Due to misinterpretation of the public focus idea, the potency of publicity as a factor contributing to the fairness of the trial remains unused. The narrow meaning of publicity is the result of an inward-looking trial culture and confidence in the professional judge. The notion of publicity, which reinforces adherence to safeguards by the judicial authorities, should be present in decisions whether or not to settle out of court and decisions affecting clarity for the (lay) audience, such as those regarding questioning witnesses in court. It is subsequently argued that the democratic principle of transparency is one source of the principle of publicity. The democratic principle of publicity has three components: the availability of information enabling citizens to formulate opinions on the criminal justice system, the opportunity to make these opinions known, and the availability of ways to affect the criminal justice system via these opinions. In the Dutch system, there is no clear answer to the requirement that the authorities be affected by the citizens’ views. In the criminal justice system, there is however a growing awareness of the need to communicate with society and be held accountable by it. It is argued that it will not be possible for the publicity requirement to contribute to legitimacy under the rule of law without the support of the democratic component. The judiciary needs to assume a role in public debate, by primarily using trial and judgment as moments to communicate with society.
  •   Titel: Het dossier trans
Auteur:  Lindeman, J.M.W.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2006
Beschrijving:  Rechtspraak. Diverse strafrechterlijke uitspraken van het Hof ‘s-Gravenhage etc. in het jaar 2005-2006.
  •   Titel: Moord en doodslag in Nederland trans
Auteur:  Os, R. van Ganpat, S.M Nieuwbeerta, P.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Obsessive-compulsive and schizotypal characteristics in a group of male child molesters trans
Auteur:  S. Bogaerts M. Spreen G.B. Palermo
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Preoccupied adult attachment style as a vulnerability factor in the prediction of PTSD among security workers trans
Auteur:  S. Bogaerts A.L. Daalder
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Public Security and Fundamental Principles of Criminal Law trans
Auteur:  Besselink, Leonard F.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  The theme of this paper is “public security and constitutional principles of criminal law”. This paper presents some thoughts and formulates some questions concerning developments in the broad area of criminal law and public security which pose a challenge to constitutional law. The paper focuses not at answers or solutions to problems which our societies in Europe face, but attempts to articulate these problems in a manner aimed at understanding a reality for its constitutional implications, and this in turn with a view to understanding the meaning of constitutions under present-day circumstances.
  •   Titel: Schadecompensatie trans
Auteur:  Cleiren, C.P.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Slijtage van het stelsel van vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Een pleidooi voor verbetering in de rechtspositie van de verdachte in voorarrest trans
Auteur:  Meij, P.P.J. van der
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Strafrechtswetenschap, wetgevende macht en manipulatie? trans
Auteur:  Woude, M.A.H. van der
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: The burden of proof in confiscation cases: A comparison between the Netherlands and the United Kingdom in the light of the European Convention of Human Rights trans
Auteur:  T. Kooijmans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Trial by media. Stereotypering van daders en slachtoffers trans
Auteur:  Vanderveen, G.N.G.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Type D personality and posttraumatic stress disorder in victims of violence: A cross-sectional explanation trans
Auteur:  M.J.J. Kunst S. Bogaerts F.W. Winkel
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Voor wat hoort wat: plea bargaining in het strafrecht trans
Auteur:  Brants, C.H. Stapert, B.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2005
  •   Titel: Waakzame burgers beter beschermd? trans
Auteur:  Voorde, J.M. ten
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Wederzijdse erkenning van toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis. Een sprankje hoop voor de preventief gehechte? trans
Auteur:  Crijns, J.H. Geelhoed, W.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk trans
Auteur:  Bruning, M.R. Jong, M.P. de Liefaard, T. Schuyt, P.M. Doek, J.E. Doreleijers, T.A.H.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011