Portill

Topic:

 Obligations law 86.26

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Smith v. Hughes: caveat emptor trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2008
  •  Title: Samenloop en kanalisering van aansprakelijkheid trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2007
  •  Title: Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party: a Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transactions trans
Author:  Olha Oleksandrivna Cherednychenko
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2007
Description:  Doctoral thesis Utrecht University
  •  Title: De gulden middenweg trans
Author:  Jansen, K.J.O.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Article in monograph or in proceedings
Year:  2009
  •  Title: Het dubbele gelaat van de contractvrijheid trans
Author:  Houben, I.S.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Article in monograph or in proceedings
Year:  2009
  •  Title: De maatman en de verkeersopvatting trans
Author:  Memelink, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Article in monograph or in proceedings
Year:  2008
  •  Title: A Principled Approach to European Contract Law? trans
Author:  Smits, JM
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law 7 (2000), p. 221-223
Description:  Recently, the final version of Parts I and II of the Principles of European Contract Law was published. The text is a good starting point for further discussion on the future contents and shape of a European Contract Law. The author feels that it is in this idea of a common text with which the various national legal orders can be compared and from which inspiration can be drawn, that the great value of the Principles lies.
  •  Title: The Future of European Contract Law: on Diversity and the Temptation of Elegance trans
Author:  Smits, JM
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2001
Description:  This paper considers the future of contract law in Europe. The main tenet of this paper is that a proper political perspective on the future of European contract law cannot consist of a ‘generalizing approach’ such as the formulation and enactment of principles of European contract law.
  •  Title: Verdeling van verantwoordelijkheid als het fout gaat: Volendam en Aandelenlease als voorbeelden trans
Author:  Barendrecht, J.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad (2004) p.2180-2193
Abstract:  De juridische, organisatorische of politieke verantwoordelijkheid voor dingen die fout gaan komt meestal bij één of meer personen terecht, die de gehele ‘schuld’ krijgen. Tussenoplossingen, waarbij de verantwoordelijkheid wordt verdeeld, komen minder vaak voor. Het is meestal ‘alles of niets’. Dit artikel brengt eerst de steeds sterker wordende argumenten in kaart voor verdeling van verantwoordelijkheid als hoofdregel in complexere situaties. Dan is verdeling vaak redelijker, lijkt beter aan te sluiten bij opvattingen over rechtvaardigheid en vergemakkelijkt het vinden van oplossingen. Verdeling van verantwoordelijkheid hoeft niet ten koste te gaan van preventie, en hoeft ook geen ‘sorry-cultuur’ te betekenen waarin verantwoordelijken er af komen met alleen een excuus. Vervolgens geeft het artikel een aanzet voor een systeem van verdeling voor situtaties waarin verschillende betrokkenen meerdere gelegenheden hebben gehad om schade te vermijden of te verminderen. Het is een hulpmiddel voor partijen, mediators, rechters en andere beoordelaars van verantwoordelijkheid. Het systeem bouwt voort op het ‘Culpable Control’ model van Mark D. Alicke. Het helpt de gebruikers eerst om de mogelijke bijdragen aan het ontstaan van de nadelige situatie in kaart te brengen. Vervolgens kunnen gebruikers nagaan welke mate van controle ieder van de betrokkenen over deze oorzaak had. De te beantwoorden vraag is daarbij welke vrijheid om de uitkomst te beïnvloeden de betrokkene had, en wat de beperkingen van deze vrijheid waren, zoals fysieke, cognitieve, emotionele en situationele beperkingen. Dan wordt het relatieve gewicht van ieder van de bijdragen bepaald. Tenslotte kunnen de gebruikers van het systeem tot een verdelingspercentage komen.
  •  Title: Boekbespreking B. Wessels, Natuurlijke verbintenissen: Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen, (diss), 1988 trans
Author:  Vranken, J.B.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  RM Themis (1990) p.190-193
  •  Title: Europese codificatie en commercieel contractenrecht: 'social justice' of een optionele code? trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Contracteren internationaal : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het burgerlijk recht / onder red. van J.J. Brinkhof, M. de Cock Buning, E.H. Hondius
Year:  2006
  •  Title: De overeenkomst van internet service providers met consumenten trans
Author:  Siemerink, Leonie Anna Rika
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Kluwer, Deventer
Year:  2007
  •  Title: Conversie onverenigbaar met de absolute nietigheid van ongeoorloofde kartelafspraken. Enige opmerkingen over de reikwijdte van de nietigheidssanctie van art. 101 lid 2 VWEU en art. 6 lid 2 Mw naar aanleiding van HR 18 december 2009, LJN BJ9439 (Prisma c.s./verweerders). trans
Author:  Zippro, E.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Maandblad voor Vermogensrecht
Year:  2010
  •  Title: Contractdwang trans
Author:  Houben, I.S.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Book (monograph) ISBN: 9013027156
Year:  2005
  •  Title: Automatisch contracteren trans
Author:  Voulon, Marten Berend
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  Doctoral thesis
Abstract:  Gebonden door de computer We kopen en verkopen graag via internet. Steeds vaker worden daarbij handelingen verricht door de computer, zonder dat we toezien op elke individuele handeling ervan. Zo kunnen we met de veilingsite eBay automatisch een product kopen of verkopen: de site brengt automatisch biedingen uit, en neemt ze in ontvangst. Bol.com laat zijn webwinkel automatisch bestellingen in ontvangst nemen en automatisch bevestigen. De mens stelt de randvoorwaarden vast, maar de machine verricht de handeling. Dat er dingen fout kunnen gaan, moge duidelijk zijn. Op de website van postorderbedrijf Otto werd per abuis een TV te koop aangeboden voor nog geen tiende van de prijs. Binnen enkele dagen werden er 14.000 exemplaren besteld. Wie had het recht aan zijn kant? De Duitse rechter achtte een man gebonden aan de verkoop van zijn auto voor de helft van de prijs: hij was vergeten een minimumprijs in te vullen bij de internetveiling. Proefschrift “Automatisch contracteren” In zijn proefschrift, “Automatisch contracteren”, gaat Marten Voulon in op de vraag wanneer mensen gebonden zijn aan de handelingen van machines. Daarbij komen ook de hierboven genoemde voorbeelden aan de orde. Andere onderwerpen die in dit proefschrift aan de orde komen, zijn rechtssubjectiviteit voor machines, het moment van totstandkoming van een overeenkomst, algemene voorwaarden en de automatisch geplaatste elektronische handtekening.
  •  Title: European impact on contract law. A perspective on the interlinked contributions of legal scholars, legislators and courts to the Europeanization of contract law trans
Description:  National law is increasingly influenced by European developments in a process characterized by the term 'Europeanization'. This contribution illustrates the magnitude by which this process of Europeanization continues to shape national contract law in the Member States. In particular, the focus is placed on the dynamic and interwoven interaction of legal scholars, legislators and the courts, on both a national and European level and hence they collectively form the driving force behind the process of Europeanization. The author demonstrates that employing a solely national approach is no longer a sustainable preference in the emerging European legal landscape. For this reason, the author calls for all stakeholders to partake in further debate concerning the future of contract law in the Member States.
  •  Title: Contracting in China: Comparative Observations on Freedom of Contract, Contract Formation, Battle of Forms and Standard Form Contracts trans
Author:  Nicole Kornet
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 06/2011
Year:  2011
Abstract:  China is Europe’s second largest trading partner and number one source of imports and the international transactions between European businesses and their Chinese counterparts form the backbone of this large volume of trade. Nevertheless, businesses and lawyers tend to feel some discomfort about Chinese law and the legal system they will encounter in their business dealings with their Chinese counterparts. This article provides comparative observations from a European perspective on Chinese contract law. In the context of international business transactions, in particular international sales, businesses frequently contract on the basis of standard form contracts. This raises issues of contract formation and the freedom of contracting parties to establish the terms of their contract. For this reason, this article pays particular attention to the corner stone of modern contract law in Europe, freedom of contract, and to what extent Chinese contract law recognizes freedom of contract as a fundamental principle underlying contractual relations, the rules of contract formation, and in particular the battle of forms, as well as the control of standard terms. It also provides a brief overview of the sources of Chinese contract law.
  •  Title: The Right to Change Your Mind? Rethinking the Usefulness of Mandatory Rights of Withdrawal in Consumer Contract Law trans
Author:  Jan M. Smits
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 01/2011
Year:  2011
Abstract:  Both in Europe and the United States, withdrawal rights are increasingly part of mandatory legislation to protect consumers. Withdrawal rights allow the consumer to terminate the contract within a set ‘cooling off-period.’ This paper offers a threefold analysis of these rights. First, it makes a comparison between statutory withdrawal rights in Europe and in the United States. Second, it presents the results of a modest survey of the voluntary use of withdrawal rights in general conditions of retailers. Third, it evaluates the usefulness of mandatory withdrawal rights. The paper shows what can be the effect of introducing such mandatory rights on the behaviour of both retailers and consumers. The main reason why a retailer voluntarily grants withdrawal right to a consumer is that it creates trust and thus enhances the willingness of the buyer to purchase products. This trust building process can be undermined if the legislator imposes statutory withdrawal rights, leading to crowding out effects. Finally, the consequences of this finding for the optimal design of withdrawal rights are discussed.