Portill

Rechtsrubriek:

 Rechtshulp 86.16

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Advies over het voornemen van de Nederlandse Orde van Advocaten tot regulering ten behoeve van ‘nummerherkenning’ trans
Auteur:  Schmidt, A.H.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Europese richtlijn voor rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen trans
Auteur:  Freudenthal, mr. Mirjam
  •   Titel: Handleiding voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij doorzoeking en onderzoek door RC, OM, bijzondere opsporingsambtenaren en/of toezichthouders (met toelichting) 2008 trans
Auteur:  Liere, E. van; Spronken, T.N.B.M.; Bont, G.J.M.E. de; Slotboom, M.M.; Mannheims, E.A.M.
  •   Titel: Heeft de lokale deken een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht? trans
Auteur:  Bannier, F.A.W.; Spronken, T.N.B.M.; Fanoy, N.A.M.E.C.; Fermon, J.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Het bestaande is geen alternatief; Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur trans
Auteur:  mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
Bron:  Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Jaar:  2010
Beschrijving:  Advies van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Maart 2010. Het advies bestaat uit zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk schetst het theoretisch kader van het toezicht in het algemeen. Het tweede hoofdstuk geeft een beschrijving van (de ontwikkeling van) het toezicht op de advocatuur in Nederland. Hoofdstukken 3 en 4 geven een inkijkje in het toezicht op geprivilegieerde beroepsgroepen om ons heen en op advocaten in de ons omringende landen. In hoofdstuk 5 staan diverse wensen en aanbevelingen vermeld, die verschillende gesprekspartners hebben uitgesproken. Hoofdstuk 6 is het uiteindelijke advies en hoofdstuk 7 is de uitgeleide. Daarnaast zijn er ter ondersteuning en verduidelijking van het advies enkele bijlagen opgenomen. De vraag van de Algemene Raad betrof om te adviseren over een transparante en krachtige organisatie van het toezicht op de advocatuur, inclusief de klachtbehandeling.
  •   Titel: Researching Dutch Law trans
Auteur:  Oswald Jansen and George Middeldorp, GlobaLex
  •   Titel: Welke rechtsbeschermingstrategie werkt het beste tegen macht? trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Recht der werkelijkheid
Jaar:  2009