Portill

Topic:

 Legal aid 86.16

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Welke rechtsbeschermingstrategie werkt het beste tegen macht? trans
Author:  Barendrecht, J.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Recht der werkelijkheid
Year:  2009
  •  Title: Heeft de lokale deken een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht? trans
Author:  Bannier, F.A.W.; Spronken, T.N.B.M.; Fanoy, N.A.M.E.C.; Fermon, J.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Advies over het voornemen van de Nederlandse Orde van Advocaten tot regulering ten behoeve van ‘nummerherkenningÂ’ trans
Author:  Schmidt, A.H.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Handleiding voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij doorzoeking en onderzoek door RC, OM, bijzondere opsporingsambtenaren en/of toezichthouders (met toelichting) 2008 trans
Author:  Liere, E. van; Spronken, T.N.B.M.; Bont, G.J.M.E. de; Slotboom, M.M.; Mannheims, E.A.M.
  •  Title: Researching Dutch Law trans
Author:  Oswald Jansen and George Middeldorp, GlobaLex
  •  Title: Het bestaande is geen alternatief; Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur trans
Author:  mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
Source:  Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Year:  2010
Description:  Advies van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Maart 2010. Het advies bestaat uit zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk schetst het theoretisch kader van het toezicht in het algemeen. Het tweede hoofdstuk geeft een beschrijving van (de ontwikkeling van) het toezicht op de advocatuur in Nederland. Hoofdstukken 3 en 4 geven een inkijkje in het toezicht op geprivilegieerde beroepsgroepen om ons heen en op advocaten in de ons omringende landen. In hoofdstuk 5 staan diverse wensen en aanbevelingen vermeld, die verschillende gesprekspartners hebben uitgesproken. Hoofdstuk 6 is het uiteindelijke advies en hoofdstuk 7 is de uitgeleide. Daarnaast zijn er ter ondersteuning en verduidelijking van het advies enkele bijlagen opgenomen. De vraag van de Algemene Raad betrof om te adviseren over een transparante en krachtige organisatie van het toezicht op de advocatuur, inclusief de klachtbehandeling.
  •  Title: Europese richtlijn voor rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen trans
Author:  Freudenthal, mr. Mirjam