Portill

Rechtsrubriek:

 Rechterlijke organisatie 86.15

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Bekostiging van de rechterlijke organisatie trans
Auteur:  Langbroek, P.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2007
  •   Titel: E-justice, Beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak trans
Auteur:  Ronald van den Hoogen, Universiteit Utrecht
Beschrijving:  De rechtspraak digitaliseert. Dit leidt tot betere en snellere procedures. Rechters zullen daarom in de toekomst verplicht worden om digitaal te werken. Aan het digitaliseren van de rechtspraak zijn echter risico’s verbonden. Voor burgers die niet gewend zijn om met ICT om te gaan, kan de rechtspraak ontoegankelijk worden. Promovendus Ronald van den Hoogen ontwikkelde zestien beginselen die ervoor kunnen zorgen dat ‘elektronische rechtspraak’ ook ‘behoorlijke rechtspraak’ blijft. Van den Hoogen promoveert op 28 maart 2007 aan de Universiteit Utrecht.
  •   Titel: Klagen over rechters, gerechtsbesturen en gerechtsambtenaren trans
Auteur:  Langbroek, P.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2008
Beschrijving:  Een externe klachtvoorziening voor de rechterlijke macht is 10 jaar geleden al geagendeerd door de commissie Leemhuis en is toegezegd bij de wetsvoorstellen Organisatie en bestuur gerechten en Raad voor de rechtspraak1. Er is echter nog steeds geen voorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het ziet er naar uit dat het er deze kabinetsperiode ook niet meer van komt.
  •   Titel: Lord Bingham of Cornhill - 'A Judge for All Seasons' trans
Auteur:  Uzman, J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Rechters maken hun eigen regels trans
Auteur:  Smith, C.E.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen trans
Auteur:  Böcker, A.,T.Havinga, A. Jettinghoff, C.Klaassen en L. Bakker
Bron:  Rechtspraak.nl
Jaar:  2010
Beschrijving:  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Er is onderzoek verricht naar de ervaringen van grote ondernemingen met vijf specialistische rechtspraakvoorzieningen. Het gaat om de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, de IE-kamer van de rechtbank Den Haag, de natte kamer van de rechtba nk Rotterdam, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het mededingingsteam van de rechtbank Rotterdam. Het onderzoek is een ‘gebruikersonderzoek’met een samenvatting en een essay 'Over de ‘gevoelskwaliteit’ van vijf specialistische rechterlijke voorzieningen'.
  •   Titel: Transparantie tussen rechter, partijen en deskundige. Aansprakelijkheidsbeperking van door civiele rechter benoemde deskundigen trans
Auteur:  Groot, G, de; Universiteit van Tilburg