Portill

Topic:

 Legal organisation 86.15

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen trans
Author:  Böcker, A.,T.Havinga, A. Jettinghoff, C.Klaassen en L. Bakker
Source:  Rechtspraak.nl
Year:  2010
Description:  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Er is onderzoek verricht naar de ervaringen van grote ondernemingen met vijf specialistische rechtspraakvoorzieningen. Het gaat om de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, de IE-kamer van de rechtbank Den Haag, de natte kamer van de rechtba nk Rotterdam, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het mededingingsteam van de rechtbank Rotterdam. Het onderzoek is een ‘gebruikersonderzoek’met een samenvatting en een essay 'Over de ‘gevoelskwaliteit’ van vijf specialistische rechterlijke voorzieningen'.
  •  Title: Rechters maken hun eigen regels trans
Author:  Smith, C.E.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Lord Bingham of Cornhill - 'A Judge for All Seasons' trans
Author:  Uzman, J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Transparantie tussen rechter, partijen en deskundige. Aansprakelijkheidsbeperking van door civiele rechter benoemde deskundigen trans
Author:  Groot, G, de; Universiteit van Tilburg
  •  Title: Bekostiging van de rechterlijke organisatie trans
Author:  Langbroek, P.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2007
  •  Title: E-justice, Beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak trans
Author:  Ronald van den Hoogen, Universiteit Utrecht
  •  Title: Klagen over rechters, gerechtsbesturen en gerechtsambtenaren trans
Author:  Langbroek, P.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2008
Description:  Een externe klachtvoorziening voor de rechterlijke macht is 10 jaar geleden al geagendeerd door de commissie Leemhuis en is toegezegd bij de wetsvoorstellen Organisatie en bestuur gerechten en Raad voor de rechtspraak1. Er is echter nog steeds geen voorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het ziet er naar uit dat het er deze kabinetsperiode ook niet meer van komt.