Portill

Rechtsrubriek:

 Rechtspleging 86.09

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: (Re)presentation: pTA citizens' juries and the jury trial trans
Auteur:  Hildebrandt, Mireille & Serge Gutwirth
  •   Titel: A discipline of judicial governance? trans
Auteur:  Gar Yein Ng
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2011
Beschrijving:  The problem this article seeks to deal with is that legal standards are insufficient to support the needs of judicial governance in Europe (i.e. in terms of efficiency, public accountability and modernisation (in terms of technology) in interfacing with and meeting public needs. Given this problem, I will look at what approach should be taken instead. This article posits that an inter-disciplinary approach, taking in law, politics, economics and management, should be taken: i.e. a discipline of judicial governance. I am going to reintroduce the principle of accountability from a different perspective than the traditional constitutional and legal perspective that focuses mainly upon judicial independence, procedural law and human rights. My theory is that there should be an inter-disciplinary approach to judicial governance. Legal standards are insufficient by themselves to hold the judicial office to account, given the requirements for increased accountability by politicians (for the functioning of courts); the public (for unpopular and seemingly unjust outcomes of judgments); and internally to their peers, both judicial and administrative (for the functioning of individual organisations and judges).
  •   Titel: Beleid, barrières en begrenzingen. Een domeinoverschrijdende aanpak van het fenomeen mensenhandel trans
Auteur:  Meij, P.P.J. van der Leun, J.P. van der
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: De afspraak tot mediation. Meer dan een promise? trans
Auteur:  Knigge, M.W.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Deelplegen trans
Auteur:  Nico Kwakman
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
Jaar:  2010
Abstract:  In de bijdrage wordt ingegaan op de verhouding tussen de stabiele kern van het recht en de rechtsontwikkeling en in dat verband op de verhouding tussen de wetgever en de rechter. Er worden enkele voorbeelden van fundamentele beginselen besproken die de rechter binden aan (demoncratische) grenzen. Overschrijding van die grenzen vraagt om ingrijpen door de wetgever. Die moet daarvoor dan wel voldoende zijn toegerust.
  •   Titel: Eergerelateerd geweld en strafvorderlijk beleid. Een analyse van de Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld trans
Auteur:  Voorde, J.M. ten Janssen, J.H.L.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: e-Justice in France: the e-Barreau experience trans
Auteur:  Marco Velicogna, Antoine Errera, Stéphane Derlange
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2011
Abstract:  Recent field research projects in the justice sector have shown how the development of e-justice entails much more than developing, installing and connecting technological devices or providing normative recognition to the use of the digital medium instead of the traditional one for the exchange of documents. This article presents an exploratory case-study describing the development of an e-filing and document-exchange system between lawyers and ordinary courts in the French justice administration. As it soon became apparent, the real challenge did not lie in the search, assembly and manufacture of technological tools, but in the creation of the governance net of relevant organizational actors that was needed to successfully sustain and implement the innovation. It concerned looking for acceptable compromises as to what could be done and how. The challenge was also to find ways to motivate users to actively participate in the creation of the new service which could not work without them. Furthermore, external and somewhat unforeseeable events also played a relevant role in defining choices, the tempo and the possibilities for the success of the system's design and implementation.
  •   Titel: Geschilbeslechting door de OPTA: Een voorbeeld voor geschilbeslechting in het bestuursrecht? trans
Auteur:  Danopoulos, A.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Wolf Legal Publishers, Nijmegen
Jaar:  2009-04-23
Abstract:  Het woord telecommunicatie bestaat uit het Griekse woord tèle, dat ver betekent, en uit het Latijnse woord communicare, dat mededelen betekent. Het houdt volgens de dikke van Dale in: het overbrengen van informatie over een grote afstand door middel van telegrafie, telefonie, radar, televisie en andere middelen.1 Het gaat om communicatie op afstand zonder dat iemand zich daartoe fysiek verplaatst. Al vanouds werd door mensen getracht om over grote afstanden met elkaar te communiceren zonder fysieke verplaatsing. Te denken valt aan communicatie door middel van rooksignalen en via postduiven. De moderne telecommunicatiemiddelen bestaan uit elektronische communicatiemiddelen. De laatste jaren vormen met name de mobiele telefoon en het internet populaire middelen van communicatie. Tegenwoordig is bijna iedereen in het bezit van een mobiele telefoon. Er zijn verschillende telecommunicatieondernemingen waarbij men zich kan aansluiten voor een abonnement of een prepaid kaart om op het mobiele netwerk te worden aangesloten. Deze keuzevrijheid van de consument brengt met zich mee dat niet iedereen bij dezelfde telecomprovider is aangesloten. Het is daarom zeer belangrijk dat ook personen die bij verschillende ondernemingen zijn aangesloten met elkaar kunnen communiceren. Om die reden dienen deze telecommunicatieondernemingen met elkaar afspraken te maken. Zij moeten elkaar toegang verlenen tot elkaars netwerken om deze gesprekken tussen hun klanten mogelijk te maken. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) is de toezichthouder op de telecommunicatiemarkt. Eén van haar taken is erop toezien dat de prijzen van mobiel bellen niet te hoog worden doorberekend aan de consument. Over de tarieven voor mobiel bellen en het versturen van sms-berichten is met grote regelmaat een artikel in de krant te lezen.2 Telecommunicatie is dan ook een actueel onderwerp dat vrijwel iedereen direct raakt.
  •   Titel: Het best bewaarde geheim van de raadkamer. Over de ontoegankelijkheid van de rechtspraak trans
Auteur:  Mommers, L. Zwenne, G.J. Schermer, B.W.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
Jaar:  2010
  •   Titel: Is judicial integrity a norm? An inquiry into the concept of judicial integrity in England and the Netherlands trans
Auteur:  Soeharno, Jonathan
  •   Titel: Judicial accountability in the US State Courts. Measuring court performance trans
Auteur:  Schauffler, Richard Y.
  •   Titel: Judicial transparency furthering public accountability for new judiciaries trans
Auteur:  Voermans, Wim
  •   Titel: Justice and credibility: About bridges built by judges trans
Auteur:  Brink, G.J.M. van den
Gepubliceerd in:  International Journal for Court Administration
Jaar:  2009
  •   Titel: Justice systems and ICT. What can be learned from Europe? trans
Auteur:  Velicogna, Marco
  •   Titel: Kwaliteit van rechtspleging: Kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad trans
Auteur:  W.M.C.J. Rutten - van Deurzen B.W.N. de Waard W.J.M. Voermans
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Legal argumentation based on foreign law. An example from case law of the South African Constitutional Court trans
Auteur:  Lollini, Andrea
  •   Titel: Legality, discretion and informal practices in China’s courts : a socio-legal investigation of private transactions in the course of litigation trans
Auteur:  Li, Ling
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  This thesis intends to identify the systemic causes of corruption in China’s courts by firstly investigating how corruption is carried out in China’s courts. It employs an analytical framework, which treats corruption as a four-phase contracting process, namely 1) the phase of initiation of the exchange; 2) the phase of negotiation of the exchange; 3) the phase of contractual performance; and 4) the phase of enforcement of the contract in case of non-performance. This framework is employed in an endeavor to analyze the empirical data collected from various sources and to demonstrate in details the features and patterns of corrupt conduct in each of the four phases so as to identify more accurately which factor(s) has(have) facilitated corruption in China’s courts. In doing that, the thesis identifies two phases that are most critical to the completion of corrupt exchange. The first phase is the initiation phase, in which corrupt intent is communicated between potential exchange parties. The second phase is the phase of contractual performance, especially that of the bribed. These two phases are further examined, demonstrating how these two phases are completed by corruption participants in China’s courts and what factors have facilitated the process and contributed to its “success”.
  •   Titel: Legal needs in Bulgaria: A study of justiciable events trans
Auteur:  M.A. Gramatikov
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Local court reforms and 'global' law trans
Auteur:  Mohr, Richard
  •   Titel: OM-gaan met gestoorde ontwikkeling bij jongvolwassenen. De regiefunctie van het Openbaar Ministerie bij strafzaken van jongvolwassenen trans
Auteur:  Voorde, J.M. ten Dronkers, C.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Reconciling independence and accountability in judicial systems trans
Auteur:  Francesco Contini & Richard Mohr
Bron:  Universiteit Utrecht - Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
  •   Titel: Researching Dutch Law trans
Auteur:  Oswald Jansen and George Middeldorp, GlobaLex
  •   Titel: Researching Intellectual Property Law in an International Context trans
Auteur:  Weigmann, Stefanie, LLRX
Beschrijving:  Web journal dedicated to providing legal, library, IT/IS, marketing and administrative professionals with the most up-to-date information on a wide range of Internet research and technology-related issues, applications, resources and tools.
  •   Titel: Research on the caseload management of courts: methodological questions trans
Auteur:  Andreas Lienhard, Daniel Kettiger
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2011
Beschrijving:  Caseload management - as part of court management - is of key importance for guaranteeing the adjudication of cases, especially with regard to preventing both legal delays and the denial of legal rights as well as with regard to the quality of judgments. Caseload management can also serve as a method for the allocation of judicial resources and for the allocation of cases to judges. Weighted caseload systems are well established in the USA, but not to such an extent in continental Europe. This article deals with the methodology of caseload studies and shows that there is a considerable variety in methods of evaluating caseloads and in the use of weighted caseloads for assessing the needs of judicial officials. A review of the literature makes it apparent that in the near future the emergence of a unitary approach to caseload measurement as the preferred method or even as a standard of good practice is unlikely to happen.
  •   Titel: Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen trans
Auteur:  Böcker, A.,T.Havinga, A. Jettinghoff, C.Klaassen en L. Bakker
Bron:  Rechtspraak.nl
Jaar:  2010
Beschrijving:  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Er is onderzoek verricht naar de ervaringen van grote ondernemingen met vijf specialistische rechtspraakvoorzieningen. Het gaat om de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, de IE-kamer van de rechtbank Den Haag, de natte kamer van de rechtba nk Rotterdam, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het mededingingsteam van de rechtbank Rotterdam. Het onderzoek is een ‘gebruikersonderzoek’met een samenvatting en een essay 'Over de ‘gevoelskwaliteit’ van vijf specialistische rechterlijke voorzieningen'.
  •   Titel: Special issue of the Utrecht Law Review Adjudication in a globalizing context trans
Auteur:  Anthony M. Hol & Philip M. Langbroek, Special issue of the Utrecht Law Review
  •   Titel: The judicial domain in view. Figures, trends and perspectives trans
Auteur:  Loth, Marc & Elaine Mak
  •   Titel: The transformation of the Portuguese judicial organization. Between efficiency and democracy trans
Auteur:  Gomes, Conceição
  •   Titel: Verantwoording van rechtspraak richting burger trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Justitiële verkenningen
Jaar:  2009